MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Hardal tanesi

Yeterli büyüklükte hardal tanesi -Lk.17:5-10 
İletişim dünyası 
1.Dünyayı artık daha yakından tanıma şansımız var. Ama yeterince algılama şansımız yok. 
2.Yaşama bir şeyleri indirgemeden önce biraz olsun teolojimizde değişiklik yapmamız şart. 
3.Bunu yapmak her zaman bir denenme doğrusu. 
4.Çünkü iddia ettiğimizin ötesinde inşa ettiğimiz yaşamlarımız oldukça farklı. 
5.Bunda tarihin bile rolü var ve tarihin oluşturduğu politik bakış açışlarının bile rolü var. 
6.Başkalarını görme ve onlar hakkında karar daha kolay. Ve başarı için kaynakları paylaşmama. 
7Merhamet kavramını bile yaşarken bir tarafta bencillik, öbür tarafta İsa’nın müjdesi bizde etkindir.
Etkin yaşam öğretileri
1.İsa’nın Yahuda’nın ayaklarını yıkamasını günümüz kötü şahıslarından biri için düşünebilir miyiz? 
2.Muhtemelen fikir olarak çoğumuz bunu kabul edeceğiz ama uygulamada asla. 
3.Görüldüğü gibi esas anlamda Müjdenin anlaşılması toplumsal düşünceye indirgenmesindedir. 
4.Talebelerin sürekli bağışlama konusundaki tedirginliklerini bu noktada anlamak kolaydır. 
5.Muhtemelen İyi Samiriyeli örneğini de anlamak oldukça zordur. 
İman talebi
1.Talebeler insan doğasının böyle bir yeteneği olmadığının farkında oldukları için iman istediler. 
2.Mesih İsa’nın cevabındaki iman algısının zayıflığına vurgu için küçümseme hissedilmektedir. 
3.“bir hardal tanesi kadar imanınız olsa, şu dut ağacına…..”-Lk.17:6
4.Böylesi bir iman var mı? Yoksa bir şeyi mi kaçırıyoruz?
Hardal üzerine 
1.Aslında dönemin Filistininde bu ağaç çiftçiler için zararlıdır. Kuşlar tohumlarını sindiremez. 
2.Ayrıca bulunduğu yerden yok edilmesi oldukça zordu. Çünkü davetsiz yetişirdi. 
3.İstenilen iman böyle kontrolsüz gelişen bir imandı. 
Fazla iman 
1.Belki böyle bir şeyi talep oldukça yanlış gibi görünebilir. Sanki güç kazanmak gibi. 
2.Dediğimiz gibi iman öğretişi tılsım değil, her şeyi yeni  ışıkta görme yoludur. 
3.İman sözel bir ifade değil, farklı bir bakış açısında yaşam yoludur. Bu yeni  bakış açısı nedir? 
4.C.S Lewis;”Hristiyanlığa imanım güneşin doğuşuna olan imanım gibidir, onu görebildiğim için değil, bu bu güneşle herşeyi görebildiğim için böyledir”. 
5.Pencereden bakmak pencere kadar görebileceğimiz anlamına gelmez. Pencereden görebiliriz. 
6.Pencereye takılmak ve daha fazla pencere talep etmek esas görüş noktasını kaçırmak demektir. 
7.Mesih talebesi için iman genel yaşam tavrını şekillendirmedir. 
8.İman şafak öncesi hala karanlıkken ışığı hissedebilmektir der bir mistik. 
İman arama 
1. Arama nedeni şu anki iman şüphemizdendir. Hareketlerimizi imanla bağdaştıramamaktandır. 
2.Yeni doğuşlu olduğumuzu söylediğimiz halde bunun böyle olmadığı şuur altımızda nettir. 
3.İnsanlar İsa ile aynı görüştedirler. Ama yeni dönüş noktaları onları düşündürür. 
4.Mesih’in kölelere ilişkin söylemleri şaşırtıcıdır. Önce efendi yer sonra köle ama İsa birden döner.
5.Mesih sorumluluk algısını köleye değil, birden efendiye çevirir. Bizler değersiz köleleriz der. 
İmanda vurgu
1.Yapmamız gerekeni yapmalıyız. C.S Lewis’İn yeni ışıkla yol alma öğretisi budur. 
2.Kendimizi başkalarının hizmetlileri gibi görürsek bağışlamak sorun olmaz. Sonuçtur. 
3.C.S imanı yaşamı yeni yol içinde gördü yeni ışıkla gördü. 
4.Her hafta hardal tanesi kadar imanımızı yeniden ortaya koyarız. Ama yeterince iman var mı? 
5.Şimdi daha önce yaşamımızda görmediğimiz neyi imanımızın sonucu olarak görüyoruz? 
6.Eğer geldiğimiz nokta önümüzdeki adımları aydınlatıyorsa, bu adımları atacak mıyız?