MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Kral karşıtına kral onuru

Kral karşıtına kral onuru -Lk.23:33-43 
İsa kral
1.”İsa kral” haftası belki krallıkla sorunu olan binler için hep kafa karıştırıcı olmuştur. 
2.Böyle bir ismin kilise takviminde yer alması belki de çarmıh acısını biraz olsun hafifletmek içindir. 
3.Çarmıh, ilerde ona “kral” diyecek olan birçoklarının belki de o gün kale almadıkları bir olaydır.
4.Belki de sonradan İsa’ya kral diyenler çarmıhta ayağa kalktıkları halde hiç ses çıkarmamışlardır. 
5.Ya da İsa’ya çarmıhı layık görenlerden nefret eden karışık bir çokluk sonradan O’na kral demiştir. 
6.Günümüzde tek tük kalan kral ve kraliçelerle dalga geçenler belki o günde dalga geçenlerdir. 
7.İlginç olan bu karışıklık içinde bir hırsız, bir romalı ve mezarını paylaşan bir kişinin olmasıdır.
Kralların kralı mı?
1.Kral gücün simgesidir ve bu güç çoğunlukla etrafındaki insanların küçülmesinde büyür. 
2.Burada karşımıza çıkansa güçsüzlüğün gücüdür. Etrafındakilerin büyümesinde küçülen bir güç.
3.Kurumsallaşmış kilise de ise gücün simgesi etraftakilerin küçülmesidir. 
4.İlahileri ile “İsa kral” diyenler çoğu zaman kendi yaşamlarının kralı olma yolunda ilerleyenlerdir. 
5.İşin aslı Mesih İsa’nın yaşamı, kurtarışı ve öğretileri ile tam tersi bir yaşamı irdelemesidir. 
6.O, dünyanın bütün krallarının karşısına, ezilmişlerin yanında “isyancıların isyancısıdır”. 
7.İsa’nın krallığı, kralların krallığının karşısında manevi anlamda kendini hiçlemesindedir. 
İçi boşaltılmış övgü
1.Övgü, yüceltme içi dolu olduğu zaman kişiyi de yüceltir. İçi boşaltılmış övgü övgü değildir. 
2.İsa’dan sonra ilk iki yüzyıl içinde tanıkların yazıları Mesih’in Müjdesini özetlemektedir. 
3.Pavlus gibi talebeler ise,  hem Roma baskısı hem de Yahudilerin parçalanmış halinin farkındadır.
4.Müjdeyi Yahudilerin kurtuluşları ve Roma’ya karşı ayakta durabilmek için içten paylaşmışlardır.
5.Böylesi içten bir ilahi yaşam içi boşaltılmamış övgülerle bezenmiştir.
6.Elçilerin İşleri 2:43-47’de yazılan o dönemi bize en güzel bir biçimde anlatmaktadır. 
7.a.tapınakta bir araya geliyor b.sadelikle ekmek bölüyorlar ve c.Tanrı’yı övüyorlardı. 
İmparatorluk etkisi
1.Zaman ilerledikçe İsa’yı izleyen bazı talebeler imparatora söylenen yüceltmeleri aldılar. 
2.Tanrı Oğlu, Rab, Esenlik Prensi, Kralların kralı, dünyanın ışığı gibi sözleri kullanmaya başladılar.
3.Fakat bu sözler İsa’nın öğretileri aksine olduğu için zamanla içi boş övgülere dönüştü. 
4.Yedi kere yetmiş kez bağışlama, yeryüzünde hazine biriktirmeme, yolda kalmışı kucaklama,
5.İlk taşı atan olmama, ibadeti gösteriş için yapmama, baş köşeye oturmama, yargılamama 
6.Mesih’in öğretileri ile zamanın imparatoruna övgü kelimeleri arasında uyum sorunu oldu.. 
7.Mesih İsa esas layık olduğu övgüyü yaşamla alması gerekirken içi boş kelimeler tercih edildi.
Kurumsal kilise
1.Kurumsal kilise İsa’nın bir çok öğretisinin adeta tam tersini yapmaya başladı. 
2.Mesela hiyerarşi devreye girdi, şaşalı giysiler, para, gösteriş, protokol, kutlamalar öne çıktı.
3.Bir çok kişi “İsa kral” derken belki de farkında olmaksızın bir monarşi olgusunu yaşam yaptılar.
4.Oysa İsa güç, zenginlik ve ayrıcalığın karşısında ruhsal bir krallıktan bahsediyordu. 
5.Birçok önderler dinselliğe sığınıp hiyerarşiye kucak açtıkları için İsa öğretilerini adeta yok saydılar
6.Dinselliğe sığınıp hiyerarşiye kucak açmışlar bunu hatırlamak istemeyecekleri kesindir. 
Ruhsal egemenlik
1.Krallar suçlularla yemek yemezler, itilmişlerle bir arada olmazlar, bu nedenle suçlanmazlar.
2.Oysa Efendimiz Mesih İsa hep bunlarla suçlandı. O fakirlerin fakiriydi. 
3.İsa Mesih hep cüzzamlıları, itilmiş kadınları, romalıları, kahinleri, ferisileri müjdesine davet etti. 
4.Hiç bir zaman kirli ile temizi birbirinden ayırt etmedi. Buğdayla deliceleri hep bir arada tuttu. 
Yönetenlere araç
1.Ne yazık ki, İsa’nın muhteşem öğretileri ve kurtarışı yöneten sınıfların tekeline araç olmuştur. 
2.Günümüzde insanların hala yaşamlarını şekillendirmeye çalışan bazı kiliseler vardır. 
3.325’de İznikte İsa’nın hizmeti, vizyonu ve meydan okuyuşuna adeta değinilmemiştir bile. 
4.Eusebius’un sözlerine göre İznikte imparatorluk askerlerinin kılıçları arasında toplantı yapılmıştır.
5.Böyle bir ortamda neden  “Dağdaki vaazın” unutulduğu oldukça açıktır. 
6.İsa içi boşaltılmış anlamı ile ifade bulan “Kralların Kralı’ndan” ziyade “fakirlerin fakiridir”. 
7.Ve “Göklerin krallığının” dünya krallıklarından farklılığı bu noktadadır. Sonuncular birincidir.