MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Doğuşa hazırlık IV ve Vaftiz Programı

           ALL SAINTS MODA 
   Doğuşa Hazırlık IV
Kutsalsın, kutsalsın, kutsalsın, ey güçlü RAB ALLAH, Yer ve gök, Sana verilen hamtlarla doludur. 
Halleluya, halleluya, halleluya; ey güçlü RAB ALLAH, Yer ve gök, Sana verilen hamtlarla doludur. 
Yüceltiriz, yüceltiriz, yüceltiriz İSMİNİ. 
RAB’be övgüler sunun! Göklerden RAB’be övgüler sunun, Yücelerde O’na övgüler sunun! Ey bütün melekleri, O’na
övgüler sunun, övgüler sunun O’na, ey bütün göksel orduları! Ey güneş, ay, O’na övgüler sunun, övgüler sunun O’na ey
ışıldayan yıldızlar! Ey göklerin en yüce katı ve gökler üstündeki sular, O’na övgüler sunun! RAB’bin adına övgüler
sunsunlar, çünkü O buyruk verince var oldular. - Mez.148’den 
1.
Ruhun içim doldursun! Ayaklarım dans etsin, yüreğim sevinsin. Ağzım sana övgü sunsun! 
Haydi, ileri! Orduların RAB’bi ismiyle! Çünkü RAB her düşmanı alt etti, alt etti. Sevinelim, RAB’de! 
Güvenelim O’na korkmayalım! Haydi, ileri RAB isminde! 
Ne yüce Tanrımız var! Melekler secde eder, yer ve gök boyun eğer, ne yüce Tanrımız var. 
2.
O RAB’bimizdir ve gökten seslenir, O RAB’dir! Karanlığa buyurdu ve ışık oldu, O RAB’dir!
O’nun gibi kim var, sonsuz sınırsızdır, O RAB’dir! Çağrıldığında büyük güçle gelir, O RAB’dir! 
Gücünü göster, ya RAB Allah! // Allah!
Ulusumuzun ümidi müjdendir, Sen RAB’sin! Kurtuluşları gücünle mümkündür, Sen RAB’sin! 
Para pul değil, çarmıh istiyoruz, Sen RAB’sin! Mirasımız olarak kaybolanı bul, Sen RAB’sin! 
Gücünü gönder, ya RAB Allah!//Allah!
3.
Senin sevgin ömürden güzeldir. Dudaklarımla ve yüreğimle, kendimi sevgine bırakırım. 
Ellerimi ben sana uzatırım. Ve sevginden alıp doyarım. Hallelu.. halleluya! 
1.Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum. 2.Ey Tanrım, Sana güveniyorum, utandırma beni, 
3.Ya RAB, yollarını bana öğret, yönlerini bildir. 4.Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; 
5.Bütün gün umudum Sende. 6.Sevgine göre anımsa beni, 7.Sen iyisin ya RAB- Mez.25’den
SUNULAR VE MANA ÇALIŞMASI 
4. 
Diri su yıka beni, pakla ve yenile, tertemiz yıka, doldur gücünle, diri su yıka beni. 
Kutsal Ruh koru beni, beni yönelt İsa’ya. O’na gideyim, doldur gücünle, Kutsal Ruh koru beni. 
İsam sen yönet beni, yüreğimde taht kur. Coştur hamtlarla, doldur gücünle, İsam sen yönet beni. 
VAFTİZ TÖRENİ 
1.a.Ne arıyorsun? Tanrı’nın egemenliğini! b.Ne arzuluyorsun? Sudan ve Ruhtan doğmak. c.Ne istiyorsun? Işık
2.O zaman gel ve gör-Yuh.1:39 Gerçeği uygulayan kişi Işığa gelir-Yuh.3:21 İsa, “Tanrı’nın işi O’nun gönderdiği kişiye
iman etmenizdir”.-Yuh.6:29  “Bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır.”-Yuh.7:37  Ve İsa ona, “Diriliş ve
yaşam Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır”.. “Buna iman ediyor musun?”-Yuh.11:25-26-Evet.. 
4.Bu yürek haykırışına tanık mısınız kardeşlerim? Evet 
5.Kelamın ışıklarında. İsa’nın ve  Ruh’un yönlendirişinde  Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta bu kardeşimi vaftiz ediyorum. 
HAMT RABBİME HALLELUYA (4)
“Ve vaftiz edildikten sonra Ruh, İsa’yı çöle gönderdi”-Mrk.1:12 
a.Kararımı ben verdim!  (2) Ayak izi Mesih’in olacak yolum benim.
“Acıktı”, denendi “İnsan yalnız ekmekle yaşamaz” dedi-Lk.4:2-3 (toprak-beden zorlanacak hazır mısın?”)
b.İsa’yla gitmeye karar verdim (3) geri dönmem, geri dönmem.
“Yetki verildi”, denendi. “Tanrın RAB’be tapacaksın” dedi-Lk.4:5-8(su-ruh zorlanacak hazır mısın?)
c.Benle kimse gelmezse, ben yine giderim (3) geri dönmem, geri dönmem. 
“Kendini at denildi”, denendi. “Tanrın RAB’bi denemeyeceksin” dedi-Lk.4:9-12 (ateş-zihin zorlanacak mısın?)
d.Dünya arkamda haç önümdedir (3) geri dönmem, geri dönmem
Üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. Size yeni bir
yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak size etten bir yürek vereceğim.Ruhumu
içinize koyacağım; kurallarımı izlemeniz, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım…benim halkım
olacaksınız, ben de sizin Tanrınız olacağım. Sizin bütün kirliliklerinizden kurtaracağım.-Hez.36:25-29
Tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanıyoruz. Sonsuz yaşam budur biliyoruz.-Yuh.17:3
1.Ey Tanrım, lütfet bana, sevgin ve merhametin uğruna 2.Yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. 
3.Yüreğimin derinliklerinde bilgelik öğret bana.4.Temiz bir yürek yarat, içimde kararlı bir ruh var et. 
5.Geri ver bana kurtuluş sevincini, 6.Bana destek ol, istekli bir ruh ver. 7.Yollarını öğreten olayım.-Mez.51’den
5.
Ey göklerdeki Babamız, kutsal olsun Senin Adın! Krallığın gelsin Senin! Gökte yerde arzun olsun! 
Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine, bize borçlu olanları affettik biz sende bizi, aynen öyle, 
Affet yine bizi koyma denenmeye! Kurtar bizi kötülükten, kurtar bizi kötülükten! 
Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. Sonsuzluktan sonsuza dek, AMİN 
Her şeyi yaratan kâinatın Efendisi, ey rablerin RAB’bi! Kim Senin gibi kudret sahibidir? Ölüme neden olan, yaşamı
yenileyen ve kurtuluşu filizlendiren ey RAB ALLAH. Bizi nurunla aydınlat, Kelâmınla onurlandır, samimi bir tövbe ile
Sana dönmemizi sağla ve merhametinle bütün günahlarımızı affet.Her şeye kadir olan kâinatın Efendisi, ey kralların
KRALI! Bütün ürünlerimizi ve işlerimizi bereketle. Bütün hastalıklarımıza şifa ver ve tüm acıları, sıkıntıları ve her türlü
felaketi bizden uzaklaştır. Her şeye gücü yeten kâinatın Efendisi, ey yüce ALLAH! Her türlü kötülüğün saltanatını
İsminde yok et. Lütfundan sunduğun her şey için Sana şükrederiz.Her şeyin yegâne sahibi kâinatın Efendisi, ey göksel
BABA! Bizlere barış, iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet. Bizi, ailemizi, efradımızı,
memleketimizi ve insanlık âlemini bereketle. Bize MESİH’inin benzeyişinde ve RUH’unun doluluğunda bir yaşam
bahşet ve bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et.
EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ;   Esenliği üzerimize olsun! 
“RAB’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve RAB’bin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi…dinlediğiniz bu Yazı bugün yerine gelmiştir”-Luka 4:18-21 
İNANÇ AÇIKLAMAMIZ
Ey Yaratan! Seni ve gönderdiğin Mesih’i tanır, Kendimi inkâr eder, ardın sıra gelirim...
Sudan ve Ruh’tan doğarak hükümranlığı gönenir, Ölüm ve diriliş bilincinde,
Sofranın eşliğinde sonsuzluğu edinirim.
Işıkta ışık olur, tanıklığına soyunur
Ruhta ve gerçekte yalnız Seni yüceltir, önünde eğilirim.
O, bedende göründü, Ruh’ça doğrulandı.
Meleklerce görüldü, milletlere tanıtıldı.
Dünyada O’na iman edildi. Yücelik içinde yukarı alındı. -1.Timoteos 3:16.
SELAMLAMA
ŞÜKRAN  İBADETİ
Ey RAB’bimiz, bütün kâinatın sahibi, Sana şükrederiz, çünkü toprağın ve insan emeğinin ürünü olan bu ekmeği ve
içeceği bize sen verdin. Bu sofrayı Sen’in görkemine ve yüceliğine sunarız. Şimdi ve her zaman RAB’be şükürler olsun. RAB Tanrımız, göklerdeki BABA’mız, MESİH İSA’ya iman eden kulların için hazırlanan bu sofranın üzerine
bereketlerini dök. Bu sofrayı tükenmeyen nimetlerinle zenginleştir. Şimdi ve her zaman RAB’be şükürler olsun.
Halleluya! Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza aittir. Halleluya! O’nun hükümleri doğru ve adildir.
Gücü her şeye yeten Tanrımız hükümranlık sürüyor.
Efendimiz MESİH İSA yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve “Alın, bu benim bedenimdir” diyerek öğrencilerine verdi. –Markos 14:22 Beni anmak için böyle yapın.–Luka 19:22 Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti “Bu benim kanım” dedi. Efendimiz MESİH İSA, “Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.” –Markos 14:24.Beni anmak için böyle yapın. –Luka 19:22. 24
6.
Sevinç günü, yüreğimden o gün RAB’be teslim oldum. Kalbim coşar sevincimden ben İsa’da rahat buldum. 
Sevinç günü ve af günü! RAB kaldırdı suç yükümü. Bana verdi yardımını ve lütfundan da tattırdı, halleluya! 
Sevinç günü beni kılan tatlı Mesihime tabi! Yüreğimi her günahtan arıtsın onun sevgisi!
Sevinç günü ve af günü! RAB kaldırdı suç yükümü….
Artık RAB’bin evladından sayılırım ben günahkar! Baba, her gün ben emrinden, hoşnudum sevincim artar. 
Sevinç günü ve af günü! RAB kaldırdı suç yükümü…
Böylece o kefarette kımıldanmaz temel buldum. Aracımdır İsa gökte, sevinç ile geçer ömrüm! 
Sevinç günü ve af günü! RAB kaldırdı suç yükümü.. 
RAB sizi kutsasın ve korusun. 
RAB yüzünü size parlatsın ve lütfetsin. 
RAB yüzünü size doğru çevirsin ve esenlik versin.