MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Temel kavramlar -V

Temel Kavramlar-V
Bağışlama ve Tövbe 
1.Günah gibi, günahtan nedeni ile, bağışlama da Mesih inancında oldukça etkin bir sözcüktür. 
2.Ne zaman günah vurgulanırsa o anda bağışlama da devreye girer. 
3.Rabbin talebelere öğrettiği dua da bağışlama ve merhamet temeldir. İbadetlerde de. 
4.Bu bağışlanmazsak bu yaşamda ya da sonrasında Tanrı tarafından cezalandırılacağız demektir. 
5.Kendini öldüren bağışlanmaz gibi bir takım öğretiler yer alır. Ya bağışlanmadan ölürseniz? 
6.Aslında lütufkar Tanrı öğretisi bağışlayan, merhamet eden, seven, dönüşümümüzü isteyendir. 
7.Kişinin dönüşüm değişimi ve dünyasının dönüşüm ve değişimi lütuf öğretisinde esastır. 
Tanrı ile ilişkide bağışlama
1.Gerçekten bağışlanmaya ihtiyacımız var mı? Tanrı’ya bağlı bir şey mi bu? 
2.Tanrı bazılarını bağışlamayı seçip bazılarını seçmiyorsa, bağışlanma talebinin ne anlamı var? 
3.Yazılarda bu bazen Tanrı buyruklarının dikkate alınmamasında bağışlama devreye girer. 
4.Yanlış yapma ise oldukça fazla bir biçimde geçer ve suçluluk duygusunun cevabı bağışlamadır. 
5. Bazıları günahı itiraf, İsa’ya iman ve farklı yaşamla bu konunun çözüm bulacağını düşünür. 
6.Ya bir daha düşersek günaha? Tekrar bağışlama mı arayacağız?
7.Bağışlamanın “eğer” kavramı ile  bağlantılı olduğu, şartlara bağlı olduğu çok kişice kabul görür. 
8.Bu kişilerde “eğer şöyle yaparsak Tanrı bizi bağışlar” düşüncesi esastır.
9.Ya da gerçekten biz bağışlandık mı? Tanrı tarafından kabul edildik mi? Sevildik mi? 
Her şeye rağmen
1.Bu bağışlama ve lütfun radikal anlamıdır. Paul Tillich “Kabul edildiniz” vaazında bunu söyler. 
2.Bu bağışlamada “her şeye rağmen” temeli vardır. Bu lütuftur ve “Tanrı sevgisi verilmiştir”. 
3.Ancak bunu anlamak yaşam değiştirecektir. Yoksa hep bağışlanma arama söz konusudur. 
4.Karşılıksızlık ilkesinde bağışlanma bizi suçluluktan ve Tanrı’ya yabancı olmaktan kurtaracaktır. 
5.Eğer hristiyan yaşamı ölçme ile alakalı değilse nedir? 
6.Bütün kaygılardan özgür kalmak ve Tanrı’nın bizim ve dünyanın ıslahı için tutkusuna katılmak.
İnsan ilişkilerinde bağışlama
1.Bağışlama sadece Tanrı ilişkisinde değildir. 
2.Anne-baba çocuk yetiştirirken bağışlama sürekli devrededir. Mesela tuvalet eğitimi örnektir. 
3.Geçmişimizle olan ilişkide bağışlama önemlidir. Yoksa geçmiş bizi köle eder. 
4.Yetişkinler arasındaki ilişkide bağışlama çok önemlidir. 
5.Aslında bağışlama olmaksızın kurtulma mümkün değildir. Geçmişle barış gibi. 
Tövbe 
1.Tövbe yazılarda hep günah ve bağışlama ile bir aradadır. Tövbe yoksa bağışlama yoktur. 
2.Bu tövbe yani yanlış hareketten vazgeçme yetişkin ilişkilerinde de önemlidir. 
3.Bu üçlü ilişki adeta Lent yani alçalma döneminin temeli olmuştur. 
4.Bu dönem yaşamımızı ve hatalarımızı düşünme dönem halini almıştır. 
5.Oysa kutsal yazılara göre tövbe oldukça farklı ve daha zengin anlam içermektedir. 
6.a.Repent-Repentance- dönmek, geri dönmek anlamındadır. Eve dönüş, sürgünden dönme. 
7.Mesela Markos 1:15 “Tanrı krallığı yakındır. Tövbe edin ve müjdeye inanın” şeklindedir. 
8.Hala eski antlaşma anlamı vardır. Yani gittiğiniz yoldan “Tanrı yoluna” “eve” dönün. 
9.b.Repent-Repentance. “mantık üstüne çıkın” anlamındadır. Provocative ve evocative. 
10.Mantık ici sosyal olarak alıştığımız ortamı algılar. Yeni yola. Tanrı’nın Mesih’te şekillendirdiği. 
11.Yazılar günahlardan tövbe etmekten bahseder. Suçluluk hissi, üzüntü duymamızı değil. 
12.Gittiğimiz yolu, hatalarımızı olduğu gibi terk etmemizden bahseder. Tövbe dönüşmektir. 
13.Bağışlanma için değildir. Geri  dönüş, mantık üstüne çıkma anlamındadır. 
14.Bağışlanma tövbeye bağlı değildir. Biz lütufla zaten bağışlandık ve Tanrı sevgisini İsa’da aldık.