MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Noel-Işığı Karşılma Tören Programı

ALL SAINTS MODA 
Işığı karşılama Töreni 
Başlangıçta Yüce Olan göğü ve yeri yarattı. 
Yer boş ve engin karanlıklarla kaplıydı! Ya RAB merhamet! Ya RAB merhamet! 
Ve Yüce Olan “Işık olsun” dedi ve ışık oldu. Ya RAB yardım et! Ya RAB yardım et! 
Başlangıçta SÖZ vardı. SÖZ yüce Olandı. 
Işık karanlıkta parlar.Karanlık onu asla alt edemez. Halleluya-Halleluya-Halleluya!
             
Ve Işık bize parçada bütünü, bütünde sonsuzu sundu. 
O zaman ey karanlıktaki “dünya” sana ne lazım?-IŞIK
O zaman ey karanlıktaki “insan” sana ne lazım?- IŞIK 
O zaman ey karanlıktaki “benliğim”sana ne lazım?-IŞIK
Ne istiyoruz?-IŞIK. Ne istiyoruz?-IŞIK. Ne istiyoruz?-IŞIK
Korkmayın! Size bütün herkesi sevindirecek bir kurtarıcı doğdu! Korkmayın! Yüceler Yücesi Işık’la egemenliği size vermeyi uygun gördü! Yüce O’lan “Işık olsun” dedi ve “Işık” oldu. Her yer Işıkla doldu. (Mumlar) 
1.
Sakin gece, kutsal gece, uyurlar şehirde. Tek Meryem ve Yusuf nöbette. Tatlı kutsal bebek yemlikte. Uyu İsa rahatla! (2)
Sakin gece, kutsal gece, gökten nur inmekte. Çobanlar hayranlıkla bakar, melek ordusu övgü sunar. Kurtarıcımız doğdu! 
Sakin gece, kutsal gece, ey İsa yüzünde, sevginin pak ışığı parlar. Tanrı lütfunun çağı başlar. Geldi Tanrı’nın oğlu! (2)
Yücelerde O’lana yücelik, yeryüzünde insanlara esenlik olsun! (Işıklar ve çanlar)
2.
Duyduk tatlı ezgiler söyleyen melekleri. Dağların cevapları yankılandı neşeli. Zaferler yüce Tanrımıza! (2)
Çoban niye bu şenlik! Nedir bu ezgi böyle! İlahi ezgimizi ne esinledi söyle! Zaferler yüce Tanrımıza! (2) G. in exelsis Deo.
Ey bütün uluslar, RAB’be övgüler sunun! Ey bütün halklar, O’nu yüceltin! Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür, RAB’bin sadakati sonsuza dek sürer. RAB’be övgüler sunun!-Mezmur 117’den 
Dua edelim
1.Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum. 2.Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni. 3.Ya RAB, yollarını bana öğret, yönlerini bildir. 4.Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni! 5.Bütün gün umudum sende. 6.Sevgine göre anımsa beni. 7.Sen iyisin ya RAB-Mez.25’den
1.Ey Yüce O’lan, her yerde barış ve huzur sağlamak için bana yardım et.2.kinin bulunduğu yere sevgi, hakaretin bulunduğu yere, af, .anlaşmazlığın bulunduğu yere birlik, 3.yanlışlığın bulunduğu yere hakikat,imansızlığın olduğu yere iman, ümitsizliğin olduğu yere ümit, 4.karanlığın yere aydınlık, kederin olduğu yere, neşe getireyim. 5.RAB’bim lütfet! 6.Avutulmaktan çok avutmayı, anlaşılmaktan çok anlamayı 7.sevilmekten çok sevmeyi dileyeyim.-A.Fransuva’dan
3.
Parlayan o yıldız belirdi gökte, nedir bu işareti diye sorduk biz. 
Kurtuluş sevinci doldu yürekte, beklenen Mesih’i geldik gördük biz. 
Parlayan o yıldız belirdi bizde, nedir bu heyecan diye sorduk biz. 
Özgürlük tutkusu doğdu gönülde beklenen Mesih’i gördük bulduk biz. 
Hamdolsun, şükrolsun onu sunana! Hamdolsun, şükrolsun yol oldurana! 
Hamdolsun, şükrolsun yüce O’lana! Mesih’te, Ruh’yla yol oldurana! 
Yazılardan 
Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O, dünyadaydı, dünya O’nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O’nu tanımadı. Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O’nu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı’dan doğdular. Söz, insan olup aramızda yaşadı.-Yuh.19:14
Tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanıyoruz. Sonsuz yaşam budur biliyoruz.-Yuh.17:3
Dua edelim
4.
Ey göklerdeki Babamız, kutsal olsun senin adın, krallığın gelsin senin, gökte yerde arzun olsun! 
Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine, bize borçlu olanları affettik biz, sende bizi, aynen öyle affet yine, bizi koyma denenmeye, kurtar bizi kötülükten, kurtar bizi kötülükten, çünkü krallık ve kudret yücelikler hep senindir. Sonsuzluktan sonsuza dek, Amin!.
1.Herşeyi yaratan, herşeye kadir O’lan kainatın Efendisi! Ey göksel Baba 2.Bizi nurunla aydınlat, kelamınla onurlandır. 3.Sana dönmemizi sağla merhametinle günahlarımızı affet. 4.Bütün hastalıklarımıza şifa ver, tüm acıları, sıkıntıları ve her türlü felaketi bizden uzaklaştır. 5.Her türlü kötülüğün saltanatını İsminde yok et.Lütfundan sunduğun her şey için sana şükrederiz. 6.Bizlere barış, iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet. 10.Bizi, ailemizi, efradımızı, memleketimizi ve insanlık alemini bereketle. 7.Bize Mesih’inin benzeyişinde ve Ruh’unun doluluğunda bir yaşam bahşet. Bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et.(-Mesih İsa’nın adıyla) AMİN! 
5.
Hep karanlık, hep karanlık; nerde ışık nerde aydınlık, nerde ümit, nerde sevinç? Nerde huzur, nerde esenlik? 
Sen’de ümit, sende sevinç, sende huzur, esenlik, aydınlık (2) 
Çünkü ışık karanlıkta parlar, nurdan nur dünyaya doğar, gönüllere bir ışık dolar, aydınlık hep karanlığı sarar. 
DOĞUŞ ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ 
6.
Tahtını bıraktın, tacını hem de, dünyaya geldin bana. YokTU sana bir yer Beytlehem’de senin kutsal doğuşuna. 
Ah, gel kalbime, Rab İsa! Kalbimde yer var sana.(2)
Melekler gökte ilahilerle doğuşunu etti ilan. En alçak gönüllülükle indin geldin bize olup insan. (Ah, gel..)
Yuvada kuşlar, inde tilkiler buldular hep rahat dolu. Fakat başını koyacak bir yer yoktu sana, İnsanoğlu (Ah,gel..)
1.Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin, yüzünün ışığı üzerimize parlasın. 2. Yüce O’lan, Yaratan, bizi bolluğa kavuştursun.-Mez.67’den. 4. RAB bizleri kutsasın ve korusun. 5.Yüceler Yücesi yüzünü bizlere parlatsın ve lütfetsin. 6.Işığını bizlere çevirsin. 7.Mesih İsa’nın sevgisi, sevinci yüreklerimizi doldursun ve bizi güçlendirsin.-AMİN! 
7.
RAB sevginin ışığı parlıyor, karanlığa rağmen parlıyor. İsa, dünyanın ışığı sensin. Gerçekle beni özgür kıl, şifa ver. 
Bana parla! Bana parla! 
Parla Mesih! Tüm dünya görsün görkemini! Yan Kutsal Ruh, yüreğimizi yak! 
Tüm dünyaya merhamet ile lütfun aksın kelamını gönder uluslara! 
Gölgeden muhteşem huzuruna, girerim Mesih’in kanıyla. İçimdeki karanlığı söküp at, berraklığına kavuştur ya RAB!
Bana parla! Bana parla! (Parla Mesih!)
Mesih’in yüzüne, görkemine bakarak onun benzerliğine, dönüştürülüp değiştiriliriz, RAB’bin yüceliğini yansıtırız. 
Bana parla! Bana parla! (Parla Mesih!) 
MUTLU NOELLER VE YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN, HEP ESENLİKLE KALIN YOL DOSTLARI !
                                                                      
 www.allsaintsmoda.net