MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

İnancın dili

İnancın Dili 
1.Mesihi dili bilmek ve anlamak oldukça zor. 
2.Birçokları bu dile yabancı. Birçokları da hayatlarında bu kelimeleri duymamışlar. 
3.Mesihi dili bilmeyen çok ama daha tehlikelisi bildiğini zannedenler. 
4.Bir inanca dahil olmak bir anlamda o dili konuşabilmek gibi. 
5.Büyük anlamları barındıran küçük kelimeler var. 
6.Ama ne yazık ki, bu dilleri konuştuğunu sanan bir çokları bu dillerin antik köklerinden uzak. 
7.Teoloji, doktrin ve dogmalar genelde kültürel etki altında yeni bir din dili oluşumu. 
8.Yahudi Hristiyan Müslüman olmak Fransız, Türk, Koreli olmak gib. 
9.Sadece konuşmak yetmez, yaşamı irdelemek için ethos gerek. Yaşam yolu. 
10.Bir topluma katılmak, bir dili konuşmaktan öte. 
11.Mesihi dil Kutsal Yazılar ve bu yazılar sonrası algısından oluşur. 
12.Kullanılan, işitilen, söylenilen, ibadette dile gelen, tefekkürde, öğretide, toplumda sözler.
Tanınmayan ve anlaşılmayan dil
1.Yahudilik anlaşılmaksızın Mesihi dilin anlaşılması mümkün değil. 
2.Yahudilik ne? Musa kim? Bir çok kişi bunları bile yanlış biliyor. 
3.Neden tanınmayan ve anlaşılamayan bir din dili var ortada? 
4.a.Kişilerin tarih içinde kendi algılarını oluşturması bir sebep 
   b.Herşeyi literal algılamaları ikinci sebep 
Kişilerin tarih içinde kendi algılarını oluşturması 
1.Buna biz cennet-cehennem çerçevesinde din algısı diyebiliriz. 
2.Neden hristiyan olmalıyız? Hristiyanlık nedir? İncil’in mesajı ne? gibi sorulara cevap;
3.İsa günahlarımız için öldü.İnanırsam cennete giderim.
4.Oysa bundan öte, birbirimizi sevme gibi buyrukları dinlemekle yaşamı değiştirmek var. 
5.İnanç kadar harekette var. Ama çoğunlukla bilinen “biz kötüyüz, cezalandırılmamız şart”. 
6.Cennet-cehennem algısında dört temel element var;
a.ölüm sonrası b.günah ve bağışlanma c.İsa bizim için öldü ve d.İnanma 
Ölüm sonrası 
1.Cennet, sonsuz yaşam hristiyan olmamız için neden. 
2.Birçok kişi için cennete ulaşmak için hristiyan olmak esas. 
Günah ve bağışlanma
1.Tanrı ile olan ilişkide temel sorun günah bu görüşe göre. 
2.Cezayı hak ediyoruz. Bir çok ibadetlerde tövbe bölümü oldukça önemli bir bölüm. 
3.Şükran sofrasıda çoğunlukla bizim günahlılığımıza vurgu için çoğu zaman. Mesih’in bağışlaması. 
İsa bizim için öldü 
1.Bizim günahlarımız için öldü, ücret ödedi. 
2.Çarmıh yoksa sonsuz yaşam yok. 
İnanma 
1.İnanma cennet cehennem çerçevesinden 
2.Yine sonsuza geçmek için 
3.Büyük cümleler hep bu dört büyük anlam üzerinde şekilleniyor. 
Esas anlamlara doğru 
1.Kurtuluş, şimdi yaşam sonrası için algılanıyor. Daha çok yaşam içinde transformasyon için..
2.Kurtulmuş, günahtan kurtulmuş algısında. Oysa bundan çok daha öte bir kurtulmuşluk. 
3.Kurtarıcı, günahlarımızdan kurtaran.Oysa yazılarda var olan kurtarıcı kelimesi günah ötesi
4.Sunu, Mesih’in bizim için kendini fedası. Yazılarda günah bedeli değil. 
5.Merhamet, günahlar için merhamet algılanıyor. Ama yazılarda kaosu ıslah. Düzelme.
6.Tövbe, günahtan dönüş oysa yazılarda sürgünden dönüş ve mantık ötesine geçiş. 
7.Redeemer, günahlarımızdan kurtarış ama aslında kölelikten kurtarma. 
8.Doğruluk, şimdi kişisel değerleri edinme, oysa aslında sosyal adalet bilinci. 
9.Barış, Yaratanla barışma anlamında şimdi, oysa aslı içsellik ötesi. Savaşların sonu. 
10.İman, inançta doğru dogma üzerinde olmak, normalde adanmışlık, bağlılık. 
Dili kurtarma
1.Mesihi dilin zincirlerinden kurtarılması önemlidir.