MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Temel kavramlar-IV

Temel kavramlar-IV
Günah 
1.Cennet ve Cehennem hristiyan algısında günah oldukça büyük bir kelimedir. 
2.Tanrı ile insan arasındaki merkez konumundadır. Günah işledik ve bağışlanmaya ihtiyacımız var. 
3.Bakış açısı budur. Ve bu bağışlanma için temeli oluşturan da İsa’nın ölümüdür. 
4.Günah vurgusu ve bağışlanmaya olan ihtiyacımızın başköşeye geçmesi 4.yy’dadır. 
5.Elbette hiç kuşkusuz günah sorunu önemli bir sorundur. Ama bu sorun tek sorun değildir. 
6.Günaha bakış açımız yaşamımızı nasıl etkiler. En büyük metafor mudur? Büyüklerden biri midir? 
Rütbesini aşağı çekme 
1.Günah kavramının inanca dominant olan düzeyden aşağıya çekilmesi önemlidir. 
2.Bu rütbe indirilişi bize aynı zamanda diğer büyük inanç kavramlarını da algılama gücü verecektir. 
3.İsraili Mısırda köleliğe taşıyan günah değildi. Bağışlanmaya değil özgürlüğe ihtiyaçları vardı. 
4.Bağışlandıklarını ama köle kaldıklarını düşünün. Böyle olsa farklı bir öykü olacaktı.
5.Babile gitmelerinde de esas neden günah değil, karşı tarafın baskıları, zulmüydü.
6.Sürgünden Yeşaya’nın dediği gibi “Tanrı yoluna ihtiyaçları vardı”-40:3
7.Matta, Markos, Luka’da da sürgün dönüşü “Tanrı yolu” ifadesi ile anlatılır. 
Kaybolan oğul
1.”Kaybolan oğul” -Lk.15:11-32 oldukça önemli bir vurguda bulunmaktadır.  
2.Sürgün hayatı yaşayan oğul eve döndüğü zaman babasına itiraf etmek ister. Babası dinlemez. 
3.Bu mesel/benzetme günah ve bağışlanma üzerine değildir. Bağışlanma için düşünsek çok farklı. 
4.Ama bu benzetme aslında sürgün, geri dönüş, kabul ve kutlama üzerinedir. 
Diğer örnekler ve Yuhanna 9
1.Mesela hastalıklar, sağırlıklar, görme kusurları, sırtta kambur bağışlama ile ilgili değildir. 
2.İyileşme ve bütünlükle ilgilidir. Yuhanna 9 önemlidir. Burada mesele günah olmadığı vurgulanır. 
3.Güçsüz olanın ihtiyacı bağışlanma değil iyileşme ve tamlıktır. Güçsüzlük günahla ilgili değildir. 
4.Burada bağışlanmayı düşünmek konunun yanlış yöne gitmesine neden olacaktır. 
5.Görüldüğü gibi günahı “tek beden” haline getirip her yere yerleştirmek büyük anlam kayıbıdır. 
Bağışlanma
1.Kötü duruma düşebiliriz ve kurtulmamız gerekir. Bu günah işledikte böyle oldu anlamına gelmez. 
2.Kölelik, bağlar, sürgün, körlük, güçsüzlük, yürek katılaşması gibi çok farklı durumlar vardır. 
3.Herşeyin cevabı “bağışlanma” kavramında değildir. 
4.Köle olan halkın Firavundan kurtulmaya ihtiyaçları vardır. Sürgündekilerin Babilden ayrılmaya.
5.Gözleri görmeyenlerin görmeye, hasta olanların iyileşmeye, yalnızların topluma ihtiyaçları vardır. 
6.Oysa cennet ve cehennem bakış açısında olanların diğer bütün noktaları gölgeledikleri açıktır. 
Günah ve günahlar 
1.İngilizcede günah kelimesi çoğul halinde daha çok Tanrı’ya itaatsizlik anlamında kullanılmaktadır. 
2.Bu hedefi vuramamak şeklinde anlaşılır. Hedef burada “Tanrı”nın buyruklarıdır”. 
3.Genelde kişisellikte algılanır günah ama yazılarda ortak günah anlamı da vardır. 
4.Mesela Micah 1:5’de Yakup’un isyanından bahsederken, kuzey krallığı, İsrail’İ kast etmektedir. 
5.İsrail’in günahı Samiriyedir. Yahuda’nın günahı ise Yeruşalim’dir. Bu günah adaletsizlik ve zulüm. 
6.Burada günah görüldüğü gibi aslında yönetimin yanlışlarıdır. Bağışlanma lazım mıdır? Evet. 
7.Ama aynı zamanda sistemin değişmesi de lazımdır. Rom.7:7-24’de günahı bir güç olarak anlatır. 
8.Günah burada bizi köleleştiren bir olgu ise bağışlanma değil, özgür kılınma soruna cevaptır. 
9.Çünkü Pavlus’un dediği gibi kontrol dışı bir güçtür. 
Kök anlamları
1.Günahın yunancası hubristir. Ve anlamı kibirdir. Kişinin kendini dünyanın merkezine koymasıdır. 
2.Günah için hubris dışı kullanılan bir ifadede ise günah “işi yılana bırakma” yani yetkiyi vermedir. 
3.Kısacası bir tarafta gurur kibir, kendini ortaya koyma, öbür tarafta “beni yönetsinler” deme. 
4.Her iki günahında çözümü bağışlamada değil, özgür kılınma ve tamlıktadır. 
5.Bir üçüncü kök anlamına göre günah putperestliktir. Putperestlik rablik meselesidir. Rabbin kim? 
6.Burada da merkeze Tanrıdan başka herhangi bir şeyi koymak vardır. Hubris ve Sloth “ben” dir.
7.Hubriste merkezde ben varken, sloth’da beni yöneten ve putperestlikte Tanrı üstü bir sevdiğimiz