MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Yükseliş-Pentekost

Yükselişe ve Pentekost gününe derin bakış
1.Yükseliş günü Paskalya’dan kırk gün sonra ve Pentekost’tan on gün önce kutlanır.
2. Oldukça küçük bir anma taşı olarak değerlendirilir. Bu Elç.İşl.1:1-11 arasında irdelenmektedir. 
3.Bu olayda vurgu Yeruşalem üzerinedir. Zeytinlik dağı yakınındaki Betani bölgesindedir. 
4.Bunu Luka anlatır. İki ayrı anlatım daha vardır yükselişe ait ama kırk gün süre verilmez.  
5.Bir tanesi Luka’nın sonunda geçer. Paskalya oldukça yoğun bir gündür. Pazardır. 24:1-53
6.Şafakk söktükten sonra kadın boş mezar bulmuştur. Sonra Emmaus yolu olayı devreye girer. 
7.Aynı gun Luka’nın son bölümünde de İsa göğe yükselmiştir. Neden iki ayrı yükselişten bahseder?
Verideki amaç
1.Ya İsa iki kez göğe  yükselmiştir İsa, ya da unutulup ikinci kez anlatılmıştır. Ya da metaforiktir. 
2.İkinci anlatımda kırk günden de bahsedilmemektedir. Üstüne üstlük bir üçüncü yükselme vardır.
3.Bu da Mt.28:16-17’dedir. İsa’nın son görünüşüdür ve talebelerine müjdelemeleri önerilir. 
4.Ayrıca talebelere öğretilenlere inanmaları değil itaat etmeleri söylenir. 
Vaat
1.Ayrıca bu üçüncü görünüşte ve yükselişte İsa’nın birde vaadi vardır. 
2.Yeşaya 7:14’deki ifade Mt.’da tekrarlanır “Emmanuel”. Bitiminde ise “sizinleyim” der. 
3.Matta’da bu anlatımdaki olay Galilededir. Yeruşalem yakın değildir. Luka’da Yeruşalemdedir. 
4.Matta ve Markos’da yükselen İsa öyküsü yoktur. Yeruşalem’den Galile’ye yürüyüş bir günlük yol. 
5.Buradan yükselişin özel bir anlamı olmalıdır. Metaforik bir anlamı. 
Tanrıyla birlikte 
1.Cennet yukarda, cehennem aşağıda ve yeryüzü ortada. Aslında yükseliş cennetedir. 
2.Burada ki mesel anlatımda verilmek istenilen İsa’nın Tanrıyla birlikte olmasıdır. 
3.Paskalya öncesi İsa gitti. Şimdi Tanrı ile ve Tanrı her yerde bu nedenle İsa’da.. 
4.a.İsa Tanrıyladır. 
5.b.Zaman ve mekanla sınırlı değildir. Paskalya öncesi öyleydi. Her yerde deneyimlenebilir. 
6.c.Yükseliş Mesih’in efendiliği ile bağlantılıdır. Yetkisi vardır. Sağda oturma böyle bir yetkinliktir. 
7.Burada antik ifadeler etkindir. Yetki gösterilmektedir. 
8.İsa’nın Efendiliği adeta Tanrı’nın Efendiliğidir. Burada İsa Tanrı’nın isteminin etkin uygulayıcısıdır. 
Huzurda olmak 
1.Yükseliş İsa’nın huzurunda olmak ve bu huzurda deneyimle, kanaatle, yaşamla kalmaktır. 
2.O onlar ve bizim içindir. “Yeşaya ve Matta’da geçğn sözleri ile Emmanuel’dir. 
3.Paskalya öyküleri gibi, yükselişin vurgusu Mesih’in geçmişte kalmış bir rol modeli olmamasıdır. 
4.Paskalya gibi yükselişte İsa’nın Efendiliğinin ispatıdır. 
5.Luka’nın takvim zamanını sembolik olarak uygulaması. Aslında Pentekostla netleşir. 
6.İsa yeryüzünde değil Tanrı iledir. Ama Tanrı’nın ruhu talebeleri ile bir olmak için gelecektir. 
7.Luka, Elç.işl.’e göre İsa bizle değil Tanrı iledir. Ama Ruh üzerimize inecek ve bizle olacaktır. 
8.Yükseliş ve Pentekost birliktedir. 
Pentekost 
1.Yükselişten on gun sonradır. Paskalya’dan elli gün sonradır. Üç büyük bayramdan biridir. 
2.Fısıh sonrası olan bir bayramdı. İsrail’in Mısır’dan çıkışı, Sina dağında yeni oluşum, Ruh’un vaadi
3.Elçilerin işlerinde geçiyor. Elç.2’de. 15 dil var. Ruh, ateş ve rüzgarla iniyor. Tanrı metaforu. 
4.Yanan çalıda bir metafor (Çık.3:1-6). Çölde Tanrı ateş bulutu(13:21) -(19:18) Sinaya ateş bulutu 
5.Rüzgar hem Yunancada hem İbranicede, nefes ve ruh için. 
6.Evrensel anlayışla açıklalnabilir. Yaratılış 11’de karıştırılan dillerin burada çözülmesi de olur. 
7.İnsanlar bağlarını koparmışlardı. İbrahimle antlamşma yapılıd. Babil, dillerin kargaşası.. 
8.Pentekost Babilden geri dönüş Babble aynı zamanda anlaşılmaz sözler. Bundan geri dönüş. 
9.Elç. İşl. Petrus ve Pavlus ardındaki esas karakter Ruh. Armağan değil yaşam var Ruhta 1.Kor.13 
10.2.Kor.3:17-18’de önemli. Dirilmiş Mesih Ruh. Yuh.20:22 İsa Ruh veriyor. Yuh.14:15-31
11.İsa gerçeğin ruhunu onlara veriyor. “yeniden doğuş”- “Yukarıdan doğuş.. Ruhtan. 
12.Pentekost İsa’nın huzurunda Kutsal Ruh huzurunda durmak. 
13.Luka4da İsa’nın hizmeti Ruhla başlıyor. (4:18) ve “Ruhumu teslim ediyorum”-23:46 
14.İsa ile giden Ruh halka iniyor. 
15.Takvimde Pentekost arkasından üçlük haftası gelir. 
16.Advent, Christmas, Epifani, Lent, Kutsal Hafta ve PaskalyaTanrı ve Tanrı bedenlenmesi 
17.Pentekostta Ruh’un inmesi ile Üçlük tamamlanır. ve Üçlük haftası kutlanır.