MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Yeniye vurgu

Yeniye vurgu
Marta’nın kız kardeşi, Rab’bin ayakları dibine oturmuş O’nun konuşmasını dinliyordu. Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa’nın yanına gleerek, “Ya Rab” dedi, “Kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasına aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin”. Rab ona şu karşılığı verdi: “Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey vardır. Meryem iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak”. -Lk.10:38-42
Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Mrk.10:45
Siz de böylece, size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra, ‘biz değersiz kullarız; sadece yapmamız gerekeni yaptık’ deyin.-Lk.17:10 
I.Talebelikte hizmet
1.Mesih İsa için başta kendisi olmak kaydı ile bütün talebeleri hizmet için vardır. 
2.Marta ve Meryem örneğinin hemen öncesinde “İyi Samiriyeli” yer almaktadır. 
3.Hiç kuşkusuz burada hizmetle ilgili, hizmetin yanlış olduğu ile ilgili bir durum yok. 
4.Hizmetin vurgulandığı noktada aslında dile getirilmek istenilen yepyeni bir şeydir. 
II.Hizmet için talebelik
1.Mesih İsa’nın bu iki hanımla olan diyaloğunun yazılar içinde yer alması ilginçtir. 
2.Bu iki hanımla olan diyalogda herşeyden önce hanımların olması önemlidir. 
3.Erkek egemen toplumda yepyeni bir durum söz konusudur. Kadınların talebeliği. 
4.Pavlus’un Gamaliel’in dizi dibinde oturması gibi (Elç.22:3),Meryem oturmaktadır. 
5.Bu o günde bugünde bazı algılar için normal değildir. Kadın evde oturmalıdır. 
III.Talebelik ve hizmette yeni
1.Yasa’nın altında kendi kurallarını oluşturmuş bir toplum içinde yeni açıktır. 
2.Bir yanda Meryem’in diz dibinde talebeliği, diğer tarafta Marta’ya tepki. 
3.Bütün bunlar bu diyaloğun yazılarda yer almasının nedenini netleştirmektedir. 
4.Amaç yepyeni bir antlaşma döneminin başlaması, artık yeninin gönenilmesidir. 
IV.Yenide yaşam 
1.Hizmette yeni olan geleneğin oluşturduğu hizmet anlayışının ötesine geçmektir. 
2.O günün geleneğine göre Marta’nın tavrı doğaldır. Olması gerekendir. 
3.Kadın ev işleri gibi, misafir ağırlamak gibi görevler yapar, doğru olan budur. 
4.Ama Mesih’in devriminde kadın ya da erkek eşit talebelerdir. Kahinlerdir. 
5.Hizmete çağrılıdırlar ama önce talebe olmaya çağrılıdırlar. 
6.Hizmete çağrılıdırlar ama geleneksel olan hizmetlere değil gelenek üstü hizmete. 
V.Yaşamda yeni
1.Marta kültürün öğrettiğini arkasına alıp eleştiren konumundadır. 
2.Günümüzde bir çok kişinin yaptığı da aslında budur.
3. ‘kardeşime söyle de bana yardım etsin’- “benim yolum doğrudur”demektir. 
4.Bize uymayan her bir kişiye tavrımız aslında bu şekildedir.
5.Özellikle dindarların kendilerini tam hissetmesinin ardından tavır budur. 
6.Oysa burada Mesih’in tavrı farklıdır. Dindarların karşısındadır. Din üstündedir. 
7.Marta ise bugün dindarların kadına biçtiği rolü oynamaktadır. 
8.Bize düşen dıştan benim yolum doğrudur diyenlere değil doğruluğa bakmaktır.