MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

İşte bu-Epifani 2

Epifani 2- Yuh.1:29-42 
İşte bu
Yaşanan inanç
1.Günümüz ölçüleri nitelikten çok nicelik üzerine.
2.Kilisenin fertlerinin kaçta kaçının imanı toplum içinde yaşadığını soran yok. 
3.Çoğumuz bizde herhangi bir değişim olmasını istemeden topluluktaki yerimizi koruyoruz. 
4.Günümüzde adet üzere devam edilen bir çok kilisedeki kişilerin sayısı oldukça düşüyor. 
5.Ya da doktrin pazarında ateşli tartışmaların yapıldığı kiliseler toplum dışında kalıyor. 
Farkındalık anı
1.Epifani adeta bir “farkındalık” dönemi, bir fikrin hayalden gerçeğe çakması. 
2.Görülene inanma sizin algınızın içindeki odaklanma ile bağlantılı. 
3.Yahya’nın yaptığı alışılmışın içinde esas olması gerekeni hatırlatmasıdır. 
4.İnsanlar, özellikle Yahudilerin bu çağrıya cevap vermeleri ilginçtir. 
5.Diğer tarafta bu çağrının ve olanların, hareketin tek farkında olmayanlar dindarlar olması ilginç. 
6.Bunu günümüze uyarlarsak “İsa’yı kabul et, gözünü kapa, amin de” gibi bir şey değildir. 
7.Ciddi bir biçimde Yahya’yı dinlemek, dini olarak otoriteyi reddetmek anlamındaydı. 
8. Ciddi bir kararlılık adımıydı. İsa, bunu adet üzere orada olanlarında arasında vaftizi ile vurguladı.
9.Alışkanlıklar içinde farklı tavır esastır. 
Tanrı kuzusu
1.Yahya’nın “işte bu” dediği an. Bu an İsa’nın “Tanrı kuzusu” olduğunu fark ettiği andır. 
2.Yazılara göre bu an Yahya’nın en çok etkilendiği ve Kutsal Ruh’u hissettiği andır. 
3.Suyla vaftize kararlılık, adeta radikal kararlılığa adım atmak Kutsal Ruh vaftizini getirmiştir. 
4.Sudan ve Ruhtan doğmak, Su ve Ateş bulutu arasından geçmek gibi.
5.İki sutun arasından geçerek gerçek mabede girmek gibi Boaz-Yakin-Tanrı pekiştirir, gücümdür. 
Ortamda tanıklık 
1.İsa’nın hizmetine suyla vaftiz işareti ile tam bir kararlılıkla başlaması önemli bir adımdır. 
2.Bu adeta Yahya’nın hizmetini noktalamış ve Rabbi İsa’nın dönemi başlamıştır. 
3.Bu geçişte Yahya’nın “işte bu” demesi, aynı şekilde talebelerini de harekete geçirmiştir. 
4.Onların zihinlerindeki imaj harekete geçmiş ve İsa’nın kimliğini netleştirmiştir. 
5.İsa’yı izlemeye başlamışlardır. Ama yaşadığı ortamı sorgulamaları oldukça ilginçtir. 
6.Ve soruya İsa’nın cevap vermemesi de ilginçtir. Klasik yahudi cevabı “gel ve gör”..
Uyandırma anları 
1.Yahyanın talebeleri ki bir tanesi Andreas’tı Yahya’nın uyandırılmasında uyandırıldılar. 
2.İsa’yı Rabbi olarak daha net olarak görmeye başladılar. Dikkatlerini çekti. 
3.Harekete geçtiler. Ortam hareketlendi. Yahya, Andreası hareketlendirdi. 
4.Andreas ortamında Simun Petrus’u hareketlendirdi. 
5.İsa, Kifas adı ile yeniden isimlendirme de onu bir anlamda radikal dönüşüme ve değişime çağırdı. 
6.İzleyici konumdan etkin katılımcı konumuna taşıdı onu. 
7.Uyanma zihindeki imajı farklı konuma taşıdı. 
Gördüğümüzün önemi 
1.Bir durumda neye baktığınız değil ne gördüğünüz önemlidir. Gördüğümüz o gün görülen değil. 
2.Andreas gibi bugün insanları ancak İsa’yı yorumlayan ya da izleyenlere götürebiliriz. 
3.Ve karşılaşacakları sadece yorumlardır. 
4.Bizle karşılaşanlar ortamımızda ilahilerimizden değil, yaşam niyetimizden İsa’yı algılayabilirler. 
5.Her gun vaaz dinlemektense, vaazı yaşamda görmek esastır. 
6.İsa ile yol almak yaşamın vaaz olmasıdır. Tanrıyı sev, komşuyu sev. 
7.İlk talebeler ve İsa dahil ilahiyat okumadılar.