MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Anasayfa

Kadim başlangıç öyküsünde, yani Tora’nın (Tevrat’ın) Yaratılış bölümü girişinde yer alan Aden bahçesi anlatımında, bahçenin ortasında yer alan iki ağaç dikkat çekmektedir. Bu ağaçlardan biri “yaşam ağacı” olarak adlandırılmakta, bir diğeri ise “iyiyi-kötüyü bilme ağacı” olarak adlandırılmaktadır. İnsan (kadın ve erkek), anlatıma göre “bilme ağacını” seçmiş ve “kendi çıkarları için alma arzusunu” öne çıkarmış ve “karşılıksız verme arzusunu” simgeleyen “yaşam ağacını” seçmemiştir. Oysa insanın var olma nedeni “Suretsize suret olmaktır”. Yani Yaratan’ı madde içinde ve maddi ortamda ışıtma ve bu ışıtmanın getirdiği yaşam hazzını edinme ve deneyimleme için yaratılmıştır. Yaratanı edinme, diğer bir deyişle “Suretsize suret” olma, yaşamın bu iki ağaç, yani iki seçim yolu arasındaki tercihlere bağlıdır.
Etkin dinleme- En büyük temel buyruk “Dinle” ile başlamaktadır. “Dinle İsrael, Allahımız RAB bir O’lan RAB’dir”. Biz günümüzde oldukça etkin bir iletişim çağında yaşıyoruz. Sürekli iletişim halinde görüşlerimizi açıklıyor, yaşamımızı paylaşıyoruz. Ama şu soruyu hep sormamız lazım, bizler gerçekten iletişim kuruyor muyuz? -Etkin dinleme demek bütün dikkatimizi kendimizden diğer kişiye çevirmemiz demektir. Esaslı bir iletişim için bir konuşan ve bir dinleyen gerekmektedir. Bu oldukça basit görünmesine karşın bütün aynı görüşlerde olamayışlarımız ya da çekişmelerimiz hep dinleme eksikliğinden kaynaklanmaktadır.Her şeyden önce birini işitmemiz demek, illa o kişiyi dinlediğimiz anlamına gelmemektedir.
Efendimiz Mesih İsa; “Öyleyse ‘Ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? ya da Ne giyeceğiz?’ diyerek kaygılanmayın”-Mt.631 “O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter” demektedir.”-Mt.6:34 demektedir. Filipililer 4:6’da da “hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Yaratan’a dua edip yalvararak şükranla bildirin” demektedir. Zaten Yeşaya’nın 30:11’e göre Yüceler Yücesi “Bana dönün, huzur bulun, kurtulursunuz. Kaygılanmayın, bana güvenin, güçlü olursunuz” demektedir. Kısacası kadim yazılarda sürekli olarak “mana talebesine” söylenilen kaygıdan mümkün olduğunca uzak durmasıdır. Bu Mesih düzeyi bir yaşamda da olsak, oldukça zorlu bir iç savaşım gerektirmektedir. Kaygı stresin temelidir. Stres kolay kolay yaşamdan çıkmaz. Ama stresi, kaygıyı avantaja çevirmemiz mümkündür.
Işık kavramı, kadim yazıların temel kavramıdır. Dolayısı ile bu kavramın iyi anlaşılıp yaşamda açılması da “mana talebesi” için temeldir. Işık elbette bizim algıladığımız anlamı ile salt ışık değil, Yaratan’dan sunulan verilerin tümüdür. Bu bağlamda “ışığın” olmadığı, kapsamadığı herhangi bir alan yoktur. Karanlık olarak ifade ettiğimiz alan dahi aslında saf ışık alanıdır. Karanlıktır, çünkü saf ışıkta göz kamaşır, göz ya da algı anlamında bakarsak saf veri görülemez. Bir çok insan için bir çok gerçek bu nedenle görülemez durumdadır ve bir çok kişi için bir çok alan karanlıktır. İnsanların çoğu sadece kendi oluşturdukları ve çok samimi bir biçimde gerçek sandıkları yanılgıları içinde aslında bir göz kamaşması, bir göz aldanması içindedirler. Bir anlamda kendi oluşturdukları sınırlı algıları içinde kendilerini kilitleyip durmaktadırlar. Bu da onlara anlamları anlamsız kılmaktadır.
1.Mesih talebesi olmak- Hizmete çağrı Mesih talebesi olmak aslında hizmet ya da mana rehberliği alanlarında hizmet gönüllüsü olmaktır. Yani bu üç nokta birbirinden ayrılamaz noktalardır. Mesih İsa’da lütufla kurtuluşu gönenmiş her kişi Mesih’e talebe olmuştur. Yol’un yolcusu, mana talebesi, Mesih talebesi gibi bir çok ismi üzerinde taşır. Hatta Yol Talebesi’de denilebildiği gibi, Işık talebesidir de. Bütün bu isimlendirmelerin arkasında çağrı ve sorumluluğun önemine işaret vardır. Bu önem 1.Petrus 2:4-5 ayetlerinde belirgindir “O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle, Mesih İsa aracılığıyla Yaratan’ın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz” ve 1.Petrus 2:9’da “Ama siz seçilmiş soy, Kral’ın kahkinleri, kutsal ulus, Yaratan’In öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Yaratan’ın erdemlerini duyurmak için seçildiniz” sözlerinde oldukça açık bir biçimde ifade edilmektedir.
Işık Çekme 5-Üst düşünceyi edinmek Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Yaratan’ın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.-Rom.12:2 Benim düşüncelerim Sizin düşünceleriniz değil, Sizin yollarınız benim yollarım değil-Yeş.55:8 1.Üst düşünce Üst düşünceyi edinmek elbette bir düşünce yenilenmesiyle bağlantılıdır. Ama bu öncelikle Ademin yani “yalnız benlik için almayı” bırakma ve Mesih’in ‘karşılıksızlık ilkesinde vermeyi” yaşama indirgemede ortaya çıkan, üstün düşünce yapısının alta endekslenmesidir. Üst soyuttur. Alt daha ziyadesiyle somuttur. Üst sonsuzdur. Alt sonludur. Üst sınırsızdır. Alt sınırlıdır. Ve bu listeyi uzatmak mümkündür. Ama her şeyden önce soyut somutta açılacaksa, suretsiz surette yansıyacaksa, bunun için bu iki kavramın arasındaki boşluğa köprü olacak, Efendimiz Mesih İsa’nın kurtarış müjdesinin içte açılması, dolayısı ile Mesih’in içe alınması gerekir. Bu koddur. Üstle altı buluşturan kod.
Yeni Mesihi Yol’un temel kavramlarındandır. Yol, yürümeye işarettir. Yol, durağanlığa değil, hareketliliğe işarettir. Bu bağlamda hareketlilik hali ile yol arasındaki bağ, aynı zamanda hareketliliğin enerjisinde bize yeniyi de kendiliğinden getirecek olandır. Oysa bazı dinsel algılarda “tarikat” yani “yol” denirken bu artık belli doktrinleri ve uygulamaları içine sıkışıp kalmışlığa kullanılan bir kavram halini almıştır. Oysa “Yol” adını üstünde olduğu gibi “içselliğin kendi girdabında kaynağına yürüyüştür”. Efendimizin bizi bizden kurtarışında “durağanlıktan hareketliliğe”, “kendini bilmezlikten kendini bilmeye”, “taşımıza başkalarının yontmasına izin vermekten, kendimizi yontmaya” yola çıkarılma vardır. Mana yolu bu anlamda yeniye yoldur. Işığı çekmeye yoldur