MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Epifani sonrası 2.hafta

ALL SAINTS MODA 
      Epifani sonrası 2
Kutsalsın, kutsalsın, kutsalsın, ey güçlü RAB ALLAH, Yer ve gök, Sana verilen hamtlarla doludur. 
Halleluya, halleluya, halleluya; ey güçlü RAB ALLAH, Yer ve gök, Sana verilen hamtlarla doludur. 
Yüceltiriz, yüceltiriz, yüceltiriz İSMİNİ. 
1.RAB’be övgüler sunun. 2. Göklerden RAB’be övgüler sunun, 3. Yücelerde O’na övgüler sunun!  4.Övgüler sunun O’na ey ışıldayan yıldızlar! 5.Övgülrer sunun! Ey göklerin gökleri 6. göklerin üstündeki sular. 7. Ve hepsi O buyruk verince oldular..Mez.148’den
1.Ya RAB sana, yalnız sana şükrederiz 2.Bizi avutan sensin biliriz. 3.Her şey senindir hissederiz 4.Yalnız sana sığınır ve sana güveniriz. 5.Bu gerçekle yaşar, bu gerçekle seviniriz. 6. İsmin yüreklerimizde nağmemiz, dudaklarımızda ilahimiz.7.Yine şimdi sana seslenir, sana yürekten hamt ederiz. 
1.
Ey RAB’bim her zaman yüceltecek dilim Seni, Yüceltecek, yüceltecek o eşsiz sevgini. 
Yücelik, görkem sende, gerçek özgürlük senle. Yüceltecek, yüceltecek o eşsiz sevgini. 
2.
Diz çök ey gönül, diz çök önünde, gönül dilinde diz çök önünde, 
Gönül dilinde diz çök önünde.. Bak evren, bak görkem, her şey yerli yerinde. 
Hisset ey gönül, hisset içinde, gönül dilinde, hisset içinde. Bak insan, bak devran, her şey O’nun elinde. 
3.
Yol, yaşam, gerçek Ben’im “diyen sözlerin senin”, yol oldu, yaşam oldu, gerçek yerini buldu.
Sen’le sende her yerde, senle, sende her yerde, Sen’le sende her günde, senle, sende her günde,
Sevgi oldu, sevinç oldu, gönül huzuru buldu.
1.Kutsal, kutsal, kutsal O’lansın. 2.bütün alemi kucaklayansın 3.Vay başıma ki, vay başıma 4.İhtişamın önünde kaldım tek başıma 5.Değdir kor alevini dudaklarıma 6.Dönüştür ve değiştir beni Sana 7. Ruh’unun rehberliğinde Mesih’inin kurtarışında.-Yeşaya 6’dan
SUNULAR VE MANA ÇALIŞMASI 
4. 
Sevgin olmasa, gönle dolmasa, nasıl ışırdı yaşam lütfu bulmasa. 
Sen ışı dünyamıza, gel dokun hülyamıza, eşsiz varlığın ile lütfu sun rüyamıza. 
Gerçek olmasa, yolu sunmasa, nasıl olurdu yaşam, Mesih’i bulmasa. 
Sen ışı dünyamıza, gel dokun hülyamıza, saran ışığın ile seni sun rüyamıza.
5.
Ey göklerdeki Babamız, kutsal olsun Senin Adın! Krallığın gelsin Senin! Gökte yerde arzun olsun! 
Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine, bize borçlu olanları affettik biz sende bizi, aynen öyle, 
Affet yine bizi koyma denenmeye! Kurtar bizi kötülükten, kurtar bizi kötülükten! 
Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. Sonsuzluktan sonsuza dek, AMİN 
Her şeyi yaratan kâinatın Efendisi, ey rablerin RAB’bi! Kim Senin gibi kudret sahibidir? Ölüme neden olan, yaşamı
yenileyen ve kurtuluşu filizlendiren ey RAB ALLAH. Bizi nurunla aydınlat, Kelâmınla onurlandır, samimi bir tövbe ile
Sana dönmemizi sağla ve merhametinle bütün günahlarımızı affet.Her şeye kadir olan kâinatın Efendisi, ey kralların
KRALI! Bütün ürünlerimizi ve işlerimizi bereketle. Bütün hastalıklarımıza şifa ver ve tüm acıları, sıkıntıları ve her türlü
felaketi bizden uzaklaştır. Her şeye gücü yeten kâinatın Efendisi, ey yüce ALLAH! Her türlü kötülüğün saltanatını
İsminde yok et. Lütfundan sunduğun her şey için Sana şükrederiz.Her şeyin yegâne sahibi kâinatın Efendisi, ey göksel
BABA! Bizlere barış, iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet. Bizi, ailemizi, efradımızı,
memleketimizi ve insanlık âlemini bereketle. Bize MESİH’inin benzeyişinde ve RUH’unun doluluğunda bir yaşam
bahşet ve bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et.
EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ;   Esenliği üzerimize olsun! 
“Benim sizin bilmediğiniz bir yiyeceğim var..benim yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve O’nun işini tamamlamaktır. Sizler, ‘ekinleri biçmeye daha dört ay var’ demiyor musunuz? İşte, size söylüyorum, başınızı kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler saramış, biçilmeye hazır! Eken ve biçen birlikte sevinsinler diye, biçen kişi şimdiden ücretini alır ve sonsuz yaşam için ürün toplar. ‘Biri eker, başkası biçer’ sözü bu durumda doğrudur. Ben size emek vermediğiniz bir ürünü  biçmeye gönderdim.Başkaları emek verdiler, siz ise onların emeğinden yararlandınız. ”-Yuh.4:34-38
İNANÇ AÇIKLAMAMIZ
Ey Yaratan! Seni ve gönderdiğin Mesih’i tanır, Kendimi inkâr eder, ardın sıra gelirim...
Sudan ve Ruh’tan doğarak hükümranlığı gönenir, Ölüm ve diriliş bilincinde,
Sofranın eşliğinde sonsuzluğu edinirim.
Işıkta ışık olur, tanıklığına soyunur
Ruhta ve gerçekte yalnız Seni yüceltir, önünde eğilirim.
O, bedende göründü, Ruh’ça doğrulandı.
Meleklerce görüldü, milletlere tanıtıldı.
Dünyada O’na iman edildi. Yücelik içinde yukarı alındı. -1.Timoteos 3:16.
SELAMLAMA
ŞÜKRAN  İBADETİ
Ey RAB’bimiz, bütün kâinatın sahibi, Sana şükrederiz, çünkü toprağın ve insan emeğinin ürünü olan bu ekmeği ve
içeceği bize sen verdin. Bu sofrayı Sen’in görkemine ve yüceliğine sunarız. Şimdi ve her zaman RAB’be şükürler olsun. RAB Tanrımız, göklerdeki BABA’mız, MESİH İSA’ya iman eden kulların için hazırlanan bu sofranın üzerine
bereketlerini dök. Bu sofrayı tükenmeyen nimetlerinle zenginleştir. Şimdi ve her zaman RAB’be şükürler olsun.
Halleluya! Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza aittir. Halleluya! O’nun hükümleri doğru ve adildir.
Gücü her şeye yeten Tanrımız hükümranlık sürüyor.
Efendimiz MESİH İSA yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve “Alın, bu benim bedenimdir” diyerek öğrencilerine verdi. –Markos 14:22 Beni anmak için böyle yapın.–Luka 19:22 Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti “Bu benim kanım” dedi. Efendimiz MESİH İSA, “Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.” –Markos 14:24.Beni anmak için böyle yapın. –Luka 19:22. 24
6.
Geldin dünyaya sevgi sunmaya kaybolmuş olan beni bulmaya. 
Gel efendim, gel efendim, gel tut elimi. ben senin benliğinde buldum kendimi. 
Geldin dünyaya, barış olmaya, karanlık içinde beni almaya, 
Al efendim, al efendim, al benliğimi, ben senin benliğinde buldum kendimi. 
Geldin dünyaya haça çıkmaya, sonsuzluk denizinde beni sarmaya,
Ah efendim, ah efendim, ah bu ne sevgi. Sevginin yüksekliğinde sundun kendini. 
RAB sizi kutsasın ve korusun. 
RAB aydın yüzünü size göstersin ve lütfetsin. 
RAB yüzünü size çevirsin ve esenlik versin. - Çölde Sayım 6:24-26
7.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta 
O tek  bir olan Allah’ta 
Lütuf ile bereket olsun, 
Işığın her yere doğsun. 
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta, 
O tek bir olan Allah’ta 
Gönüller sevgiyle dolsun. 
Yarınlar aydınlık olsun. 
instegram-all saints moda 
yutube- all saints moda