MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Başlangıç noktası-Mt.3:13-17

Başlangıç noktası -Matta 3:1317 (Epifani sonrası 1) 
Aynı fikirde olmak
1.En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun!-
2.Yeni yılı bu kadar sorunla nasıl yaşayacağız? Dünya haberlerini izleyin. Barışı nasıl yaşayacağız,
3.Ama bazıları bir değişiklik yapabilir. İsa’nın öğretilerini uygulamak mümkün? 
4.Çevresini değiştirebilir. Bunlar elbette otomatik olmayacaktır.İsa ile aynı fikirde olmak yetmiyor. 
5.Bu fikri yaşamda sunmak ve insanların tepkilerine kulak vermek çok önemli. 
Geliş mesajı
1.Bugünkü kilise takvimine göre İsa’nın vaftizini yeniden çalışıyoruz. 
2.Hala İsa’nın nasıl dünyaya geldiği ve dünyayı kökünden değiştirmeye çalıştığını anlamak önemli. 
3.Hizmetine transform için başladı. Dünyayı dönüştürüp değiştirmek için. 
4.O’nun dünyaya geliş mesajını hergüne indirgemek çok önemli. Ve dünyayı  gün gün teşvik şart. 
5.Biz acaba vaftiz olduğumuzda İsa’nın geliş mesajını güne taşımak için mi vaftiz olduk? 
Anlaşılalamayan başlangıç 
1.Tanrı halkı olması gereken kilise bir çok şeyi halk olduğunun bile bilinci olmadan yapmaktadır. 
2.Çünkü kilisenin yöneticileri bu konunun esas temel öğretisi yerine şekline takılıp kalmışlardır. 
3.İlk yüzyılda bu kavram, öncelikle Yahudi olmayanların eski yollarını bıraktıkları düşüncesi içindir. 
4.Yahya, Yahudilerin de buna ihtiyacı olduğunu düşünmüştür. Eski yolları bırakmaları içindir. 
5.Bu aynı zamanda herkesin Mesih’in gelişine hazır olmaları içindir. 
6.Matta’nın kayıtlarına baktığımızda Yahya’ya göre İsa’nın vaftiz olmasına gerek yoktur. 
7.İsa’nın bu konuda ısrarı oldukça nettir ve hizmetine resmi bir başlangıç olarak istemektedir.
8.Bu sembolizmada aynı zamanda başkaları ile birlikte vaftizde birleşmeyi de vurgulamaktadır. 
9.Kendi eski yollarını terk eden insanla kendini eşitlemektedir. 
Hizmetli rolü 
1.Kahin ve baş kahinler Yahudi kaynaklara göre mabet kenarındaki su ile kendilerini paklarlardı. 
2.Lev.8:6’ya baktığımızda Musa buyruk doğrultusunda “Harun ve oğullarını yıkadı”… 
3.Lev.8:12’de Harun’u kutsal kılmak için başına yağ dökerek mesh etti. 
4.Vaftiz çeşitlidir. Su serpmek, aileyi tamamen vaftiz ve tam suya batırmak gibi. 
5.Ortak mesajı - gerçekten yeni bir yaşama başlama noktası ve kararlılığıdır. 
6.Farklı düzey algılarda ve ruhsal yolculuklarda farklı çeşitler önemli değildir. Mana önemlidir. 
7.Seçilmiş sembollerin yeni boyutlarının yaşma getirmesi önemlidir. 
Başlangıçlara başlangıç
1.Anabaptistler,16-17.yüzyıl da vaftiz olanları bile vaftiz etme öğretisi başlattılar. 
2.Klasik anlayışlarca öldürüldüler. Ama bu kez tamamen suya batma diye bir sistem başladı.
3.Ve sonunda herşey sadece geleneksel, bağlantısından kopuk seromonilere dönüştü. 
4.İsa’nın vaftizi seromoni ile bağından koparılmış bir vaftiz değildir. Yaşama taşır. 
5.Sıradan insanların dönüşüm ve değişimleri için bir örnektir. Ve dramatiktir. 
6.İsa bu nedenle hizmetinin başlangıcı içi böyle bir yolu seçmiştir. 
7.Yahudi inancını ve milli anlayışlarını kökten sarsacak hareketliliğin başlangıcıdır bu vaftiz. 
Bizim başlangıç noktamız
1.Bir görev, toplum için kaygı, din adamlarına bir tepki, haçlanma, dirilişi anlama ile yeni yaşam. 
2.Bu ve benzeri sonuçları olmasa İsa’nın vaftizinin ne önemi olabilir? 
3.Elbette onun vaftizi bizim vaftizimiz değil bunu unutmamak lazım. 
4.Yazılan kadarıyla bilmeye çalışıyoruz. İsa’nın esas amacı neydi? Yazılmasa vaftizi bilmeyecektik. 
5.Ne şekilde başladıysak başlayalım. Vaftizle ruhsal yolculuğumuz başlıyor. Anlamı adımlarımızda. 
6.Epifani sonrası ilk pazar biz bu adımları atmamız gerekliliğinin farkındamıyız. 
7.İsa bize, yeni bir ilişki anlayışı oluşturmamızı öğretiyor. İman listesi değil İsa inancı. 
8.Doğa üstü teoloji bilgisini kullanmak da değil. Birilerine ne kadar inançlı olduğunu kanıtlamakta.
9.Her kaosu ıslah edip, dünyayı değiştirebilecek değiliz. Başlayabilir ve yapabildiğimizi yapabiliriz. 
10.Dünyanın paramparça olmasından korkmayın. Dağılan herşey toplanabilir.
11.Bu zamanla değil niyetle olur. Karşılıksız sevin, niyetle. Parçalanmış dünya ışığınızı bekler.