MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Temel kavramlar II

Temel kavramlar-II
Merhamet ve Acıma (Bağışlayan-esirgeyen)
1.Merhamet Mesih İnancında oldukça yaygın kullanımı olan bir kelimedir. 
2.Günah itiraflarında “Rab, merhamet et, İsa merhamet et, Rab, merhamet et” çok kullanılır. 
3.Bugünkü anlamı ile antik kullanım bu kavramda da farklılık göstermektedir. Bugünkü anlamı;
4.Güçlünün güçsüz ve maduru yanlışından ötürü gereken cezasından özgür kılması anlamındadır. 
5.Ölüm cezasına çarptırılmış olan birinin bağışlanması tarzında bir anlam içermektedir. 
6.Günümüz sözlüklerinde de ceza gücüne sahip birinin bağışlaması ya da hoşgörüsü şeklindedir. 
Dar alan
1.Cennet-cehennem çerçevesinde oturan algıda ise bütün vurgu günah üzerinedir. 
2.İtaatsizliğimizden ötürü cezayı hak ettiğimiz için bağışlanma ihtiyacımız vardır. 
3.Kısacası burada karşımızda sevgisiz bir Tanrı vardır. Merhamet bağışlama ile bağlantılıdır. 
4.Merhametin esas anlamı “acıma gösterme”-“esirgeme”-“koruyan” gibi anlamları içermesidir. 
5.Teolojimiz nasılsa bizim algımız ve tavrımızda ve merhamet uygulamamızda ona bağlıdır. 
Geniş alan 
1.Acıma-esirgeme Latin kökü itibari ile “to feel with” başkalarının hislerine tercümen olma gibidir. 
2.Bağ kurma, empati kurma ve buna göre hareket edebilmedir. 
3.Esirgeme-şefkat bir annenin karnındaki bebeği ile olan bağı gibidir. 
4.Anne çocuklarını sever, şefkat gösterir, hep iyiliklerini ister. İyilikleri tehdit edilirse arslan kesilir. 
5.Bir deprem için “merhamet-yani bağışlama mı” yoksa “acıma,şefkat mi” esastır. 
6.Merhamet sözcüğünün Yaratan karakteri için esas karşılığı “Acıyan, esirgeyen, kaosu ıslah eden”
7.Çıkış 2:23-25’de İsrail’in yakarışına Yaratan merhamet ile değil esirgeme ile cevap verdi. 
8.Günahlarından ötürü köle değillerdi bağışlamaya değil, acınıp, esirgenmeye ihtiyaçları vardı. 
Pathos
1.Aynı şekilde peygamberliklerde Tanrı Pathos’unu hisseden peygamberlerden bahsetmektedir. 
2.Yaratan acı çekenlerin çektiklerini hissetmekte ve bu hissi peygamberlere hissettirmektedir. 
3.Peygamberliklerin temelinde ilahi pathos’un ardında empati ve sempati vardır. 
4.Sempati ve empatinin eski yunanca kökü ile acımanın eski latince kökü aynıdır. 
5.Acıyan ve esirgeyendir Tanrı. O zaman O’nun halkının da öyle olması esastır. 
Çeviri sorunu
1.Maalesef bir çok çevirilerde “acıma, esirgeme” (compassion) yerine merhamet (mercy) kullanıldı. 
2.Lk.1:50-Tanrı’nın merhameti  “kendisinden korkanlara merhamet eder” yerine “kendisinden korkanlara acır, onları esirger” esastır. Çünkü burada İsrail’e baskı günahlarından ötürü değildir. 
3.Mrk.10:46-52-Kör dilenci..”bana merhamet” çevirisi türkçede “halime acı” şeklinde doğrudur. 
4.Lk.10:29-37-Bu bölümlerde de “haline acıyan mı” türkçede doğrudur ama ingilizcede yanlış . 
Kyrie eleison
1.Hangisi bizim hareketlerimizi daha olumlu etkiyecektir. Merhametli olmak mı, esirgeyen olmak mı.
2.Mt.5:7-ne mutlu merhametli olanlara. Lk.6:36-Babanız merhametli olduğu gibi sizde merhametli ..
3.Merhamet, bize karşı hata işleyenleri bağışlama olduğu şeklinde algıda büyüklük devreye girer. 
4.Benim bağışlamam esastır. Ve bu aynı zamanda her zaman olmayan bir olgudur. 
5.Oysa acıma, esirgeme, koruma gün içinde daha etkindir. Ve hareketlerimizi de yumuşatacaktır. 
6.Teolojiyi kristalleştirir. Tanrı karakteri nasıldır-acıyan, esirgeyen ve nasıl yaşamalıyız- acıyan….
7.Yardım için bir şey aldığınız kişi size karşı suç mu işledi? Hayır. Ona merhamet etmiyorsunuz.
8.O nedenle Kyrie eleison-Ya Rab merhamet et sözünü Ya Rab acımanı göster gibi kullanmalıdır.