MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Doğuş dönemi-1

           ALL SAINTS MODA 
   Doğuş Dönemi I
Kutsalsın, kutsalsın, kutsalsın, ey güçlü RAB ALLAH, Yer ve gök, Sana verilen hamtlarla doludur. 
Halleluya, halleluya, halleluya; ey güçlü RAB ALLAH, Yer ve gök, Sana verilen hamtlarla doludur. 
Yüceltiriz, yüceltiriz, yüceltiriz İSMİNİ. 
-Sevgi ve ihsan olan Yaratan’ın adıyla
1.Yeni bir ezgi söyleyin RAB’be! Ey bütün dünya, RAB’be ezgiler söyleyin, 
2.RAB’bin adın övün, her gün duyurun kurtarışını! Görkemini uluslara, harikalarını bütün halklara anlatın. 
3.Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer!- Mez.96’dan 
1.Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum. 2.Ey Tanrım, Sana güveniyorum, utandırma beni, 
3.Ya RAB, yollarını bana öğret, yönlerini bildir. 4.Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; 
5.Bütün gün umudum Sende. 6.Sevgine göre anımsa beni, 7.Sen iyisin ya RAB- Mez.25’den 
1.
Hayatım sende, RAB, kuvvetim sende RAB, ümidim sende, RAB, sende ya RAB! (sende ya RAB, sende)
Seni överim hayatımla, seni överim kuvvetimle, bütün hayatımla, bütün kuvvetimle, bütün ümidim sende! 
2.
Çağırırım! Merhamet elin uzat bana! Zayıfım, sevginle beni özgür kıl, ya RAB, kayam, zayıfken gücümsün. 
Beni kurtar RAB! Ümidimsin! Vaatlerin sözde kalmaz, benim arzum; seni izlemek sonsuza dek! 
Sen iyisin, sen iyisin, sen iyisin bana! 
3.
Baba, senin sevgin ne kadar büyük ve derin! Sensiz nasıl yaşadığımı anlayamam ki! 
Şimdi sen beni kurtardın, ben senin çocuğun oldum, ve bütün yaşamımda seninle kalayım. 
Seni öveceğim, sana tapacağım, sonsuzlara dek, sevgili Babam..
1.Ya RAB yollarını izlemeyi öğret.
2.Öğret ki izleyeyim.
3.Ya RAB buyruklarını anlat, anlat ki, bileyim.
4.Yüreğimi haksız kazançtan uzak tut. 
5.Beni öğütlerine yönelt. Yolunda yaşat.
6.İlkelerin iyidir RAB.
7.Beni hep doğruluğunla donat! - Mez.119’dan
SUNULAR VE MANA ÇALIŞMASI 
4. 
Diz çök ey gönül, diz çök önünde, gönül dilinde diz çök önünde. Bak evren, bak görkem, her şey yerli yerinde. 
Hisset ey gönül, hisset içinde, gönül dilinde hisset içinde, Bak insan, bak devran, her şey O’nun elinde. 
5.
Ey göklerdeki Babamız, kutsal olsun Senin Adın! Krallığın gelsin Senin! Gökte yerde arzun olsun! 
Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine, bize borçlu olanları affettik biz sende bizi, aynen öyle, 
Affet yine bizi koyma denenmeye! Kurtar bizi kötülükten, kurtar bizi kötülükten! 
Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. Sonsuzluktan sonsuza dek, AMİN 
Her şeyi yaratan kâinatın Efendisi, ey rablerin RAB’bi! Kim Senin gibi kudret sahibidir? Ölüme neden olan, yaşamı
yenileyen ve kurtuluşu filizlendiren ey RAB ALLAH. Bizi nurunla aydınlat, Kelâmınla onurlandır, samimi bir tövbe ile
Sana dönmemizi sağla ve merhametinle bütün günahlarımızı affet.Her şeye kadir olan kâinatın Efendisi, ey kralların
KRALI! Bütün ürünlerimizi ve işlerimizi bereketle. Bütün hastalıklarımıza şifa ver ve tüm acıları, sıkıntıları ve her türlü
felaketi bizden uzaklaştır. Her şeye gücü yeten kâinatın Efendisi, ey yüce ALLAH! Her türlü kötülüğün saltanatını
İsminde yok et. Lütfundan sunduğun her şey için Sana şükrederiz.Her şeyin yegâne sahibi kâinatın Efendisi, ey göksel
BABA! Bizlere barış, iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet. Bizi, ailemizi, efradımızı,
memleketimizi ve insanlık âlemini bereketle. Bize MESİH’inin benzeyişinde ve RUH’unun doluluğunda bir yaşam
bahşet ve bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et.
EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ;   Esenliği üzerimize olsun! 
“RAB’İçtenlikle tapınanların Baba’ya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte, o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur, O’na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar”-Yuh.4:23-24
İNANÇ AÇIKLAMAMIZ
Ey Yaratan! Seni ve gönderdiğin Mesih’i tanır, Kendimi inkâr eder, ardın sıra gelirim...
Sudan ve Ruh’tan doğarak hükümranlığı gönenir, Ölüm ve diriliş bilincinde,
Sofranın eşliğinde sonsuzluğu edinirim.
Işıkta ışık olur, tanıklığına soyunur
Ruhta ve gerçekte yalnız Seni yüceltir, önünde eğilirim.
O, bedende göründü, Ruh’ça doğrulandı.
Meleklerce görüldü, milletlere tanıtıldı.
Dünyada O’na iman edildi. Yücelik içinde yukarı alındı. -1.Timoteos 3:16.
SELAMLAMA
ŞÜKRAN  İBADETİ
Ey RAB’bimiz, bütün kâinatın sahibi, Sana şükrederiz, çünkü toprağın ve insan emeğinin ürünü olan bu ekmeği ve
içeceği bize sen verdin. Bu sofrayı Sen’in görkemine ve yüceliğine sunarız. Şimdi ve her zaman RAB’be şükürler olsun. RAB Tanrımız, göklerdeki BABA’mız, MESİH İSA’ya iman eden kulların için hazırlanan bu sofranın üzerine
bereketlerini dök. Bu sofrayı tükenmeyen nimetlerinle zenginleştir. Şimdi ve her zaman RAB’be şükürler olsun.
Halleluya! Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza aittir. Halleluya! O’nun hükümleri doğru ve adildir.
Gücü her şeye yeten Tanrımız hükümranlık sürüyor.
Efendimiz MESİH İSA yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve “Alın, bu benim bedenimdir” diyerek öğrencilerine verdi. –Markos 14:22 Beni anmak için böyle yapın.–Luka 19:22 Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti “Bu benim kanım” dedi. Efendimiz MESİH İSA, “Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.” –Markos 14:24.Beni anmak için böyle yapın. –Luka 19:22. 24
6.
Yüreklerde sonsuz alev, her adım bir dua. Güneş gibi doğan ümit. Gökler doldu ilahiyle!
İki bin yıl, aynı alev, ışık saçar tüm dünyaya. Beklenti dolu tüm yürekler. Bir uyanış geliyor! 
Parlak yansın bu alev! Karanlık dağılsın! Geceler gündüz olsun! Sesler yükselsin, sevgimiz güçlensin, Parlasın (2)
Kalpte sevgi, elde gerçek. Gücümüzdür İsa Mesih! Kayrasıyla, sevgisiyle, coşkusuyla dolsun ülke! (Parlak yansın..)
RAB sizi kutsasın ve korusun. 
RAB yüzünü size parlatsın ve lütfetsin. 
RAB yüzünü size doğru çevirsin ve esenlik versin. 
2020 YILI BÜTÜN MESİH TALEBELERİNE VE TÜM İNSANLIĞA GERÇEKTEN ESENLİK VE BARIŞ GETİRSİN VE BÜTÜN BEREKETLERİ İLE HER BİRİMİZİ ÇOK BEREKETLESİN DOSTLAR 
instegram-all saints moda 
yutube- all saints moda