MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Anasayfa

Işık kavramı, kadim yazıların temel kavramıdır. Dolayısı ile bu kavramın iyi anlaşılıp yaşamda açılması da “mana talebesi” için temeldir. Işık elbette bizim algıladığımız anlamı ile salt ışık değil, Yaratan’dan sunulan verilerin tümüdür. Bu bağlamda “ışığın” olmadığı, kapsamadığı herhangi bir alan yoktur. Karanlık olarak ifade ettiğimiz alan dahi aslında saf ışık alanıdır. Karanlıktır, çünkü saf ışıkta göz kamaşır, göz ya da algı anlamında bakarsak saf veri görülemez. Bir çok insan için bir çok gerçek bu nedenle görülemez durumdadır ve bir çok kişi için bir çok alan karanlıktır. İnsanların çoğu sadece kendi oluşturdukları ve çok samimi bir biçimde gerçek sandıkları yanılgıları içinde aslında bir göz kamaşması, bir göz aldanması içindedirler. Bir anlamda kendi oluşturdukları sınırlı algıları içinde kendilerini kilitleyip durmaktadırlar. Bu da onlara anlamları anlamsız kılmaktadır.
“Beni seven, buyruklarıma uyan binlere kuşağa sevgi gösteririm”-Çık.20:6 “Mesih İsa şu karşılığı verdi, beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever..”-Yuh.14:23 “Efendimiz Mesih İsa ona, “Doğru cevap verdin” dedi. “Bunu yap ve yaşayacaksın”-Lk.10:28 “Talebeler gidip Mesih İsa’nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar.”-Mt.21:6 “Musa gidip RAB’bin bütün buyruklarını, ilkelerini halka anlattı. Herkes bir ağızdan, ‘Rabbin her söylediğini yapacağız’ diye karşılık verdi…Sonra antlaşma kitabını halka okudu. Halk, ‘RAB’bin her söylediğini yapacağız, O’nu dinleyeceğiz” dedi.”-Çık.24:7
1.Mesih gibi olmak “Petrus; ‘Seni sevdiğimi bilirsin’ dedi”-Yuh.21:17 “Ölümünde O’nunla özdeşleşerek O’nu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum..geride kalan her şeyi unutup ilerde olanlara uzanarak, Yaratanın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda hedefe doğru koşuyorum”-Fil.3:10-14 a.Mesih Talebesi olma tanımı-Mesih Talebesiyim demek sadece Mesihe tabi olmak demek. Ve her tür farklı mana anlamındaki bakış açılarından ayrılmış olmak demektir.