MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Sevgide pekişme

Uzlaşma ve Sevgide Pekişme
Mt.5:24-Git önce kendi kardeşinle barış
Mt.5:39-Ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin.
1.Evet üzerine kurulu bir yaşam 
1.Musa medeniyet için yasa, Mesih ise, medeniyetlere ruhsallık getirdi.
2.İsa sevgi adamıydı. Resmi övmezseniz ressamı övemezsiniz.
3.Tanrı bizi hep bir başkası aracılığı ile öper. Bunu anlamadığımızda Mesih’i anlamıyoruz
5.Evet, diye tekrar etseniz olumluluk sizi sarar. Hayır, diye tekrar etseniz olumsuzluk sizi sarar.
6.Decartes’in “düşünüyorum demek ki varım” sözüYeni nesil için “hayır diyorum demek ki varım”.
7.Hayır demeden ego yaratamayız.Mesih haça giderken evet diyordu.-onlar ne yaptıklarını bilmiyor.
2.Merhamet abidesi
1.Mesih İsa yargı değil merhamet seviyesindeydi hep.Sevgi zincir yaratmaz. Uzlaşma yaratır. 
2.Mesih’in bütün mesajı “Evet”- Beni değil senin istemin..”
3.İsa’nın ölüp Mesih’in dirildiği an aslında “evet” dediği andır. 
4.“Neden terk ettin beni?” sözü sonrası. Biraz önce korkarken şimdi dimdik ayaktadır. 
5.Aziz Fransua ağaçlara, kuşlara “kardeşlerim” demiştir. 
6.Bir anlamda Mesih İsa’nın öğretisinde dünya ile  uzlaşma yoksa dua da yoktur. 
7.Zen hocası, kızgınca yanına gelen ve ayakkabısını fırlatan kişiye ayakkabısından özür dilemesini istemiştir. Adam daha da kızmıştır. Ama öfke ile ayakkabını ilişkilendiriyorsun da neden sevgi ile ilişkilendirmiyorsun.
8.Uzlaşma sağlamadan nasıl dua edebiliriz? Var olmakla uzlaşmadıkça nasıl duaya gelebiliriz? 
9.Sunak ikincil, hatta dua ikincildir. Dua adeta uzlaşmada kazanılır. Dua bilinmez yüksekliklerdir. 
10.Dua sihirli bir formüldür. Belli zamanlarda kapı açılır. 
3.Uzlaşmanın sihri
1.Mesih İsa; “herkesle barış içinde yaşayın” demektedir.
2.Yaratan sadece insan aracılığı ile sevilir.Yatan Öz’le karşılaşmayacaksınız ama yaratılanla evet.
3.İnsanla çekişme Tanrı ile çekişmedir.
4.Yaratanı nasıl seveceğinizi öğrenirseniz sevgi duaya dönüşür.
5.Bu her formda sevmeyi öğrenme iledir.
4.Sevmeyi öğrenme formları
1.Cinsellik, sevgi ve dua bu formlarda önemlidir.
2.Cinsellik bedenin eşi ile uzlaşmasıdır.Bu en alt düzey uzlaşmadır. Evde yaşayıp sadece tek oda.
3.Sevgi ise zihinlerin uzlaşması, psikolojilerin enerji üretmesidir. Burada daha büyük haz.
4.Sevgi büyüdükçe cinsel bakış açısı geriler
5.Sevgi enerjisinin üçüncü derecesi duadır.Bu kişinin ruhu ile varlığın ruhunun uzlaşmasıdır.
6.Bu üst seviyede ise artık sevgi büyük haz içinde küçük kalmaktadır.
5.Beni seviyor musun?
1.Petrus’a üç kez “beni seviyor musun?”
2. Birinci soru, sevginin üç seviyesi içindir. Burada bahsedilen agape sevgisidir.
3.İlişki sevgisinden bahsedilmemektedir.
4.İlişki seviyesi sevgisi alt düzeydir. Üst düzey ise varlığımızdır.
5.Birinci soruda agapeo kelimesi vardır. Ağacın yeşili yeşil sevenler için değildir.
23.Ağaç yeşil isteyene yeşil olmadığına göre Mesih’in “benim