MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Farklı söylem-Doğuşa Doğru III-Advent III

Farklı söylem-Matta 11:2-11 Doğuşa Doğru-III Advent III
1.Modern Mesihi bakış ile ilk topluluk arasında büyük bir fark olduğu oldukça nettir. 
2.İlk kilise günün olaylarından uzak değildir. Günün problemleri ile yakından ilgili, hatta merkezindedir. 
3.Bugün haberlere baktığımızda bir çok problem vardır. Ama Tanrı halkının sorunlara çözümü yoktur. 
4.Burada kilise derken organize kiliselerden bahsetmiyoruz. 
5.Ve bu Mesihi toplulukların tören ve ibadetlerinin de ilk yüzyıl kilisesi ile bir alakası yoktur. 
6.İlahi söylemek, Tanrı ve İsa’yı yücelten ifadelerde bulunmak adeta bizim için görev tamamlamadır. 
7.Dünyanın her gününe “iyi olan, doğru olan, yaratıcı olan, bina eden, teşvik eden” bir sunum yoktur. 
Yahya İncili!
1.Burada Vaftizci Yahya örneği önemlidir. İncil’in örneğidir. Onun sözleri, tavrı “dini” kelimesi dışıdır. 
2.Belki “çılgın” kelimesi daha uygundur. Dan dan konuşan ve doğruyu söyleyen bir tiptir. 
3.Belki bazıları için Yahya’nın sözleri için  “hikmetsiz” denebilir.
4.Onun için bir çok din adamları iki yüzlüdür. 
5.Bu günkü okumalara baktığımızda Yahya bir peygamber tavrından ziyade bir gördüğünü ifade edendir. 
6.Ve oldukça sert ifade eden sert söyleyendir. 
Herod’a konuşmak
1.Herod Antipas yani o dönemin bölge yöneticisi ahlaksızlık yapmıştır. Herod zaten hoşlanılmayandır. 
2.Babasının yerine atanmış olmasına karşın Romalılar onun yetkilerini kısıtlamışlardır. 
3.Daha yetki almaya çalışmaktadır. Yahyayı esas rahatsız eden Herod’un kardeşinin karısını almasıdır. 
4.Ama Yahya’nın Herod’u ahlaksız görmesi mesele değildir, bunu ilan etmesi meseledir. 
5.Hapise atılmasının esas sebebi zaten babasının yönetimini tam edinemeyen Herodesi daha da alçaltmasıdır. 
Emin olma arzusu
1.Yahya, Mesih’in gelişine yol açmaya hazırlık olsun diye özellikle Yahudileri tövbe vaftizine davet etmektedir. 
2.Bu arada yani o hapisteyken bir takım Galile haberleri duymaktadır. Öğreti ve iyileştirmeler başlamıştır. 
3.Haber göndermiştir; “gelecek olan sen misin? başkasını mı bekleyelim?”. Emin olmak istemektedir. 
4.İsa’nın cevabı önemlidir; “işitip gördüklerinizi anlatın, körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor..”
5.O dönemde kendini Mesih ilan edenleri bir anlamda dışarda bırakmak için böyle bir teyit etme olmuştur. 
Güncele vurgu
1.Günümüzde hala kendilerini peygamber ilan edenler, İsa’nın yetkilendirdikleri olarak düşünenler vardır. 
2.Ya da kendini çok özel, seçilmiş insanlar olarak kabul edenler de vardır. Bu gibi iddialara dikkat önemlidir.
3.Ruhsal sorunları olan bir çok kişinin ne yazık ki, benzer yollarda kendilerini ifade ettikleri açıktır. 
4.İsa’nın ifadesine göre Yahya peygamberden de ötedir. Rüzgarın samanı sürüklediği gibi sürüklenen değil. 
5.Halkın bilgisi dışında olan bir şeyler uydurmamaktadır. O günün konusunu mana açısından irdelemektedir. 
6.Yazılardaki peygamberler ne olursa olsun doğru uğruna kendi rahat alanlarını terk edenlerdir. 
7.Hatta bu nedenle Yahya’nın İlya’ya benzetilmesi ve inanca göre tekrar geldiği söylenmektedir. 
Sevinç noktası
1.Burada doğru ve gerçek bildiği uğruna yaşamını feda eden bir kişiden bahsediyoruz. Bu Yahya. 
2.Geleceği anlatan değil ama yinede Yahya’yı Mesih’e işareti nedeni ile peygamber olarak görüyoruz. 
3.Kadim antlaşmaya göre peygamber günün olayları üzerinde tespitini yaptıktan sonra söylemi net. 
4.Bu üçüncü haftayı “Sevinç” haftası olarak değerlendiriyoruz. 
5.Burada bir soru sormamız önemlidir. Gerçekten kendini ortaya koyan Yahya sevinçli midir? 
6.Daha da önemli bir soru 21.yüzyılın başında acaba bizim Yol talebeleri olarak durumumuz nedir? 
Kaosa çözüm
1.Dürüst olmak gerekirse Mesih’in gelişi problemi çözmedi aslında. Hala yoksulluk, açlık ve savaş var. 
2.Adaletsizlik, merhametsizlik ve çevreye sahip çıkmama diz boyu. Günlük 1.25 dolar kazanmak sefillik. 
3.Bugün dünyamızda 1.4 milyar kişi temel ihtiyacını karşılayamayacak bir durumda. Bir kap pirinç zor. 
4.Belki de sevinmenin esas anlamı Yol talebesi olarak bütün bu durumlara ses çıkarabilmek. 
5.Mesih İsa’nın bütün insanı yerinden kaldıran öğretişleri ve merhameti umudun kaynağı oluyor. 
6.Ama bütün bunları duvarların arasına sıkıştırmak aslında müjdenin esas olarak yayılmasına mani oluyor. 
7.Belki de bir çoklarının kilise toplanmalarını tercih etmemelerinin nedeni bu. Herşey duvarlar içinde. 
8.Eğer övgüler, ilahiler hafta içinde yaşamımızın herhangi bir noktasını değiştirmiyorsa o zaman sorun var. 
Şimdiye cevap olabilmek
1.Gerçek sevinç ve neşe aslında İsa’nın öğretilerine tarihte değil, şimdi cevap veriyor olabilmemizdir. 
2.Ve İsa Mesih gibi ve ondan önce Yahya gibi güncel kaoslar üzerine yürüyebilmek, söz söyleyebilmektir. 
3.Dietrich Bonhoeffer’a bakın Nazilere karşı canını ortaya koyarak ezilenlerin yanında yer aldı. 
4.Adaletsizlik çarkları altındakilerin yaralarını bantlayarak geçiştiremeyiz, o çarklara çomak sokmak lazım. 
5.Eğer müjdeyi biz sadece geçmiştekilerin işleri olarak görürsek zamanımızın müjdesini asla bulamayız.
6.Belki şimdi müjde burada ve dünden daha yakın, bizde ve bizle. İşte buna seviniyoruz.