MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Doğuşla olgunlaşma-Doğuşa hazırlık IV

Doğuşla büyümek -
Doğuşa Hazırlık IV-Mt.1:18-25
İnançta ilerleme
1.İnançta ilerleme var mıdır? Bazı adımlar çağın içinde atılmalıdır. 
2.Daha az yanlış ve daha çok dürüst olmak gibi. 
3.Ama hala ciddi bir biçimde yanlış anladığımız noktalar vardır. 
4.Noel oldukça eski bir kutlamadır ve bir çok yanlışı da barındırır. 
5.Bunları ne  zamana kadar taşımamız gerekir? Ya olgunlaşma. 
İlk Noel mi?
1.Acaba ilk Noel nasıldı? Hem de bunu literal anlamda sormamız gerekmiyor mu, acaba? 
2.Acaba ilk Noeli Mesih İsa ile birlikte idrak etseydik bugünkü Noel için ne düşünürdük?
3.Evlerimizi, dükkanlarımızı bu kadar süslerken acaba Müjde’nin mesajını yaşıyor muyuz? 
4.Ya da bu mesaj bizden akıp başkalarının yüreklerine dokunuyor mu? 
5.Günümüzde Noel bir ahır, hayvanlar ve Noel ağacı ile özdeşleştirilmiş durumda. 
6.İşin üzücü tarafı İncil’in esas mesajından bizi daha çok hayal alemine ulaştıran bir Noel olması. 
Doğuş anlatımları
1.Yazarlara göre ilk Noel gerçekleştiğinden çok yıllar sonra belki de anlatılanlarla dekore ediliyor. 
2.İlk İncillerden olan Markos’ta “doğuş öyküsüne” rastlamıyoruz. Yuhanna ise kozmik bir anlatımı seçiyor. 
3.Soy kütüğü birbirinden farklı olan Matta ve Luka ise birbiri ile çelişen bir “Doğuş” öyküsü anlatıyor. 
4.Bir anlamda kendi algılarına göre “Doğuş öyküsünü” anlatmaya çalışıyorlar. 
5.Başka anlatımlarda da çelişkiler var. Tarihi kayıtlarda iki yaşına kadar çocukların öldürüldüğü yazmıyor. 
6.Ayrıca tarih olarak “Doğuşla” kral Herodes’in görev yaptığı dönemde aynı dönem değil. 
7.Daha bir çok anlatımlarda literallikten öte sembolik ve ezoterik anlatımların karıştığı oldukça net. 
Temel arzu
1.Ama özellikle dinlerde inanılması istenilenlerle inananın anlayış düzeyi herşeyi belirliyor. 
2.Bazen gerçekleri gelenekler, şiirsellik, gizem gibi bir takım algı ve olgular belirliyor. 
3.O dönemde Sezar Avgustus ve büyük İskender içinde Jupiter tanrıdan kaynaklı oldukları söylenmekteydi.
4.Bir çok dönem kralları “dünyanın kurtarıcısı” olarak isimlendirilmekteydiler. 
5.Büyük bir olasılıkla Mesih İsa’yı bütün bu anlatımların üstünde tutmak Matta ve Luka’nın temel arzusuydu. 
Herkes için gelen
1.Yeşaya temelli Matta ibranicedeki Almah-genç kadın sözcüğünü Parthenos-bakire olarak çevirmiştir. 
2.Bu konudaki en ufak bir hatırlatma özellikle Roma katolikleri ve Anglikanlarca tepki görmüştür. 
3.Burada önemli olan esas sembolizm ile anlatılmaya çalışılan gerçeklerdir. Tartışmalar anlamayı engeller. 
4.Oysa soy kütüğünde erkek egemen toplumda dört hanımın ismini ekleyen bir Matta ile karşılaşıyoruz. 
5.Bununla birlikte bazı Yahudi olmayanlarında orada yer aldığını görüyoruz.
6.İsa’nın sadece Yahudilere gelmediğini görebiliyoruz. Meryem, erkek egemen topluma ilahi bir tokat gibi. 
Yoz topluma cevap
1.Diğer tarafta Matta Yusuf ile  adeta “ataerkil bir topluma ve inançlarına” meydan okumaktadır. 
2.Kısacası İncillerde aktarılan mesaj şimdi yüzeysel görünümden çok daha derindir. 
3.Bugün Matta’nın Müjde’yi aktarırken vermeye çalıştıklarındaki tutku acaba kaçımızda mevcut? 
4.Kısacası Matta dönemin acımasızlığı karşısında doğan çocuğun doğumunun getireceği değeri vurguluyor.
5.Tercüme üzerindeki tartışmalar bu esas tutkunun, anlatılmak istenilenin değer kaybetmesine neden oluyor. 
Yetişkin olmak
1.Her Noel gibi yine bu Noel’de dünya yine bildiğini okuyacak. Müjdeyi değilde maddeyi öne çıkaracak. 
2.Şu iyi bilinmelidir ki, Noel-Doğuş esas teması, esas anlamı üstünde oturmamaktadır. 
3.Bu elbette önemli bir doğumun hatırlanışıdır. Tek fark çocuk çocuk olarak kalacak değildir. 
4.Yüzleşeceğimiz gerçeklik çocuğun büyümüş ve İsa Mesih olmuş bir çocuk olmasıdır. 
5.Burada bize düşende başlangıçtaki prensipleri ile Mesih’le doğup Mesih İsa ile olgunlaşabilmemizdir. 
6.Bir Andrea, bir Barnabas olabilmemizdir. Ya da bir Lidya, bir Meryem olabilmemizdir.