MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü
Duvarlar
Duvarlar-Lk.21:5-19
Duvar
1.Duvarlar koruyucudurlar. Hatta dışında kalanlara uyarıcıdırlar. 
2.Ama herkesi içeri almazlar. Berlin duvarı. 
3.İsa’nın öğretilerine uyan yani yabancıyı içeri dahil eden çok az duvar vardır. 
4.Çin seddi düşmana büyük uyarıdır. Ama dağdaki vaaz öyle değil, herkesi içe dahil edendir. 
5.Romalılar Yeruşalim’de mabedin duvarlarını yıkmış aşmıştır. 
Mabed
1.Her bir Mesih talebesi için o dönemde mabet önemlidir. Luka büyük önem verir mabede. 
2.Luka’ya göre efendimizin bütün önemli öğretileri hep mabet çevresindedir. 
3.Elç.İşl.6-7. bölümlerde Luka mabet ve yasaya hep kabul ve saygı içinde yaklaşmaktadır. 
4.Sadece yanlış anlaşılma ve kullanılması üzerinde bir vurgu vardır. 
5.Mabet görkemli bir inşaattır. Uzaktan ön altın kaplamalar sanki karla kaplı gibi görünür. 
6.Daha sonra Süleyman sonrasında Ezra tarafından yeniden inşa edilen Herod ile tamir edildi.
7.Herod’u yüceltme amaçlı olduğu için bazıları için kutsallığı hep kuşkulu oldu. 
Duvarsız mabed
1.İsa’nın mabede verdiği önemi de oradan mabedi çıkar için kullananları kovmasında görülür. 
2.Buna karşın Mesih İsa “taş üstünde taş kalmayacak” şekilde mabedin yıkılmasından bahseder. 
3.Fakat burada bir anormallik vardır. Duvarların yıkılması müjdenin dışa yayılmasına yol açmıştır. 
4.Mabet her ne kadar Yüce Olan’la buluşma mekanı ise duvarlar o kadar engeldir.
5.Hele Yahudi olmayanlar için duvar daha da büyük bir engeldi. 
6“eğer Yahudi değilseniz, bu duvarın ötesinde öldürürsek sizi sizin suçunuzdur” yazıyordu. 
7.Ve hanımların da girebildiği, sonrası da kahinlerin ve baş kahinin girebildiği mekandı. 
İki ayrı dünya 
1.Biz inşa ettiğimiz şeyleri çok severiz. Tarih boyunca büyük binalar, duvarlar inşa ettik. 
2.Çin setti inşasında binlerce kişinen öldüğünü biliyoruz. Cologne katedrali 632 yılda tamamlandı.
3.Peki, içindekiler ve dışındakiler için acaba bu duvarlar aynı mesajı mı veriyor?  Ruh işliyor mu? 
4.Maalesef günümüzdeki kiliselerde de içerde kullanılan dil, ne içerdekiler, ne dışardakiler için. 
5.Sanki iki ayrı dünya, bipolar insanlarla dolu bir ortam kendini açıkça gösteriyor. 
Farklı dil
1.Çoğu zaman kiliselerimizde kurtuluşa şükür, bağışlanma gibi bir çok konuda farklı dil kullanırız. 
2.Dışarıda bir yerde kahve içtiğimizde aynı dili kullanmayız. Kuzunun kanı, yaşam ekmeği..
3.Gerçek yaşamda bu kelimeler, deyimler duyulmaz. İtiraf dualarına yer yoktur. 
4.Daha çok politikadan, masraflardan, gelecek kaygılarımızdan bahsederiz. 
5.Bir kişi hakkında dua ettikten sonra onu hastanede ziyaret etmeye ihtiyaç duymayız. 
6.Kısacası duvarın bir tarafında farklı, bir diğer tarafında farklı dil kullanır ve yaşarız. 
Ve dinimiz 
1.Birçoklarına hangi dinde oldukları sorulursa aslında cevap sadece ait olma kalıbıdır. Aslında
2.gerçek yaşamda işlemeyen kulağa hoş gelen kurallarla dolu bir dinde olduğumuzu söyleriz. 
3.Bina gurur ve emniyet ve binayı kullanma ayrıcalığı verir ama bir bedeli de vardır. 
4.Dışardakiler içeriyi göremezler. İçerdekiler kendilerini ayrıcalıklı hissederler, dışarıyı da unuturlar. 
5. Duvar inşa ederken şunu sormalı; kimleri dışarda bırakıyorum, neyi sarıp sarmalıyorum. 
6.Duvar yıkılıp şehirden kovulduklarında en büyük işkence duvar ötesini dünya sonu sanmalarıdır. 
Ve esas İsa’nın işaret ettiği
1.İnsan eliyle örülen her tür duvar elbette yıkılmaya mahkumdur. Duvarlarımız dünya sonu olamaz. 
2.Yaşamla inancı aynı hatta, aynı yola taşımak önemlidir. Luka 21:17-18’de
3.Başınızdaki saçlardan bir teki bile yok olmayacak. Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız.
4.Bu nedenle mabede ihtiyaç yoktur. Çünkü duvar ilerde içsellikte probleminize temel olacaktır. 
5.İsa ise “can” yani “ruh ve beden arasındaki diriliğin esası” candan bahsetmektedir. 
6.Esas önemli olan bunu, yaşamı kazanmaktır. 
7.Bu da önceliklerimizi restore etmek, insan soyluluğunu edinmek gibi suret olmaya yoldur. 
  
613 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın