MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Yeniden doğuş

Yeniden doğuş 
1.Bu bir çok Mesih İnanlısı için olumlu bir anlam taşırken bir çokları için negatiftir. 
2.Daha önceki kavramlarda olduğu gibi bu kavramda içinde bir çok kavramı beraberinde getirir. 
3.Kurtuluş kavramı ve doğruluk kavramı gibi söylendiğinde farklı anlamları vardır. 
4.Yeniden doğuş kavramı Mesih İnanlısı olmakla olmamak arasında bir çizgi ifade olmaktadır. .
Kavramın kapsamı 
1.Kutsal yazılar asla hata içermez. İsa günahlarımıza bedel olarak öldü. 
2.Eğer buna inanırsak bağışlanırız. 
3.Bazı tariflerde hristiyan olmanın dört adımı vardır. 
4.Günahlılığımızı fark etme, İsa günahlarımız için ölür, sonsuz yaşam için buna inanmak gerekir. 
5.Yaratılış bölümünde yaradılış nasıl olduysa buna inanılır, evrime asla inanılmaz. 
6.Hristiyan inancı kurtuluşun tek yoludur. Diğer bütün inançlar sapkındır. 
7.Politik anlamda da, bazı savaşları hristiyanlığın yayılması için neredeyse iyi görür. 
8.Hristiyanlığın amacı cennete gitmektir, savaşları durdurmak, barış ve adalete önem vermek değil. 
9.Elbette her yeniden doğuşum var diyeni bu maddelerle suçlamak doğru değildir. 
10.Bu kavram batının politik sağ görüşü ile endekslenmiş bir öğretidir. 
11.Bu elbette geçmişte takılıp kalma anlamında bir tutuculuk ve aynı zamanda olumsuzluktur da. 
12.Yeniden doğuşlu olduğunu sanan ama hiç bir içsel dönüşüm ve değişime uğramayan çoktur.
Yeniden doğuşla esas kast edilen
1.Yeniden doğuşu edinmek oldukça zengin bir metafor ifadesi ve inancın merkezidir. 
2.Hem oldukça zengin bir kavram hem de oldukça önemlidir. 
3.Bildiğimiz gibi bu temel prensip Yuh.3:1-10’dan gelmektedir. Bu birde 1.Pet.1:23’de geçer. 
4.Nikodemus Ferisi olarak tanımlanır ve önderdir. “Gece gelir”. İsa ile ciddi olarak ilgilenir. 
5.Yeniden doğuş aslında “yukarıdan doğmak” üstten doğmak anlamındadır. 
6.İyi bir ifade olduğu gibi aynı zamanda “Ruhtan doğma” anlamındadır. 
7.Ama Nikodemus bunu literal alır. Sembolik olarak algılamaz. Karanlık semboldür mesela. 
8.İsa bu söylemin metaforik olduğunu vurgular. Üç kez “ruhtan doğmak” olduğunu söyler. 
9.Bölümün sonunda hala “bunun mümkün olup olmadığını” sorgular. 
10.Kısacası bölümün ifadesine göre Nikiodemus hala anlamamıştır. 
Güçlü metafor 
1.Burada böylesi bir doğuş radikal bir transformasyondur. 
2.Eski yaşamın arkada bırakıldığı ve yepyeni bir yaşamın başladığı bir transformasyon.
3.Buna bir çok örnek vardır yazılarda. Özellikle yeni antlaşmada. 
4.Pavlus bu durumu Mesih’le ölüp dirilmek olarak nitelendirmektedir. 
5.Yeni bir yaratık olmakla ifade etmektedir. 
6.O zaman gerçek anlamında yeni doğuş “Ruhtan doğma” ve eski kişiliğe ölmedir. 
7. Tanrı Ruhu’nun yaşamımızın merkezinde olduğu yeni bir yaşamı tarif etmektedir. 
8.Bu Mesih İsa ile tanımlanmaktır. 
Mesih İnancının tanımı 
1.Bu müthiş ve radikal dönüşüm ve değişim Mesihle yürüyüşün temel prensibidir. 
2.Esas amaç ve aynı zamanda inancın vaadi böylesi bir değişimdir. 
3.Kişinin transformasyonu, dünyalarının ve dolayısı ile dünyanın da değişmesi demektir. 
4.Bir kişide Tanrı’nın ruhunun olması aynı zamanda Tanrı’nın İsa’ya verdiği tutkuyu edinmesidir. 
5.Bu tutku dünyanın da daha çok adil ve daha çok barış ve esenlik içinde olması tutkusudur.