MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Anasayfa

ZİNCİRLERİ KOPARTMAK - Elç.İşl.16:16-34 Ek okumalar-Mez.97: Vahiy 22:12-14,16-17,20-21; Yuh.17:20-26 I.Gözden kaçanlar 1.Neden mana çalışması diyoruz? Nedeni yazılanla aramıza uçurum koymamak için. 2.Biz konuyu aydınlatanın yönlendirişine değil metni içimizde açmaya manayı dinlemeliyiz. 3.Bazen bazı konuşulan noktalara dikkat ederken metnin bütünündeki mesajı kaçırırız. II.Filipi zindanı, Pavlus ve Silas 1.a.Harika imanlarına b.Tanrı’nın zincir çözen gücüne bakılır genelde.-Elç.12’de de (Petrus için) 2.Ama başka konu iki zindan, iki tutuklu ve bir kurtulandır aynı zamanda. III.İki zindan 1.Zindan tamamen karanlık bir ortam, yaralı tutuklular, eziyet altında, 2.Zindancıya ışık getiren Pavlus ve Silas’ın deprem sonrasında bile böyle bir ortamdan kaçmaması 3.Zindancı buradaki tabloya göre aslında zincirleri görünmeyen bir tutuklu gibi. 4.Roma yönetimi baskısı altında, tutukluları kaçırırsa daha da beter cezalandırılacak biri. 5.Elç.İşl.16’ya göre durumundan oldukça rahatsız bir kişi.
Hikmetli karar verebilme Elçilerin İşleri 15:1-2-22-29 1.Konu üzerinde yetkin kişilerin görüşlerini almak her zaman esas olmalıdır-Elç.15:26 2.Kutsal Ruh’un yönlendirişi her Mesih talebesinde aslında etkindir-Elç.15:8 3.Herkesin oybirliği ile alınan kararların çoğunda bereket kesindir. Hikmetli karar verebilmeHikmetli karar verebilme Vaiz 4:12-Yalnız biri yenik düşer, ama iki kişi direnebilir. Üç kat iplik kolay kolay kopmaz. Mt.18:19-Yine size şunu söyleyeyim, yeryüzünde aranızdan iki kişi, dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa, göklerdeki Babam dileklerini yerine getirir.
Damlalar-1 1. Sonsuz ve sınırsız olanın her zaman söyleyecek bir sözü vardır. Yeter ki bu sözler dar alana sıkıştırılıp duyulmaz kılınmasın. “Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler: “İnsanlardan çok, Işığın sözünü dinlemek gerek.” ELÇİLERİN İŞLERİ 5:29 Hiç kuşkusuz zorlu durumlarda birilerine danışmak ne kadar önemlidir. Burada unutulmaması gereken, mana derinliklerinde, ilahi ince sesin seslenişidir. Bu sese kulak vermek, maddeyi manaya taşımak, her tür yaşam sorununu çözüme taşıyabilme anlamına gelmektedir. Bunun için yaşamlarımızı iyi tahlil edebilmek önemlidir
Hikmet Pınarından-1 1.Ne çok alçaktan, ne de çok yüksekten asla uçma! Ezoterik geleneklerde “terazi” ve “kılıç” önemlidir. Dışsallığın ve içselliğin birlikteliğinin sembolizmasıdır. Denge ve orta yol. İbn-i Arabi insan-ı kamilin iki tarafa bakan bir yüzü olduğunu söyler. Hem önünü hem arkasını görmek gibi. İçten yani ezoterizmden kopmuş dış kesiktir. Dışı olmayan içte birşey yapamaz. Kısacası denge önemlidir. Orta kolon dengedir. Kutsallık bu dengede durabilmektir. Mitolojide İkarus’a verilen şu nasihat da çok önemlidir; “ne çok yüksekten, ne de çok alçaktan asla uçma”. Bu dinamizm içinde denge mottosudur. Dengede harika bir pazar gününe dostlar.