MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Uzun yolculuk- İbrahim

UZUN YOLCULUK  (Yaratılış 12:7)
1.Tanrı halkı öyküsü İbrahimle başlar. “Hepimizin babası”-Rom.4:16
2.Yüceliğin sürüklediği bir bulut. 
3.Yaşam bir seyahat hedef değil. “İbrahim…memleketi geçti.”-Yar.12:6
I. Vaat edilen yolculuğa
Manada yolculuk kavramı
1.”Ve Rab Abrama görünüp dedi:” a.7 Zorluklar, hoşnutsuzluklar, daha iyi hedef için Rab görünmesi
2.”baki olan bir şehrimiz yoktur, ancak gelecek olanı arıyoruz”-İbr.13:14
3.”tilkilerin inleri, gök kuşlarının yuvaları vardır, insanoğlunun başını yaslıyacak yeri yoktur”.,Mt.8:20
4.Rab bize durumumuzu göstermek için karşımıza çıkar. “Ruh tarafından çöle sevk edilen”-Mr.1:12 
5.”Ve kendisine görünmüş olan Rabbe orada bir mezbah yaptı”.-a.7 “bastığı yeri verdi ve göründü”.
6.”Fakat şimdi daha iyisini, yani, semavi olanı arzu ediyorlar”-İbr.11:16
7.”Tanrı’nın sunağına gideceğim”-Mez.43:4 “Doğru, gökler evinizdir” diyene gitmek için sunak. 
8.”Ve oradan (yükseliş)Beytelin şarkında olan dağa hareket etti”. a.8 hep özlediğimiz tepelere. 
9.”Ağlayış vadisinden geçerken, kaynaklar yeri eder, ilk yağmur da onu bereketlerle kaplar.”
10.Sürekli sonsuzluk tepelerine hareket eder. 
Yolculuk gerçeği ve sorunları
1.Geçmişin emniyetini bırakıyor. 
2.Kendini geleceğin belirsizliğine atıyor. 
3.Yol boyu yalnızca Tanrı’ya güvenmeyi seçiyor. 
4.İbrahim Tanrı emrine tam itaat etmedi. Hareket edişte Harranda takılıyor. 
5.Harran dağ anlamında olduğu gibi gecikme anlamında.
6.Tanrı yönlendirişinin o kadar olduğunu düşünüyor. 
7.Tam itaat etmemek Tanrı’nın onlar için hazırladığı bereketi geciktiriyor. 
8.Tam olmayan itaatin ilk soncu bereketin gecikmesidir. 
Yolculuğa temel-Çağrı
1.Tanrı’nın çağrısı rahimden dışarı çekilme ile başlar. 
2.Adem-Havva-sperm ve yumurta birleşmesi, Nuh-rahime simgedir, İbrahim ise dünyaya çıkış. 
3.İbrahim’in hareketi bizim “kendi hayrımız için kendimizden çıkmamızı” hatırlatır. 
4.Çağrı değişmez herkesi içerir ama biz değişiriz. 
5.Miras alacağı yere çağrılır, Tanrı sözünü dinler ve bilmeden yola çıkar. 
Yedi vaat
1.Büyüklük bütünden. “seni büyük bir ulus yapacağım”. 
2.Kişisel anlamda bereketlenme. “seni kutsayacağım”
3.Tanıklık görülüyor. “ün kazandıracağım” -Yar.17:5
4.Evrensellik devreye giriyor. “milletlerin babası olacaksın”-Yar.18:7-9
5.Soyut algı gelişiyor. “Tanrı ziyaret ediyor”-Yar.20:7 
6.Başkalarının duasında bereketlenme “peygamber senin için dua ederse ölmezsin”-Yar.23:6
7.Bütünde yerin belirginliği örnek olma, yüceliği hep hatırlama-Mez.105:6
Çağrıya cevap 
1.Dur diyene kadar izleme-Çağrınızı nereye kadar götürüyor sunuz? 
2.Sunuya sunu ile cevap-Sürekli karşılıksız verme arzusuna sahip misiniz? 
3.Sonunda yine geçici ama belirgin bir noktada durma, çadır kurma-Veriyi tamamlıyor musunuz? 
4.Üst akla tutunma-yakarış-Bir sonraki yönlendirişi anlama gayretinde misiniz? 
II. Vaat edilen yolculuğa
Yol’un ilizyonları
1.Yolculuk nedeni-Yar.12:10 -şiddetli, yerel kuraklık
2.Yolculuk sorumluluğu-Bütüne bırakmak gerekirken parçada sorumluluk ediniyor. 
3.Yolculuk gerçeği-Kuraklık gerçekti ama ilahi yönlendiriş yoktu. 
4.Kısacası sorun geldiğinde Mısıra yolculuk başladı. Yani manadan maddeye. 
5.Bu kuraklık içselliğin kuraklığı olarak algılanabilir. Mesih İsa’nın çöle sevki ile benzerlik. 
İlizyonda hareket 
1.İlahi yönlendiriş yok. 
2.Sağlayışa güven yok. 
3.Dışarıya çekiliş var. 
Kişisel plan 
1.Kutsandığı yer dışında olmak Yar.12:11-13
2.Yaratan’ın görünmemesi demek. 
3.Tanınmayan alan 
4.Dar alan planları 
a.Kardeş olurlarsa saygın olacaklar 
b.Kocası olursa öldürülecek. 
c.Destekçi ile birlikte inanç azaldı. 
Kişisel planda eksiklik 
1.Çarpık anlayış 
2.Önceliklerin yanlış kullanılması 
3.Kolayca günah işleme 
Kişisel plan sonucu 
1.Kişisel plan güzel görünür Yar.12:14-16
2.Politik davranma ve ilahi plan sanma ilizyonu -Rom.8:28
3.Kuraklığın getirdiği üç sanı 
a.Kuraklık nedeni ile kendi zenginliğinin sorumluluğunun kendinde olduğunu sandı. 
b.Tanrı hizmetçisi olarak kendi kendini koruyabileceğini sandı. 
c.Durumlara bağlı olarak bereketleneceğini düşündü. 
d.Oysa beklemedi, zamanı kullanamadı. Durumu düzeltebilirdi. 
İlahi cevap 
1.Firavun belaya uğrada 
2.Onuruna layık olunmaya çalışılan hastalıkla vuruldu. 
3.Onurun sahibi Yüce O’lan olduğu vurgulandı. 
Geri dönüş 
1.Tanrı lütfu devreye girdi. Yar.12:18
2.Firavun doğru davrandı. 
3.Aldatan Avram olduğu halde merhamet gördü. 
4.Günahlı, hedefi vuramayan benlik açığa çıktı. 
5.Bizim itaatimiz Tanrı’nın bereketleri ile aynı zaman tablosuna sahip değildir. 
6.Zaman zaman zorluklar bize daha büyük olgunluk getirir. 
Dönüşte kararlılık 
1.Bütüne döndü, varlığını aradı, ilahi akışı izleme kararı aldı. 
2.Tanrı’yı izlemek ciddi bir şeydir. 
3.İlahi bereket ile anlık başarıları karıştırmamak esas olmalıdır. 
4.Bütün parçanın başarısına dahil değilse başarı eksiklikle gelir ve yıkılır. 
5.Bu nedenle her an dönmeye kararlılık utançla yüzleşmekmten hayırlıdır.