MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Mesajı ciddiye almak

Mesajı ciddiye alma
I.Yol, yaşam ve gerçek mi? 
1.Bir çok hristiyan bu öğretiye inandıklarını söylerler. Ama toplumlarının eğilimi ne ise öyle yaşarlar. 
2.Asisili Fransuva yaşadığı çağda kilise için bir utanç kaynağıydı. 
3.Fransuva’nın işleri bütün bölgede yayıldı. Onun tanıklığını inkar zordu. 
4.Farklılığı belirgin kılmak kaydı ile ancak onu destekleyebilirlerdi. 
5.Hizmetçi olma kavramını birçok önder algılamıyordu. Sadece teori olarak etkileniyorlardı. 
6.Papa resmi bir davette onu onurlandırmak istedi. Ama kapıcılar onu dilenci sandılar. 
7.Soylular önünde görülmesin diye onu mutfağa aldılar. O orada fakirlerle muhabbette koyuldu. 
8.Herkes onur konuğu gelmeyince merak ettiler. Elinde tabağı ile geldi onu baş köşeye oturttular. 
9.Fransuva hiç istifini bozmadan aşağıdakilerle olduğu gibi konuşmalarına devam etti. 
10.Üst kattada aşağıda sunulan yemekler vardı. Ama fark onlar bunu onur konuğu için yaptılar. 
II.O gun ve bugünkü problem. 
1.O günde bugünde Mesih talebeliğine özenenler var. Ve bu özeni sadece fikirde tutanlar var. 
2.Özenilen hristiyanlık ve Uygulanan hristiyanlık arasında büyük farklar var. 
3.Özellikle Luka bölümünde sofra etrafında toplanmak oldukça önemlidir. İbadetten öndedir sofra. 
4.Grekçede philoxenia “yabancı sevgisidir”.  Ve mesellere göre “yabancı” itilmiş olan garibandır. 
5.Fransuva örneğinide mutfağa yönlendiriliş Philoxenia değildir. 
6.Aslında o günün papasının yapmaya çalıştığı hem statüyü koruyarak alçak gönüllülük tavrıdır. 
7.Kilise sonrası bazı kiliselerdeki paylaşımlarda da bu vardır. Ama daha çok bizden olanlarla. 
8.Gerçek yabancılarla paylaşmaksızın paylaştığımıza inanmak Mesajı yarım dinlemektir. 
9.Mesih’in ne ve kimler için çarmıha gerildiğini algılayamamak demektir. 
III.İyileştirme harekatı
1.İngilizcedeki misafirperverlik karşılığı kelime hospitality-hospice ve hospital köklerinden gelir. 
2.Yabancılar kibar bir ilişkinin ötesinde adeta hepimiz gibi hastadırlar ve iyileşmeyi aramaktadırlar. 
3.İkinci nesil imanlılar Yahudi ve Uluslardan olan talebeleri bir araya getirmek için heyecanlıydılar. 
4.Toplumumuzda da artık ayrımlar büyüktür. 
5.İnsan olduğumuzu ve başkaları ile bir arada düşünme ihtiyacımızı bilmeliyiz. 
6.Kulaklar kendini alçaltanlar yükseltileceğe alışkındır. Ama diğer bölüme sağırdır. 
7.Dağdaki vaaz sadece zayıfların güçlü olmasından, açların doyurulmasından bahsetmez. 
8.Tokların acıkması ve güçlülerin güçsüz olmasından da bahseder. 
IV.Birinciler sonuncu 
1.Sonuncular birinci dedi İsa, hayatını kurtarmak isteyen kaybetsin der. 
2.Mesih’in meselinde düğüne gelenler fakirler, engelliler, topallar ve körler. 
3.Bu gibi kişileri çağırdığınızı düşünsenize. Bu korkunç değil mi? 
4.Eğer Rabbin sofrası paylaşma ise gözü görmeyen birine verdiğiniz ekmeği köpeğinede verirmisiniz?