MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Diriliş-Paskalya

Diriliş-Paskalya 
1.İlk yüzyılda paskalyanın kutlandığını görmüyoruz. Noel’den çok daha eski. 
2.İlk yüzyıl yazılarında böylesi yıllık bir özel kutlama görmüyoruz. 
3.Evrensel olarak 600 yılında kabul gören bir kutlama oluyor. 
4.Tanrı İsa’yı diriltti” söylemi ilk yüzyılda yaygın bir söylem. 
5.Bu bağlamda 1.gün-pazar önem kazanıyor. 
Fiziksel algı
1.Özellikle batı hristiyanlığında Paskalya-fiziksel olarak vurgulanıyor. 
2.Ceset transformasyona uğruyor ve fiziksel olarak diriliş gerçekleşiyor ve mezar boş kalıyor.
3.Elbette kutsal yazıların yanılmaz ve literal Tanr sözü olarak kabulü de burda etkin rol oynuyor. 
4.Yavaş yavaş herşey Paskalya ile bağlanıyor. Yazılar boş mezar diyorsa mezar boş. 
5.Birçokları içinde Tanrı Oğlu için Paskalya bir kanıt olarak gösteriliyor. Hatta ahiret inancı içinde. 
Fiziksellikten öte
1.“Acı çekti, öldü ve dirildi” ve “İsa öldü ve İsa dirildi”. 
2.Paskalya sonrası haftalarda ise fiziksel görünümler devreye giriyor. 
3.Dirilmiş Mesih yaralarına Tomas’ın dokunmasına izin veriyor-Yuh.20:27 
4.Bazı talebelerle İsa balık yiyor-Lk.24:42-43, Galile denizinde kahvaltı hazırlıyor-Yuh.21:1-14
Halk olayı
1.Bütün bu bakış açıları paskalyayı tanıkları ile birlikte bir halk olayı haline getirmektedir. 
2.Hatta bir çok literal olmayan ya da yarı-literalcilerin de bakış açısı çok farklı değil. Daha şüpheci.
3.Mezar boş olmasa Hristiyan olunmayacak mı? Bu soruyu sormak önemlidir. 
4.Medya geçen yıllarda bir ilk yüzyıl mezarının İsa’nın kardeşine  ait olduğunu iddia ettiler.
5.Hatta buradan hareketle Mesih İsa’nın yaşadığı konusunda daha emin oldular.
6.Daha da ileri giderek aynı mağarada İsa’nın da kemiklerinin olabileceğini söylediler. 
7.Bu bulunmuş olsa “diriliş” olmadığını mı söyleyeceğiz? Bu inancın sonu mu olacak? 
Anlatımlardaki vurgu
1.Diriliş öykülerinin çoğu fiziksel diriliş üzerinedir. Oysa anlatımlar fizik üstüne işaret etmektedir. 
2.Talebelere kapısı kapalı bir odada görünen bir İsa vardır. Duvardan geçmiştir-Yuh.20:19 
3.İki talebe Emmaus yolunda İsa’yı saatlerce tanımamışlardır. -Lk.24:13-35
4.Mary Magdalene’da İsa’yı tanımamıştır. -Yuh.20:14 
5.Mesih İsa Pavlus’a bir vizyonda görünmüştür. Bir çok görünme vardır. 
Anlamın sorgusu
1.Mesih İsa’nın görünmesi bir bedenin görünmesinden çok öte bir olaydır. 
2.Boş mezar sebebi ile burada esas sorulması gereken “ne oldu?” sorusu değildir. 
3.Yeni antlaşmadaki İsa’nın dirilmesinin anlamının sorulması gerekmektedir. 
4.İlk yüzyıl talebeleri için “Tanrı O’nu ölümden diriltti” sözü ne demektir? 
5.Burada ne düşünürsek düşünelim önemli olan ilk yüzyıl talebelerinin ne anladığıdır. 
İlk yüzyılda ilk bakış açısı
1.Onlar için anlam “Mesih İsa diridir” ve “İsa Rabdir”
2.İsa geçmişin bir figürü değildir. Şimdi ve gelecekte kişilerin deneyimleyeceği bir gerçekliktir. 
3.Sadece ilk yüzyıllarda değil daha sonraki yüzyıllarda da ve şimdi de kişiler İsa’yı görmektedirler. 
4.Mesela tarihi olarak kemikleri bulunsa o zaman yanlış mı öğretildi denecektir. 
5.İnanç kanıtlarla değil, tutkuyla bağlantılıdır. İçreklikle iz sürer. 
İlk yüzyılda ikinci bakış açısı
1.İlahi gerçeklik olarak deneyimlenmektedir.  Yani “Rab” olarak “Tanrı ile bir O’lma” anlamında. 
2.Bu deneyim Mesih İsa’yı diğer ölenlerden farklı kılar. 
3.”İsa Rabdir” demek, İsrail’in Tanrısı tarafından korunan ve Yaratana sağ kol olan demektir. 
4.Bu dünyaya Efendidir ve dünya imparatorlarının üstündedir. Kültürlerin efendilerininde üstündedir
5.Boş mezarı irdelemek bu konuyu küçültmektir. Bu anlamda Paskalya öyküleri meseller gibidir. 
6.Mesel ve metafor esas anlamı anlamak içindir. İsa’da ölüm başlanılanı durduramamıştır. 
7.İki meleğe verilen cevap-Lk.24:5’de-“İsa’yı ölüler diyarında bulamazsınız” anlamındadır. 
8.Emmaus yolunuda İsa’nın “ekmek kırarken” tanınması önemli bir metafor vurgusudur. 
9.Dirilmiş İsa ile  deneyim isteyen Tomas, sonunda inanılmaz bir deneyim yaşamıştır. -Yuh.20
10.Yuh.21’deki “koyunlarımı otlat’ ve “beni izle”-17,19 yine aynı paraboliktir. 
11.Güçler Mesih’i öldürmüşlerdir. Ama bu son değildir. Mesih İsa diridir ve Rabdir.