MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

On cüzzamlıyı benzersiz kılan

Luka 17:11-19 
Onuncuyu farklı kılan 
1.Elbette iyileştirmeler şaşırtıcıdır. Beklenilmeyenin olması şaşırtıcıdır. 
2.Luther’e göre şaşırtıcı olan kişinin anlayış ve imanının dönüşüm ve değişimidir. 
3.Doğru ibadetitn karakeristiği sorulduğunda Luther “onuncu cüzzamlının geri dönmesi” demiştir. 
Literal mi, metaforik mi? 
1.Kelamı anlamada literal algıyı her zaman kullanmamak esastır.
2.Anlatımlar çoğu zaman bağımsız olmayan ve tanıkta olmayan kişilerin anlatımlarıdır. 
3.Luka’nın kendisinin de ifade ettiği gibi bunlar teolojik anlatımlar içindir. 
4.Bu anlatımlar hep bizi inancın yüreğine taşımak içindir. 
İyileşme, iyileştirme 
1.Mesela bu konu farklı inançların da ele aldığı, uyguladığı bir konudur. 
2.Literal iyileşmeler vardır. Bir çoğumuz yaşam içinde bunları yaşamış ve iyileşmişizdir. 
3.Ama bazı hastalıkların bedende bir yerde imzası kalmış olabilir. 
4.Cüzzamda böyle bir hastalıktır. Yani bedende imza bırakmıştır.
5.Tam gibi görünen ama imzası nedeniyle aslında tam olmayan bir iyileşme herkeste olmuştur. 
6.Bu öykü fiziksel iyileşmenin ötesinde yine bir şey anlatmaya çalışan bir öyküdür. 
7.Endonezyadan bir iyileştirme metodu Tibette Tonglen adını almıştır. Ve Chakawa cüzzam için kullanmıştır.  
Ruhsallığın iyileşmesi 
1.Burada fiziksel iyileşmeleri asla sıfırlamıyoruz elbette. Ama cüzzamda vücutta imza bırakandır. 
2.Burada cüzzam iyileştirmesinden ziyade özel bir formda ruh iyileştirmesinden bahsediliyor. 
3.Efendimiz Mesih İsa Samiriye Galile sınırından on cüzzamlı ile karşılaşır. 
4.Toplumsal standart yönteme yönlendirir onları ve onlar giderlerken iyileşirler. 
5.Bu daha önce çalıştığımız bir konuda da değindiğimiz gibi ilginçtir. Geleneksellik önemlidir. 
6.Fiziksel iyileşenler bunun toplumca da kabulü için geleneksel yollara yönlendirilirler. 
7.On kişinin de kahine yönlendirilmesinde bir kişinin geri dönmesi önemli bir konuya vurgudur. 
Standart kontrol ve onay
1.Anlatılanlara bakıldığında normalde Galilelilerin Tanrısal olmaları gerekir. 
2.Samiriyeliler inançları o güne kadar şüpheli algılanan kişilerdir. 
3.On kişi içinde bir tanesinin Samiriyeli olması ve Mesih’in onlara eşit davranması önemlidir. 
4.Ama bir önemli noktada iyileşmenin toplumca sınanıp kabul görür bir hale gelmesidir. 
5.Standart toplum yaşamı içinde bizlerin de kendi iyileşmelerimizi kontrolü önemlidir. 
Onuncudan öğrenme 
1.On cüzzamlıdan dokuzunun gelmemesi bir itaatsizlik değildir. Diğerleri yönlendirişi yapmışlardır. 
2.Burada farklı olan onuncu kişinin geleneğe göre yönlendirişe değil, yüreğine kulak vermesidir. 
3.Şimdi bu noktadan ötürü Luther bu adamı “doğu ibadete” örnek olarak göstermektedir. 
4.Bir ibadet esnasında herkesin söylediklerine, hep bilinen dogmalara “amin” demek kolaydır. 
5.Bu toplum standartı örneği bir standart tasdikidir. Ama burada esas olan yüreğin buluşmasıdır. 
6.”İmanın seni kurtardı” ya da bazı çevirilerde “imanın seni tam kıldı” ifadesi esas iyileşmeyedir. 
Onuncu nerde? 
1.Soru “diğer dokuzu nerde?” anlamında değil, “herkes nerde, sen nerdesin, hayrola” şeklindedir. 
2.Diğerleri yönlendirişe göre zaten gitmeleri gereken yerdedirler. İyileştirme İsa için sıradandır. 
3.Onuncu’nun bakış açısı geleneksel standart değil, yüreğin standartıdır. 
4.Bir anlamda “şükran sunmak” evet, esas bütünde bu mucize ile denilmek istenileni anladım demektedir. Aynı ibadet içinde olmak, aynı şeylere amin demek aslında bizi ibadete katmamıştır. 
5.Luther’e göre doğru ibadet “iman kurallarında” değildir. 
6.Gerçek ibadet geriye bakıp oradaki değişmeleri görüp şükretmektir. 
7.Mesih İsa’nın ayağa kalkıp dik durduğu konuları görüp onlara göre yaşamaktır.