MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Bizim tek yolumuz

Bizim “tek yolumuz” 
1.Asırlardır Hristiyan inancı diğer inançlar gibi kendisini “tek yol” olarak ilan etmiştir. 
2.Tarih içinde bazen Hristiyan dininin yaygın olduğu diyarlarda tartışılmaz bir konu olmuştur.
3.Sadece o dönemde Yahudi inancı bir büyük din olarak Hristiyanlığa karşı durmuştur. 
4.İsa’yı reddetme ve karşı duruşta zamanla Hristiyanlığı daha da kapalı ve kopuk hale getirmiştir.
5.Bu kopukluk İslamla birlikte daha da artmıştır.. Hatta Ortodoks inanç İslamı putperest  saymıştır.
6.Cennet ve cehennem öğretisi içinde kurtuluş kavramı da “cennete gitmek” olarak değerlendirildi.
7.Bu nedenle insanlar mahvolmasın telaşında bazı inananlar bir kurum olarak misyonerliği kurdu. 
8.Bu temelde“ortodokslukta”, “katoliklikte”, “protestanlıkta” kendini “tek yol” ilan etmiş oldu. 
Yol, gerçek ve yaşam 
1.İlk yüzyılda bu ne anlama geliyordu?
2.Elç.İşl.4:12’de“Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur…” demektedir Petrus.
3.Bu sözler, her bir İsa’nın talebesinin İsa ile harika deneyimlerinin ifadesidir. 
4.Kurtuluş-özgürlük, kurtarılma, iyileşme, bütünlük, sürgünden dönüş, karanlıkta ışık, yeni yaradılış
5.Yeni doğuş, bütün bunlar “İsa tek yoldur” demelerinin gerçek nedenidir. 
6.Bu aynı zamanda sevgi, değer verme kavramını kapsayan bir ifade, “Tek güzel sensin” der gibi. 
7.Eğer bunu benim yolum bütün dünya için “tek yol” şeklinde radikal alma sorunlar doğuruyor.
8.Evet, bizim tecrübelerimize, yaşamımıza göre İsa Mesih’in yolu “bizim için tek yoldur”. 
9.Evrenin sahibi Mesih’ini gönderdi. Mesih’le yaşam bize kurtuluş getirdi ve tanıklık getirdi. O kadar
10.İnsanları birer birer yakalayıp bizim algımızda bir kurtuluşu onlara kabul ettirmek görevimiz değil
11.Müjdeyi dünyaya ilan etmek ama önce Tanrı’yı bütün yürekle ve komşumuzu severek. 
Tek yol kavramı
1.Sadece bizim sevgimizde ve deneyimimizde İsa’yı tek yol olarak görmüyoruz. İddia da ediyoruz.
2.Çünkü İsa’yı “yol, gerçek ve yaşam” kabul ediyoruz. 
3.İsa’dan başka kimsede kurtuluş olmadığı “bizim için gerçek bu”.. Ama dikkat “bizim için”..
4.Bu iddiayı nasıl anlıyoruz? Çoğu bunu İsa hakkında bilmek, bildiklerine inanmak olarak anlıyor. 
5.Çoğunluk bakış açısında “hristiyan mesajına inanmam gerek” algısı var. Bu bir din dili. 
6.Dinin kelimelerini kullanıyoruz. Doğru kelimeleri kullanırsak kurtuluyoruz. Kime göre? 
Gördüğümüz yol
1.Hristiyanlık ve diğerleri ortak paydaları olan Tanrı kavramına, kutsala kültürlerince cevap veriyor.
2.Bizans ortodoksları neredeyse ortodoksluk içinde bile “tek yol” biziz diyorlar. Bunda sorun var. 
3.Yuh.14:6’daki “Yol, gerçek ve yaşam ben’im” sözü ayrımcılığa, kendini ayırmaya yer vermiyor.
4.Yuhanna bir anlamda “bedene bürünme müjdesi”. 
5.İsa “bedene bürünmüştür”. Tanrı’nın insanda görünümüdür. Yani Tanrı insan birlikteliği..
6.Yol, gerçek ve yaşam-Mesih’te gördüğümüz her şey. Yaşam tarzı, ilişki tarzı, ilahi güçle yaşama.
7.İsa’nın sadece adına inanmak, hakkında söylenilenlere inanmak değli. 
8.Yaşamında gördüğümüz Tanrı’yı bütün yüreğimizle sevmek ve komşuyu sevmek. 
9.Ve toplum içinde dünyanın ezici güçlerine karşı hakkı yenmişler, ezilmişler adına ayağa kalkmak.
Gerçek nedir? 
1.Yuh.18:38’de Pilatus ona “gerçek nedir?” diye sorar. Bu “beden alma” diline vurgudur. 
2.Pilatus’un sorguladığı gerçek;İsa’nın Pilatus önünde durmasıdır. 
3.İsa’da gördüklerimiz, O’nun o koskocaman imparatorluğa ve Yahudi yozluğuna karşı duruşu. 
4.Bütün burada Tanrı’ya bürünmüş İsa bedeni yaşamı “yol, gerçek ve yaşamdır”. 
5.Bir kişi yol, gerçek ve yaşamı İsa dışında bilebilir mi? Dünyaya bakmak yeterlidir. 
6.Kendince bilebilir. Kendince Tanrı sever olabilir. Mesihi düzeyde bir yaşam sergileyebilir. 
7.Ama samimi Mesih Talebeleri için “yol, gerçek ve yaşam” İsa’dadır. O bizim tek yolumuzdur.