MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Gerçek bağışlama

Gerçek Bağışlama
Luka 16:1-13 
Günlük yaşam
1.Günlük yaşam insanlara doğal olarak kendi sorularını getirir. 
2.Bizler günlük yaşam içinde Mesih İsa ile yaşama gayreti içinde olan sıradan insanlarız. 
3.Efendimiz İsa’nın öğretileri de yüksek teolojik bilgiler ve eski grekçe ötesi günlük öğretilerdir. 
4.Bu nedenle İncili okurken yüksek teolojik arka plan ya da dogma yerine gün için bakmalıyız. 
5.Her ne kadar aziz bir kişi günlük yaşama taşınanı pek beğenmesede, umut ışığı herkesedir. 
Luka ve takipçileri 
1.Luka’nın okuyucuları ilk yüzyıl Yahudileridir. Mesih’in mesellerini daha net algılayacak kişilerdir. 
2.Zengin adam Tanrıdır, kahyalık görevi İsraile verilmiştir. Seçilmiş sorumlu demektir. 
3.Oysa bu mesel söylendiğinde kahyalık görevini tam yapmayan, komşuları sevmeyen İsrail vardır. 
4.Muhtemelen Mesih İsa onları bir meselle açıkça uyarmaktadır. Yeni bir zor dönem başlamıştır. 
5.Geriye dönmek mümkün değildir. O zaman yapılması gereken şimdi düzeltilebilecek işlerdir. 
6.Bazı davranışlarımız sonuçlarını getirir. Ama en azından değiştirebileceklerimiz de vardır. 
Dünya gerçekleri 
1.Meselde olduğu gibi dünyamızda kendini hristiyan addeden milletler aynı  yanlışları yaptılar. 
2.Koloniler kuranlar kendilerini seçilmişler olarak ayrıcalıklı hissettiler. Güçsüzleri alt ettiler. 
3.İngilizler, Fransızlar Afrikada, İspanyollar G.Amerikada, Batı ve Koministler Orta doğuda. 
4.Avustralyada aborjinler, Yeni Zelanda da Maoriler, Amerikada kızılderililer, İsrailde Filistinliler. 
5.Romalılardan çekenler şimdi kendileri Romalı oldular. O günlerde zayıftılar ve komşuları yoktu. 
6.Çünkü Samiriyelilerle iyi geçinmiyor ve paylaşmıyorlardı. 
7.Görüldüğü gibi kahyalık görevini yapamamak, seçilmişliğin sonunda ızdırap getirmesi demek.
Beklenmeyen son 
1.Dünyanın güçlü milletleri bile sonunda kendilerini kıstırılmış ve hatta yok edilmiş buluyor. 
2.Bu nedenle geçmişi gündeme getirip özür dilemeler yetmiyor. Önemli olan şimdi ne yapıyoruz? 
3.Önemli olan gerçeklerle yüzleşmemiz ve son hasatı yerli yerinde yapmamız. 
4.Kısacası burada verilen örnekte yapacak fazla bir şeyin kalmadığı vurgulanmaktadır. 
5.Son çare olarak elde kalan bir kaç bir şeyle birşeyler yapmaya gayret eden kurnaz övülmektedir. 
6.Bu bizim kelam öğretilerimizle pek de uyuşmayan bir meseldir. Bu da bizi rahatsız eder. 
Ev yönetimi
1.Evin yönetimi oiikonomos kelimesi ile ifade bulur. Bu Tanrı halkının yönetimi anlamındadır. 
2.Kısacası kahyalığı unutup kendi çıkarına göre hareket kendi iyi anlamda yararını da iptaldir. 
3.Kurtarıcımızın dürüst olmama ile nitelendirdiği uygulama hepimizin ticari uygulaması olmuştur. 
4.Burada borçtan faiz almaktan bahsediyoruz. Aslında bu kelama göre yasaktır. Ama artık hak gibi.
Bağışlama 
1.”bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi” sözü aslında “borçları bağışladığımız” gibidir. 
2.Çünkü o dönemde inanılmaz borçlu vardı ve bizler gibi faizler altında eziliyorlardı. 
3.”seni bağışladım” demek bir hareket için belki kolaydır. Ama borçlardan azat etmek bir kişiyi?
4.Bunu yapabilen gerçekten bağışlayandır. Bunun gerçek anlamı vardır. 
Mesihi standartlar
1.Bugün dünyamızda elbette Mesihi standartları koruyanlar olduğu gibi birçoğumuz dışındayız. 
2.Kilisede ondalık hesapları yapanlar, acaba ne kadar dürüst kazançların ondalıklarını veriyorlar. 
3.Bugün sigorta sistemleri, emeklilik sistemleri, borsa oyunları ne kadar Efendimizin öğretisinde. 
4.Bunlar hep birilerini yargılarken bakmamız gereken kendi gerçeklerimiz. 
5.”hiç kimse iki efendiye kulluk edemez..hem Tanrı’ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz”-Mt.6:24
6.Kiliselerimizde her şeyden önce bu standartları kendi aile çaplarında yaşayabilenlere ihtiyaç var. 
7.Evet paranın oyunlarından kendimizi korumamız şart. Bunu fark etmek önemli. 
8.Fark ettiğimizde de yapabileceğimizin en iyisini yapmak önemli. Borçlulara yardımcı olabilmek. 
9.Özellikle yaşam sürdürmek için borç alanlara. Kısacası ey suçlayanlar, gölgeler var. Ama umutta.