MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Temel kavramlar

Temel kavramlar 
İnanmak ve iman 
1.Bu kelimeler yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. 
2.Antik kullanımları ile şimdiki kullanımları arasında fark vardır. 
3.a.İnanma - bileceğiniz şeyler ve inanacağınız şeyler vardır. 
4.b.İnanma- emin olunmayan hallerde.. bilmiyorum ama sanırım (inanırım ki) bir evleri vardır. 
5.c.İnanma- birine inanıyorum dediğimde doğru söylediğine inanıyorum demektir. 
6.d.İnanma-inanırım (sanırım) bu iş olacak. 
İnanmanın kullanımları
1.a.bilme ve inanma farklı 
2.b.emniyetsizlikte bir ifade 
3.c.doğru ile bağlantılı bir inanma 
4.d.inanma yok ama olacağına dair bir düşünme var . 
İnanmanın inançta kullanımları
1.a.İncil’de aklin almadığı durumlarda inanma 
2.b.Kanıt olmasa da Tanrı’nın varlığına inanma 
3.c.İnanç açıklamalarında yazdığı için, yazanlara inanma. 
4.d.Kutsal yazılara inancınız var mı?- yani içinde yazılanlara inanıp inanılmadığının sorulması. 
Sözlük anlamı
1.Sözlükler açısından bakıldığında bir şeyin doğruluğunun kabulü. Veya bizim doğru kabulümüz. 
2.a.Birşeye inanma, bir söze, bir yazıya, onun doğruluğuna inanma. Bir emniyetsizlikte var. Aksi takdirde bilme devreye girecek. O devreye girmediğine göre bir inanma söz konusu. 
3.b.Dini algıda inanma imana sahip olma ya da olmama anlamında. 
Antik kullanım
1.Antik algıda 17.yüzyıla kadar inanma anlamı farklı. Bir kişiye, bir şeye yürekten güvenmek… 
2.Birinin (believing that) dediğinin doğruluğu değil, birine güven (believe in) şeklinde bir anlam. 
3.Yani Tanrı’ya ve Mesih İsa’ya (güveniyorum) (confidence in God and Jesus-trusting God and J.) 
4.Aynı zamanda (hold that person belove) o kişiye ya da söyleme değer vermek. 
5.Creed-Yani inanç açıklaması, akdi de yine böyle karşılıklı bir “gönül verme” kökünden latincede. 
6.Yakup-2:19-Tanrı birdir. Buna inanıyorsun. Şeytanda buna inanıyor. Ama Ona (belove) değer vermiyor. -Do you believe in me? Bana inanıyor musun? Aslında burda-Do you belove me? 
Çağdaş kullanım
1.Çağdaş inanma Tanrı, İsa ve Kutsal yazıların doğruluğu üzerine bazı ifadelere inanma.
2.Değer verme ise özellikle İsa Mesihi bilmekle Tanrı’ya değer verme anlamında. 
3.Bugün bu anlayıştakilere “bizi ne kurtarır” diye sorsak? 
4.Bir takım ifadelerin doğru olduğuna inanmanın gücümü, yoksa Mesih İsa’da bize açıklanan Tanrı’ya verilen değer mi? 
İman kelimesi
1.İmana gelince burada da durum aynı aslında. Lügatta “Tanrıya ve din doktrinine güçlü iman”.
2.Başka sözlüklerde “kanıt aramayan inanç” ya da “dini sisteme olan inanç”
3.Daima bir inanma ile açıklama var. “inancın ne?” sorusunda aslında din sorgulaması var. 
Antik kullanım
1.Antik dönemde fidelitas ve fiducia açıklaması inanç karşılığı verilen anlam. 
2.Fidelitas-sadık olmak anlamında. İlişkilerde sadakat. İnançta başka tanrılar ardından gitmemek. 
3.Fiducia ise “güvenmek” demek. Tanrıya inanç adanmışlıktan öte tam bir güven. 
4.Güvenmemenin karşılığı inanç..aslında herkes kafirliğin karşılığı inanma olarak algılıyor. 
5.Güvenmemek depresyon, anksiyete. Dikkat edin inanç “kuşlara bakmamızı öneriyor”. 
6.Mt.6:25-34’de ve Lk.12:22-32’de Üzülmememizden bahsediyor. “az iman’a” karşı uyarıyor. 
7.Derin iman yani fiducia bizleri anksiyeteden uzak tutuyor. 
Çağdaş kullanım
1.Düşünün inançtada bazı ifadelere inanma devreye girerse ne kadar kötü bir durum ortaya çıkıyor.
2.Ne kadar doğru inanıyorum? Ne kadar güçlü inanıyorum? Bu sorular kişiyi bunalıma iter. 
3.İsa’nın su üstünde yürüyüşü-Mt.14:25, Fırtınayı dindirmesi-8:23-27, Petrus’un su üstü yürümesi-14:28-29. Ve batma anında İsa’nın sözleri “ey az imanlı neden şüphe ettin”-14:31