MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Önümüzdeki tehlike-Epifani 3

Önümüzdeki tehlike-Mt.4:12-23- Epifani sonrası-3 
Risk alma sorunu
1.Günümüzde insanlar sanki daha kolay bir biçimde gereksiz riskleri alıyor.
2.Kendi resimlerini çekmek için ölüm tehlikesini bile hiçe sayıyorlar, hatta ölüyorlar. 
3.Nijerya’nın kuzeyinde bir pastör, Daniel’i koruyan Tanrı’nın onu da koruyacağını göstermek istedi.
Önderlik görevi
1.Bir ruhsal önderin ilk görevi hizmet ettikleri ile ilgilenmektir. 
2.Kendinin bir şeyler kanıtlama gayreti içinde olması değildir. 
3.Bir arslan inine girmemiz için gerçekten iyi bir nedenimiz olmalıdır. 
İsa ve risk alma
1.İsa Mesih’in kuzeni Yahya tutuklandığında İsa Mesih hemen Celile bölgesine gitti. 
2.Bu bölge Herod Antipas gibi bir adamın kontrol merkeziydi. 
3.Burası İsa için arslan ininden farksızdı. Yani arslan inine girmesi için çok önemli bir nedeni vardı. 
Kişisel emniyet ötesi           
1.Başkaları için samimi duygular yapılması gereken için emniyeti bir kenara koymak demektir. 
2.Eğer Matta bu İncilini bu günü hedef alarak yazsaydı Avusturalyadaki itfaiyecileri örnek verirdi. 
3.Bu insanlar kendi canlarını insanları ve hayvanları kurtarmak için kendilerini arslan inine atıyorlar. 
4.İsa’nın Yahya’nın bıraktığı işi tamamlamak için kendini ateşin ortasına attığını görüyoruz. 
5.Bu tehlikeyi göze almak kişisel emniyetten daha önemli nedenlerden kaynaklanmaktadır. 
Akıllı seçim
1.Diğer açıdan Mesih İsa’nın Celile’yi seçmesinin bir başka önemli nedeni de gemilerdir. 
2.Kefernehum önemli bir limandır ve sadece balıkçılık ve ticaret alanı değildir. Haber merkezidir. 
3.İsa’nın öğretilerinin burada en üst dereceden ses getireceği oldukça nettir. 
Mesajın hedef kitlesi
1.Matta’nın İsa’nın bu bölgedeki öğretileri ile kimleri hedeflediğini de çok açık gördüğü kesindir.
2.Bu nedenle Yeşaya’nın peygamberliğinden örnekleri yazılarının arasına eklemektedir. 
3.İsa’nın şans eseri bazı tavırlar içinde olma yanılgısından okuyucularını korumak istemektedir. 
4.Matta’ya göre, İsa’nın Celile’ye gidişi Yeşaya’nın peygamberliğinin yerine gelmesidir.
5.Zevulun ve Naftali bölgeleri, Şeria Irmağı’nın ötesinde, Deniz Yolu’nda, ulusların yaşadığı Celile!
6.Bu ifadeler olduğu gibi Yeşayada gelen ifadelerdir. (Yeş.9:1-2) Buradaki deniz “Akdeniz’dir”. 
7.İşaret edilen esas İsrail bölgesi değil, kuzey bölgeleridir. Daha doğrusu Yahudi olmayanlar diyarı. 
Mesaj ve milletler
1.Yahudi olmayan bölgelerde yeni hizmet gibi, inanlarla birlikte inanmayanları da kucaklayabilmek. 
2.İsa, müjdesini bu noktada Yahudiler kadar Yahudi olmayanlara da ilettti. 
3.Matta’nın ifadelerine göre Yeşaya’nın söyledikleri İsa’da gerçek oldu. 
4.Mesih müjdesi Yahudi olmayanları da kapsayan bir müjde olacaktı ve oldu. 
5.İsa’nın Kenanlı bir kadınla karşılaşması (Mt.5), Samiriyeli kadınla karşılaşması, Yüzbaşı.
6.Bütün bu örnekler İsa’nın mesajlarının sadece Yahudileri içermediğini bize gösteriyor. 
7.Sadece kendi inancının ihtiyaçlarına öncelik İsa’nın müjdesinin öğreti ve aksiyonlarına uymuyor. 
Son döneme işaret
1.İsa’nın söylemleri belki son dönemi anlatıyor. “Tövbe edin, göklerin egemenliği yakın”
2.Markosla aynı söylemi “Tanrı egemenliği yakın” diyor. (Mark 1:14-20)
3.Aynı şekilde Yahya’nın da mesajı aynı. Acaba aynı şeyi mi düşünüyorlardı?
4.Yahya’nın talebeleri önderlerini yitirdikten sonar önder arıyorlardı. 
5.İsa’nın stili Yahya gibi değildi. Elbette sadakatlerini değiştirmelerini istemiyordu. 
6.Bugün bir işe girmeniz için neler neler arıyorlar. Hele bir din adamı olmak için!
Yol’a çağrılanlar
1.İsa Mesih’in balıkçı seçmesi muhtemelen tesadüftür. O’nun çağrı sitili de yer seçimi gibi
3.İhtiyaç içinde olanları seçmesi, onlarla ilgilenmesi, ayırmadan seçim. 
Eylem ve söylem
1.Mesih’e talebelik belli bir eğitim şartını gerektirmemektedir. Adanmışlığa çağrıdır. 
2.Ağları bırakmak yeni bir şeyi, bilinmeyen bir şeyi ele almaktır. Risktir. 
3.Matta, İsa Mesih’in bütün Celile’yi baştan aşağıya dolaştığını söylüyor. 
4.Vaaz ettiğini, iyileştirdiğini, insanlarla ilgilendiğini. Sadece mesaj değil, insanlarla ilgilendiğini. 
5.Yaşam geçmişte anlaşılabilir ama gelecekte yaşanır.