MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Epifani sonrası 1

ALL SAINTS MODA 
      Epifani sonrası 1
Kutsalsın, kutsalsın, kutsalsın, ey güçlü RAB ALLAH, Yer ve gök, Sana verilen hamtlarla doludur. 
Halleluya, halleluya, halleluya; ey güçlü RAB ALLAH, Yer ve gök, Sana verilen hamtlarla doludur. 
Yüceltiriz, yüceltiriz, yüceltiriz İSMİNİ. 
1.Ey yüceler yücesi olan RAB Allah! 2.Gökte yerde olan her şey senindir! 3.Büyüklük, güç, yücelik senindir. 
4..Zafer, görkem, egemenlik senindir! 5.Zenginlik, onur senden gelir.6.Güç ve yetki senin elindedir. 7.Adın herşeyden üstün herşeyden yücedir! -1.Tar.29’dan 
1.RAB ne ulusun! Sen layılksın övgüye! Sana tapınılır kutsal yerde. Sevinç verensin sen. 
2.RAB ne ulusun! Zaferliyiz sayende ve kötüyü yenme gücü hep sende. 
3.Diz çöküp taparız! Yüceltiriz senin adını! Sen mucize yaparsın hayatımızda, şükrolsun.!
4.RAB güveniriz sonsuz sevgine. Yerde, gökte ulu Tanrısın sonsuzluk boyunca aynısın! 
1.
Kutlayacağım RAB’bimiz yeni bir ilahi ile, öveceğim yeni bir ilahi ile…
Halleluya (Halleluya), Halleluya (Halleluya), Hallelu Halleluya
2.
Tanrıyla zafer kazanırız, düşmanları yenecek O’dur! Zaferini şarkıyla kutlarız, Mesih Kral! 
Tanrı zaferi kazandı, halkını kurtardı, Sözü düşmanı yok etti, dünya görecek çünkü Tanrı’yla
3.
Tanrım derim, güvenirim, sığınacak yer, hisarımdır. Gölgesinde barınırım. Yüce Olan, güçlü RAB’bim.
Avcının tuzağından O salıverir, öldüren vebadan O kurtarır. 
Kanatlarının altına sığınırım, onlarla O beni örter..Tanrım derim.
Ne gecenin dehşetinden çekinirim, ne gündüz uçan oktan korkarım. 
Çadırıma felaket yaklaşmayacak, kötülük dokunmayacak…Tanrım derim…
Yanımda bin, sağımda on bin düşerse, ölüm bana yaklaşmaz sarsılmam. 
Doğruluğun bana kalkan ve siperdir, yüce O’lan konutumdur…Tanrım derim..
1.RAB çobanımdır, eksiğim olmaz.2.Gönül bahçemin çiçeği solmaz.
3.Beni gezdirir, dağda bayırda, beni ağırlar yeşil çayırda. 4.Hep yerim vardır sular yanında. 
5.RAB çobanımdır, eksiğim olmaz. 6. Varlığın bana teseli verir7. Canım tazeler, yolum gösterir. 
8.Kasem taşkındır senin yanında. 9.RAB çobanımdır eksiğim olmaz. - Mez.23’den
SUNULAR VE MANA ÇALIŞMASI 
4. 
Yalnız seni arar kalbim, yalnız seni sorar dilim. İstersen sor, hayat ne zor, sensizlik yakan bir kor. 
Kimse bilmez ne haldeydim, karanlık dehlizdeydim. 
Aradın beni RAB, sordun beni RAB, ben sensiz sevgisizdim. Aradın beni RAB, sordun beni RAB ben sensiz kimsesizdim.
Yalnız sana ezgilerim, yalnız sana övgülerim. Başka yol yok, kaybolan çok, sensizlik zehirli bir ok. 
Kimse bilmez ne haldeydim, karanlık dehlizdeydim. ..Aradın beni RAB.
Hamdim sana RAB, şükrüm sana RAB, ben sensiz çaresizdim-ben sensiz kimsesizdim.
5.
Ey göklerdeki Babamız, kutsal olsun Senin Adın! Krallığın gelsin Senin! Gökte yerde arzun olsun! 
Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine, bize borçlu olanları affettik biz sende bizi, aynen öyle, 
Affet yine bizi koyma denenmeye! Kurtar bizi kötülükten, kurtar bizi kötülükten! 
Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. Sonsuzluktan sonsuza dek, AMİN 
Her şeyi yaratan kâinatın Efendisi, ey rablerin RAB’bi! Kim Senin gibi kudret sahibidir? Ölüme neden olan, yaşamı
yenileyen ve kurtuluşu filizlendiren ey RAB ALLAH. Bizi nurunla aydınlat, Kelâmınla onurlandır, samimi bir tövbe ile
Sana dönmemizi sağla ve merhametinle bütün günahlarımızı affet.Her şeye kadir olan kâinatın Efendisi, ey kralların
KRALI! Bütün ürünlerimizi ve işlerimizi bereketle. Bütün hastalıklarımıza şifa ver ve tüm acıları, sıkıntıları ve her türlü
felaketi bizden uzaklaştır. Her şeye gücü yeten kâinatın Efendisi, ey yüce ALLAH! Her türlü kötülüğün saltanatını
İsminde yok et. Lütfundan sunduğun her şey için Sana şükrederiz.Her şeyin yegâne sahibi kâinatın Efendisi, ey göksel
BABA! Bizlere barış, iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet. Bizi, ailemizi, efradımızı,
memleketimizi ve insanlık âlemini bereketle. Bize MESİH’inin benzeyişinde ve RUH’unun doluluğunda bir yaşam
bahşet ve bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et.
EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ;   Esenliği üzerimize olsun! 
“Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız’a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir. ”-Yuh.4:23-24
İNANÇ AÇIKLAMAMIZ
Ey Yaratan! Seni ve gönderdiğin Mesih’i tanır, Kendimi inkâr eder, ardın sıra gelirim...
Sudan ve Ruh’tan doğarak hükümranlığı gönenir, Ölüm ve diriliş bilincinde,
Sofranın eşliğinde sonsuzluğu edinirim.
Işıkta ışık olur, tanıklığına soyunur
Ruhta ve gerçekte yalnız Seni yüceltir, önünde eğilirim.
O, bedende göründü, Ruh’ça doğrulandı.
Meleklerce görüldü, milletlere tanıtıldı.
Dünyada O’na iman edildi. Yücelik içinde yukarı alındı. -1.Timoteos 3:16.
SELAMLAMA
ŞÜKRAN  İBADETİ
Ey RAB’bimiz, bütün kâinatın sahibi, Sana şükrederiz, çünkü toprağın ve insan emeğinin ürünü olan bu ekmeği ve
içeceği bize sen verdin. Bu sofrayı Sen’in görkemine ve yüceliğine sunarız. Şimdi ve her zaman RAB’be şükürler olsun. RAB Tanrımız, göklerdeki BABA’mız, MESİH İSA’ya iman eden kulların için hazırlanan bu sofranın üzerine
bereketlerini dök. Bu sofrayı tükenmeyen nimetlerinle zenginleştir. Şimdi ve her zaman RAB’be şükürler olsun.
Halleluya! Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza aittir. Halleluya! O’nun hükümleri doğru ve adildir.
Gücü her şeye yeten Tanrımız hükümranlık sürüyor.
Efendimiz MESİH İSA yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve “Alın, bu benim bedenimdir” diyerek öğrencilerine verdi. –Markos 14:22 Beni anmak için böyle yapın.–Luka 19:22 Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti “Bu benim kanım” dedi. Efendimiz MESİH İSA, “Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.” –Markos 14:24.Beni anmak için böyle yapın. –Luka 19:22. 24
6.
Açıldı kapı, saçıldı ışık senden efendim. Çakıldı benlik çakıldı haça senle efendim. 
Doldur kabım sen Allah! Doldur kabım sen İsa! Doldur kabım, boştur kalbim sensiz efendim. 
Açıldı mana, saçıldı varlık senden efendim. Yenildi ölüm, dirildi “ben’im” senle efendim. 
RAB sizi kutsasın ve korusun. 
RAB aydın yüzünü size göstersin ve lütfetsin. 
RAB yüzünü size çevirsin ve esenlik versin. - Çölde Sayım 6:24-26
instegram-all saints moda 
yutube- all saints moda