MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Doğuşa doğru II-Advent II

Doğuşa doğru II-Advent II (Vaftizin anlamı)
Matta3:1-12
Peygamberler ve mesajları
1.Yeşaya ve bir çok peygamberlerin de bir çok eksik yanları vardır. Yanılmaz değillerdir. 
2.Noel döneminde İsa’ya ilişkin bazı peygamberlikler okunur. Yeşayadan da okunur. 
3.Mesih geldiği zaman kurt çocukla esenlik içinde uyumamıştır. Fakirleri yargılamamış. 
4.Ağzı ile yeri yerle bir etmemiş, nefesi ile kötüleri ortadan kaldırmamıştır. 
5.Herşeye karşın bir çok insanı kökten değiştirebilecek bir mesajla gelmiştir. 
Yahya’nın vaftizi
1.Vaftizci Yahya’nın durumu ilginçtir. İsa’nın gelişine ilişkin neden bu tuhaf öyküye bakıyoruz? 
2.Vaftiz, Mesihi yaşamın başlangıcına işarettir. Doğuşa doğru ilerlerken bu önemli bir nokta olabilir. 
3.Yahya tarzı bir vaftiz alıştığımızın dışındadır. Tarih ve anlam bilgisi olmayanlara tuhaftır. 
4.Bizim alıştığımız uygulamalarla başkalarının ve ilk dönemin vaftizine bakınca kafalar karışabilir. 
Vaftizin esas anlamı
1.Yahya’nın tuhaf tavrı, vahşi görünümü, çölde gezmesi, Ürdün ırmağının sularına batırılanlar. 
2.Birde günümüzün roblarla, ilahilerle, programlarla yapılan vaftizlerine bir bakın. 
3.Sadece görüntü bile Matta’nın kayıtlarından ne kadar uzak kalındığını göstermeye yeterlidir. 
4.İlk vaftizi yapan Yahya değildir. Bu Yahudilik inancını seçin kişilerin geçtiği bir inisiyasyondur.
5.Yahudiler için değil, Yahudi olmayanların Yahudi olabilmeleri içindir. 
6.Yahudiler bebeği mabete takdim eder ve sonra ergen çağında bir başka kabul seromonisi yapar.
7.Onlar seçilmiş soy olarak vaftize ihtiyaç duymazlar. Dışardan katılımsa büyük bir adanmışlık ister. 
Neden vaftiz?
1.Yahya gibi çok az önder Roma idaresi altındaki Yahudileri vaftize çağırmıştır. 
2.Mesih’in gelmesi için doğruluğun hakimiyeti şarttır. Oysa Roma altında bu mümkün değildir. 
3.Bu nedenle Yahudiler doğruluğa, adanmışlığı, yeniden seçilmişlik farkındalığına çağrılmaktadır. .
4.Kendisine gelen Ferisi ve Sadukilere “Engerekler nesli” diye hitap ediyordu.
5.Vaftizi anlamamız için ona neden ihtiyaç olduğunu anlamamız lazım. 
Vaftiz ve günah
1.Tarihçilere göre Rum Ortodoks kilisesi askerleri vaftiz etmezdi. Çünkü vaftiz olan öldürmemeli. 
2.Rus imparatoru Ivan, bir Rum ortodoksla evlenirken komutanınında vaftiz olmasını istedi. 
3.Ivan’ın çözümü kılıç tutan elini vaftiz için suya sokmamak oldu. (Bu bir anlatım)
4.Günümüzde belki de çoğumuz artık bu anlamı algılamıyoruz bile. İsa karşıtı bir yaşam yaşıyoruz.
5.Bugün savaşan hristiyanların komutanına ama vaftiz oldular öldüremezler deseniz ne olur? 
6.Sizi ya da inançları nedeni ile savaşmak istemeyenleri doğrudan psikiyatriste gönderirler. 
Ciddi katılım (İnisiyasyon)
1.Vaftiz yepyeni bir yaşamla alakalıdır. Bırakın öldürmeyi karınca ezmemeye niyeti gerektirir. 
2.Aslında şu sorgulanmalıdır. Vaftiz yaşantımıza ne ekledi, ne gibi değişimler geldi. 
3.Yalnız bunu biz değil objektif gözlemciler gözlemleyip söylemelidirler aslında. 
4.Çocuk vaftizine geldiğimizde bu bir gelenektir. Bir ciddi niyet ifadesi değildir. 
5.Sanki çocuğu bir spor kulübüne üye yapmak gibidir. Ama sonra kimse çocukla ilgilenmez. 
6.Eğer bu bize anlamsız geliyorsa dönüşüm ve değişim getirmeyen vaftizi desteklemek olmaz. 
7.Bu sadece çocuk vaftizi için değil, anlamını yitirmiş her tür vaftiz için böyledir. 
Değerinde ürün
1.Yahya, vaftiz ile yeni yaşama geçenlerden “tövbenin değerinde ürün” istiyor.
2.Matta burada “metanoia” kelimesini kullanıyor. “Yüz çevirmek”-“Teşuva”
3.Düşünce değiştirme, yön değiştirme. Eğer bu durum yoksa “neden?” sorusu sorulmalıdır. .
4.Yol’a nasıl girdiğimiz önemlidir. Ne tür bir vaftiz değil, vaftizin bir inisiye olduğu, anlamı önemlidir.
5.Yahya bize haykırıyor ve diyor ki, “tövbenizin ürünleri görünsün”.