MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Tanrı karakteri üzerine

Tanrı Karakteri Üzerine 
Tanrı neye benzer? 
1.İnansak da inanmasak da Tanrı’nın neye benzediğini düşünürüz. 
2.Bu konuda konuşulan genelde üç tipleme vardır; 1.Farklı 2. Tehdit eden 3. Lütufkar 
Farklı 
1.Farklı ve bizden ayrı bir Tanrı. İnsan algı ve gereksinimlerinin dışında. 
2.Modern bakış açısı genelde. Evren farklı güç ve enerjilerce yaratılmış şeklinde algı. 
3.Ne kadar yüce, harika gibi kavramlar önemsiz. 
4.Onyedinci yüzyıl sonrası bazı teologlar bunu Deist  ve gerçekçi tarifleri arasına aldılar. 
5.Tanrı her şeyi yarattı ama sistemi kendi işleyişine bıraktı. Başlangıçtan karışmadı. 
6.Buna bir anlamda pratik ateizm dememizde mümkün. Ama birçok hristiyan aynı kanıda değil. 
7.Birçok hristiyan daha çok tehdit eden ya da lütufkar kavramı üzerinde bir inanç algısında. 
Tehdit eden 
1.Her ne kadar bir çok hristiyana göre Tanrı seven bir Tanrı ise de acaba bu nereye kadar? 
2.Tanrı genelde hükümlerine uyulmasını isteyen ve öfkelenen, korkulması gereken bir Tanrı. 
3.Kutsal yazılarda bu yönü de görmek mümkün. Bizi sevmesine karşın tehdit eden de. 
4.Özellikle daha önce dediğimiz “cennet-cehennem çerçevesinde” Tanrı tehditkar öğretiliyor. 
5.Bazılarının sorgusu hep “sonsuzluğu nerede geçireceğimiz” üzerine.
6.Kurtulma yolu ise bildiğimiz dogmalara net iman. Birçokları buna böyle inanıyor. 
7.Bu bakış açısında herşey korku üzerine; a.fiziksel emniyet b.ekonomik emniyet, c.milli emniyet 
8.Korku temelli inanç, korku temelli hareketleri, korku temelli politikaları getiriyor. 
9.Bu kutsal yazıların her yerinde mevcut. 
Lütufkar ve merhametli
1.Tanrı karakterini bir üçüncü gözlemle şekli ilk ikisinden çok farklı lütufkar ve merhametli Tanrı. 
2.Dolayısı ile bu algıda yaşamda farklılaşıyor. a.fiziksel, b.ekonomik, c.milli herşey olumlu. 
3.Kutsal yazılarda “korkma”, “kaygı çekme” gibi kavramlar ve onların algısı öne çıkıyor. 
Tanrı’nın tutkusu 
1.Tanrı tutkusu ve karakteri birbiri ile oldukça ilintilidir. Tutku karakterin akışıdır. 
2.Bu bazıları için hareketlerimizin değişimidir. Katletmeme, kızmama, zina yapmama gibi. 
3.Aslında onun tutkusu bizi “kurtarma üzerinedir”. Bağlarımızdan, sürgünlerimizden. 
4.Dünyada adalet ve barış içinde yaşamamız onun tutkusudur. İyileşmişlik ve bütünlük arzusudur. 
5.Korku ve kaygılardan uzaklaşmamız. Yaratılışın esenliği temeldir O’nun için. 
6.Yuh.3:16’ya ve bu sözlerin ilk bölümüne hemen her hristiyan yürekten inanır. 
7.İkinci bölüm ise buna inanmayanı cehenneme gönderir. Tarih, bu tezatı hep görmüştür. 
8.Tutku ve karakter üzerinde Tanrı’yı esaslı anlamak Mesih İsa’yı yakından tanımakladır. 
Mesih İsa 
1.Hristiyanlıkta Mesih İsa’nın Tanrı vahyi olduğu öğretisi temeldir. 
2.Bunun kişide açıklanması Mesih İnancını diğer inançlardan ayırır. Yah.ve Müs. kitapçıdır. 
3.Tehdit temelli korkutan Hristiyanlık yüzünden İsa çoğunlukla yanlış algılanır. 
4.Çünkü İsa demek günahı, suçluluğu, değersizliği, cehennemi hatırlatır. Kötü olduğumuz için öldü. 
5.Bütün bu fikirlerle Mesih’in getirdiği kurtuluş değil, aksine büyük bir yük ve pakettir. 
6.Diğer karışıklık hristiyan dili ile ortaya çıkan karışıklıktır. İsa insandır ve ilahidir. Bakiredendir. 
7.İnsanların yapamadığı mucizeleri, günahlarımız yerine ölmesi, ölümden diriliş zor anlaşılır. 
Diriliş öncesi ve sonrası 
1.Diriliş öncesi Mesih İsa elbette “tarihsel İsa’dır”. Sonrası ise “İnancın İsasıdır”. 
2.Öncesi Mesih İsa, Galileli Yahudidir ve İ.Ö 4’de doğmuş ve İ.D 30’da haçlanmıştır. 
3.Diriliş sonrası Diriliş öncesini inşa değil artık Mesih İnanlılarının deneyimlediği Mesih İsa’dır. 
4.Talebelerden bazıları Mesih İsa ile diriliş sonrası deneyimlerini yaşamıştır. Yepyeni bir yoldur. 
5.Pavlus’un deneyimi ilginçtir, 1.Kor.15:5-8’de Pavlus bir liste verir. Ve Lk.24:13-35;Yuh.20:24-29
6.Kısacası diriliş sonrası 1.Deneyimsel bir İsa ve 2.İlahi gerçeklikte bir İsa vardır. Yeni yoldur. 
7.Yuh.20:28’de “Rabbi ve Tanrım” kelimeleri ile bir ifade söz konusudur. 
8.Mt.28:20’de artık 1:23’deki Emmanuel kelimesinin ışıması vardır. Yaratanla bütünleşmiş İsa.