MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Küçük adam

Küçük adam -Lk.19:1-10 
İsa ve toplum
1.Mesih’i izlemek düşünüldüğü kadar kolay değildir. 
2.İtilmiş ve kakılmışları talebe halkasına alabilmek kolay bir şey mi? 
3.Sosyal uyumsuzluğun üzerine üzerine yürüyen bir önderle karşılaşıyoruz İncil’de.
4.Toplumun ihtiyacı olan sağlık, beslenme, vergi gibi sorunları irdeleyen ve üzerine giden bir önder. 
5.Gözleri görmeyenler, sağlıklı yürüyemeyenler, doymak isteyenler. Hangisi mecaz hangisi gerçek? 
Vergi görevlisi
1.Bu kez yazar bizi Jericho’ya yönlendiriyor bölge olarak. Pelesenk yağı, kına çiçeği-balsam diyarı.
2.Ve burada emperyal Roma için çalışan yine bir Yahudi ile karşılaşıyoruz. .
3.Bir önceki örnekte de aklanarak evine giden bir vergi görevlisinden bahsediyorduk. 
4.Burada da yine toplumu aşamayan İsa’yı kolay göremeyen bir vergi görevlisi ile karşılaşıyoruz. 
5.Yine acaba ne kadarı mecaz, ne kadarı literal diye düşünüyoruz. 
6.Bu görevlinin boyca küçük olduğundan bahsedilmesi oldukça ilginç. Zenginliğine zenginlik katıyor
7.Sanki burada kısa olmanın sembolizması var hele hele ağacın üstüne çıkması. 
Adıyla çağırılan itilmiş
1.İsa’yı görememek vurgulanıyor. Ağaç üzerine hem de firavun incirine çıkmak gerekiyor.
2.İncir ağacı İsrail’i simgeliyor yazılarda. Belki İsa’yı görmek için Yahudiliği aşmak vurgulanıyor. 
3.Kısa boyu ile ağaç üstüne tırmanan toplumun ittiği bu kişi, bu zengin İsa tarafından görülüyor. 
4.Görülmekle kalmıyor.“Seni adınla çağıracağım”-  Yeş.43:1 öğretisinde adıyla çağırıyor Mesih İsa. 
5.Fark edilmek, isim ile çağrılmak ve böyle bir kişinin evinde kalmak istemesi dönüşüm getiriyor. 
6.Dönüşüm-sadece aldıklarını vermek belki ama değişim-daha ötesi fazlasını paylaşması. 
Geçmişi restore etmek
1.Burada büyük bir psikolojik iyileşmeyi de görmemiz mümkün. Geri ödemenin getirdiği. 
2.Geçmişin günah yükü altında ezilen kişilere restore hakkı verilmesi büyük sonuçlar getiriyor. 
3.Kişiye öncelikle fark edildiğini, kabul edildiğini, önemli olduğunu verebilmek. 
4.Kişi bu durumda kendi durumunu fark ediyorsa hemen içsel restorasyon devreye giriyor. 
5.İsa’nın burada yaptığı; a.bakıyor, b.fark ediyor, c.ismiyle çağırıyor, d.önem veriyor. 
6.Geçmişi ile farkındalıkta yüzleşiyor kişi, inkar fazla bir şey getirmiyor. Dönüşüm ve değişim. 
7.Dönüşüm ve değişimin farkındalıkta getirdiği kararlılık. Biraz destek, biraz teşvik ve mucize.
Kabulün sonuçları 
1.İnkar faydalı değildir. Yüzleşme ve kişiliği zedeleyen bu durumu bilmek önemlidir. 
2.İncil her ne kadar öyküyü burada bıraktıysa da İskenderiyeli Klement daha da öteye götürür. 
3.Stromata isimli kitabında Yahuda’nın yerini alan Matthias’In Zakkay olduğunu söyler. 
4.Daha sonraki yazılarda ise Sezariye’nin ilk Bishop’u “Vergi görevlisi Zakkay” şeklindedir. 
5.Bütüne baktığımızda merhametle yaklaşım yani kaosu ıslah eden yaklaşımın sonu berekettir.