MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Sevincin Nedeni-Noel üzerine

Sevincin nedeni-Mt.2:13-23
Zor zamanlar
1.Kral Herod zamanı sürgünler, sığınmacılar özellikle Mısıra kaçtılar. İskenderiyeye. 
2.Acımasız bir idareci idi. Üç çocuğunu kendine karşı tuzak kurmaktan bir eşini ihanetten öldürdü. 
3.Hatta imparator Avgustus Herod’un domuzu olmak, oğlu olmaktan daha emniyetli demişti. 
4.Ayrıca Matta’nın İsa’yı Yusuf ve Meryem’in Mısıra kaçırmalarından bahsetmesi önemlidir. 
5.Çık.4:20-Musa eşi ve çocuklarını alıp Mısıra dönmüştür. 
6.Mattanın anlatımında Yusuf aynı şeyi yapmış çocuğu ve annesini alıp Mısıra gitmiştir. 
Karanlıktaki hikmet
1.Bunun sembolizması şudur, Musa halkını kölelikten kurtarmaya Mısıra dönmektedir. 
2.Musa çocukken aynı şekilde ölümden kurtarılmıştır. Mısıra döndürülmüştür. Halkını kurtarmak için. 
3.İsa’da Herod’un elinden kurtarılmış ve Mısıra geri dönmüştür. Halkını kurtarmak için. 
4.Dinleyiciye göre bir başarısız isyan sonrası yine İsrail kaçmaktadır. Bu kez Roma zulmü vardır. 
5.Matta’nın sonucu karanlık çöktüğü her an hikmetli bir hareket aydınlığı çağıracaktır. 
Sevincin gerçek anlamı
1.Yusuf, Meryem ve bebek İsa’nın sığınmacı olduğuna vurgu açıktır. 
2.Bugün Noel ağaçları altında dünyanın acıları hatırlanmamaktadır bile. 
3.Yapılan her şey bizi gerçek dünyadan adeta koparmak içindir. 
4.Noel bir sevinç dönemidir birçokları için. Bu doğru ama sevinç “mesajla gelen” olduğu içindir. 
5.Bu mesaj dünyanın sorunlarına farklılık getiren bir mesaj olduğu için bir sevinç vardır. 
6.Kısacası sevinç İsa’nın getireceği müjde içindir. Bir bebeğin doğmuş olmasından ötürü değildir. 
7.Bu kutlamaların asıl nedeni problemlerin çözümüne işaret edecek olanın gelmiş olmasıdır. 
8.Bu problemlere çözümü sağlayacak olan ve devamlılığını sağlayacak olan da Mesih talebeleridir. 
9.Problemleri görmemezlikten gelmek Mesih İsa’nın mesajını doğru yansıtamamak demektir. 
Bu Noel ne görüyoruz? 
1.Bu Noel’de ne görüyoruz? Sığınmacı kamplarını ortadan kaldırabilecek bir mucize yok. 
2.Uygurları asimilasyondan kurtaracak, Iraktaki karışıklığı ortadan kaldıracak, Hong Konga çözüm olacak, 
3.Iranı yeniden dünyaya entegre edecek ve milyonlarca göçmenin memleketlerine gidebilmelerini sağlayacak, 
4.Orta Amerika ve Güney Amerikadaki ekonomik krizlere çare olacak,
5.Amazon ve Avustralyadaki yangınları söndürecek bir mucize yok.
6.İsa’nın gelişi ile bunların otomatik olarak ortadan kalkacağını beklemek sağlıksız bir bekleyiştir. 
Noel hareketedir
1.Sevinç iki bin yıl önce gelmiş olan Mesih içindir bu doğru. Ama bu sevinç özünden uzaklaşmış, yapaydır. 
2.Çünkü artık Mesih İsa’yı izlediğini söyleyenler acı çeken  dünyaya farklılık getirmek için hareket etmezler. 
3.Eğer İsa’nın yaşamlara dönüşüm getirdiğini söylüyor ve cemaat sayıyor, kilise yapıyorsak bir sorun var. 
4.Bu kimin suçu? İsa’nın gözleri ve elleri olmak yerine bir bedene tapmaya kalkışmak mesajı saptırmaktır. 
5.Noel, bizim dünyanın acıları için İsa olarak hareket ettiğimizde gerçek sevinç olacaktır. 
Sevincin nedeni
1.Kısacası dostlar sevincin nedeni? Dünyaya gelen oldukça basit olan ama bir o kadar güçlü mesajdır. 
2.Müjdedir ve Müjde iki cümledir. “Tövbe edin, göklerin egemenliği yakındır”. 
3.Tövbe edin, yani şimdi hemen insan insan olmaya, esenliğe, huzura, barışa dönün. 
4.Göklerin egemenliği yani arzu edilen o üst değerler ancak bu dönüşüm varsa yakındır. 
5.O hayallerde arzu edilen ülkü mabedi inşa edilebilir. Oradadır. Böyle bir dünya vardır. 
6.Bu müjde daha da kısası iki kelimedir “dönüşün ve değişin”. İsa ile bu mümkündür. 
7.İşte Noel, ışığı karşılama bunun için bize sevinçtir. Bunu her insan din üstü yapabilir.