MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Dirilerin Tanrısı

Dirilerin Tanrısı -Lk.20:27-38
Altı çizilenler
1.Kutsal yazıların bir kısmı bazı kişiler için çok önemlidir. Altı çizilmiş bölümler hep referanstır. 
2.Aynen bunun gibi Sadukiler içinde sadece Tevrat, ilk beş kitap önemlidir. 
3.Kişi referans aldıklarına göre öğreti ve prensiplerini oluşturur. 
4.Günümüzde bazıları içinde mesela Vahiy kitabı çok önemlidir. 
5.Günlük yaşamın ötesinde ölümden sonraki hayatın ne olacağı üzerine bir ilahiyat kurarlar.  
6.Bu tarz kısım seçimleri bizlerde oldukça fazla kör nokta oluşturmaktadır. 
Altı çizilmeyenler
1.Oldukça tutucu ve evli bir Mesih İnanlısı için bu çalıştığımız bölüm özel bölüm olmayacaktır. 
2.Bu çağın insanları evlenip evlendirilirler. -Lk.20:34
3.Ama gelecek çağa ve ölülerin dirilişen erişmeye layık görülenler ne evlenir, ne de evlendirilirler.-
4.Bir başka tabirle eğer bu konuya literal bakarsanız-evliler dirilmeyi unutsuz-gibi bir anlam çıkar. 
5.Bu nedenle her bölümü kendi içeriğinde okumak hayırlıdır. 
İnanmak ya da inanmamak
1.İlk beş kitapta diriliş konusu yoktur. Sadukiler bu nedenle dirilişe inanmazlar.
2.Ölülerin dirilişini tamamen reddetmektedirler. Bu nedenle çoklu evlilikleri örnek olarak kullanırlar. 
3.Sadukiler aynı zamanda aristokrattırlar. Tapınak koruyucuları, vergi toplayıcılarıdırlar. 
4.İsa’yı cevap veremeyeceğini düşünerek çok eşlilerin durumu  üzerinden sorgulamışlardır. 
5.Aslında Luka’daki anlatım Mrk.12:18-27 ve Mt.’daki 22:23-33 anlatımından oldukça farklıdır. 
6.Luka’da biraz daha manaya yönelik bir açıklama vardır. 
7.Markos’tan farklı olarak, Luka İsa’nın “yalnız sadıkların dirileceğinden” bahsettiğini söylemektedir. 
8.İbrahim, İshak ve Yakup’tan bahsetmesi ile de Sadukilerin dirilişi yanlış anladıklarını vurgular. 
9. Elç.İşl.23’te de Luka’nın Pavlus’un mahkemesinde Saduki ve Ferisi tartışmasını dile getirir.
10.Günümüzde de hala diriliş tartışmalıdır. Özellikle gelişen bilim bunu tetiklemektedir. 
Günümüzdeki Sadukiler
1.Günümüzün Sadukileri daha çok eğitimli kişilerdir. Bilimin gelişimi ile tartışmalar artmıştır. 
2.Tartışmalara bizi de dahil eden İsa’nın “…Çünkü O’na göre bütün insanlar diridir”-Lk.20:38 
3.Bu tarz tartışmalarda esas sorun  “ölüm sonrası fikri üzerinde spekülasyonlardır”. 
4.Ölüm sonrası teselli için söylenilen sözlerde bile bu spekülasyonların etkisi vardır. 
5.Aslında spekülasyonlar, fikir yürütmeler bizi birbirimizden ayıran unsurlardır. 
6.Sadukilerin vardıkları sonuç Ferisilerden Sadukileri tamamen ayırmıştır. Ve kavga nedenidir. 
7.Bu tür kişiler için farklılıkları vurgulamak gerekir. Pavlus’un davasına da bu nedenle katılmışlardır. 
Dirilişle vurgu
1.Oysa İsa’nın bahsettiği Mesih’in “Tanrı’nın dirilerin tanrısı” olduğu vurgusudur. 
2.Tanrı “sevgi tanrısı ise” bunu yaşamın merkezine koymak önemlidir. 
3.Büyük olasılıkla İsa’nın “diri olmakla” kast ettiği aslında bu dönüşüm ve değişim gerçekliğidir.
4.Gerçek, bir kişinin düşünce ve duygularını dış dünyaya getirebilmesidir. Değer orada açığa çıkar. 
5.Dış dünya ile bağlantısı olmayan düşünceler inancıda açıkta bırakır.
6.Eğer yaşamımız dürüstlüğü, merhameti, adaleti, gerçeği yansıtmıyorsa ne anlamı var. 
7.İnsanlar gerçeklerin, acıların, geçimsizliklerin içindeyken ruhsallık sözde kalmamalıdır.  
Gerçeğimizi yaşamak
1.Ölüm sonrası spekülasyonlar İsa’nın öğreti temellerini ortadan kaldırır. 
2.Sevgi ilişkilerin temeli ise şayet, bu sevgiyi hafta içinde yaşama taşımak esas önemli olandır.  
3.Bizi Yaratan’la yaşamaya taşıyacak olan günlük sorunlarla yüzleşme ve bizim tepkilerimizdir. 
4.Dirilmenin esas ve derin anlamı bizim gerçeklerle yüzleşmemizde ortaya çıkandır.