MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Alınma ve ikinci geliş

Yükselişten on gun sonradır. Paskalya’dan elli gün sonradır. Üç büyük bayramdan biridir. 
2.Fısıh sonrası olan bir bayramdı. İsrail’in Mısır’dan çıkışı, Sina dağında yeni oluşum, Ruh’un vaadi
3.Elçilerin işlerinde geçiyor. Elç.2’de. 15 dil var. Ruh, ateş ve rüzgarla iniyor. Tanrı metaforu. 
4.Yanan çalıda bir metafor (Çık.3:1-6). Çölde Tanrı ateş bulutu(13:21) -(19:18) Sinaya ateş bulutu 
5.Rüzgar hem Yunancada hem İbranicede, nefes ve ruh için. 
6.Evrensel anlayışla açıklalnabilir. Yaratılış 11’de karıştırılan dillerin burada çözülmesi de olur. 
7.İnsanlar bağlarını koparmışlardı. İbrahimle antlamşma yapılıd. Babil, dillerin kargaşası.. 
8.Pentekost Babilden geri dönüş, Babble aynı zamanda anlaşılmaz sözler. Bundan geri dönüş. 
9.Elç. İşl. Petrus ve Pavlus ardındaki esas karakter Ruh. Armağan değil yaşam var Ruhta 1.Kor.13 
10.2.Kor.3:17-18’de önemli. Dirilmiş Mesih Ruh. Yuh.20:22 İsa Ruh veriyor. Yuh.14:15-31
11.İsa gerçeğin ruhunu onlara veriyor. “yeniden doğuş”- “Yukarıdan doğuş.. Ruhtan. 
12.Pentekost İsa’nın huzurunda Kutsal Ruh huzurunda durmak. 
13.Luka4da İsa’nın hizmeti Ruhla başlıyor. (4:18) ve “Ruhumu teslim ediyorum”-23:46 
14.İsa ile giden Ruh halka iniyor. 
15.Takvimde Pentekost arkasından üçlük haftası gelir. 
16.Advent, Christmas, Epifani, Lent, Kutsal Hafta ve PaskalyaTanrı ve Tanrı bedenlenmesi 
17.Pentekostta Ruh’un inmesi ile Üçlük tamamlanır. ve Üçlük haftası kutlanır. 
Alınma 
1.Tarih boyunca bir çok hristiyan bu alınma öğretisi üzerine hiç bir şey duymadılar. 1800’lere kadar. 
2.Özellikle muhafazakar protestanlar için alınma öğretisi sanki temel bir öğreti gibi. 
3.Bu alınma olayı anlatımlara göre İsa’nın geri gelişinden ve yargı gününden yedi yıl önce olacak.
4.İsa’nın ikinci gelişi öncesi iyi hristiyanlar göğe alınacaklar ve o dehşetli günden kurtulacaklar. 
5.Geri kalanlar ise felaketlerle yüz yüze gelecekler. “Left Behind” isimli seri kitaplarda bunlar var. 
6.İsa’nın gelişinden yedi yıl önce tövbe edenlerin çoğu Armegeddon isimli savaşta çarpışacak. 
7.İsa gelerek Antichrist’ın güçlerini yok edecek. Ve son yargı olacak. 
8.Burada İsa herşeye kadir savaşçı ve aynı zamanda herkesi sonsuza dek cehenneme atacak olan
9.Maalesef bir çokları bu romanlarda yazılanları gerçekten olacak olarak görmektedir. 
İki ayrı konu
1.Hal Lindsey (1970) bu görüşlerin atasıdır. İsa’nın ikinci gelişi ile alınma aynı konu değildir. 
2.Bazen hristiyanlar ikinci gelişi hemen şimdi olacak olarak görmüşlerdir. İlk yüzyılda, 1000 yılında.
3.Reform döneminde 1500’lerde hep Mesih İsa’nın şimdi geleceği şeklinde öğretiler olmuştur. 
İlahiyata aykırı
1.Alınma ne antik bir öğreti ne de yazılara ait bir öğretidir. John Nelson Darby’nin (1800-82) öğretisi
2.Özellikle 1.Selanikliler 4:16-17’ye dayanarak böyle bir öğretiş üretmiştir. 
3.Bu kişinin yorumuna dek hiç bir yorumcu bu bölümü bu şekilde yorumlamamıştır. 
4.Bu tarz bir ilahiyat hristiyan ilahiyatına aykırıdır hiç kuşkusuz.
5.Herkes acı çekecek ve sen kaçacaksın. Tanrı ve İsa insanlara eziyet çektirecek. Savaş olacak. 
6.Mesih talebesi dünyayı seven ve iyiye değiştirmeye, kaosu ıslaha çevirmek için vardır. 
İkinci geliş
1.Mesih’in ikinci gelişinin bir tarihi var mıdır? Bu genel bir inançtır. Yazılarda bu vardır.
2.İnanç akidesinde “dirileri ve ölüleri yargılamak için gelecek”. Bu ifadelerle ne algılıyorsak. 
3.Bu olduğunda yaşayan canların deneyimleyeceği bir olaydan bahsediliyor ve gelecekte olan. 
4.Müjdelerde, mektuplarda ve vahiy bölümünde “hemen” olacak olan bir olay. Nesil ölmeden. 
5.Eğer literal olarak alırsak böyle bir beklenti maalesef olmadı. 
6.O zaman bunu da cennet-cehennem algısındaki hristiyanlığa koymamız mümkün. 
Geçmiş, şimdi, gelecek
1.Zaman ve mekan içinde bunun ne anlama geldiğini tam olarak anlamak oldukça zordur. 
2.Herşeyden önce bu ilk Mesih talebeleri için ne anlama geliyordu? Bunu bilmek önemlidir. 
3.İlk imanlılar için Mesih geçmiş, şimdi ve gelecekti. Yeryüzü için Tanrı krallığını getirecekti. 
4.Bu iş tam olarak tamamlanmadığı için Mesih İsa’nın bu işi tamamlayacağı beklentisi netti. 
5.Bunu bir gün olarak düşünmektense Mesih’in iki yada üç kişi arasında olması bile belirler. 
6.Mesih’in gelişi hem diri İsa’da ve İsa’nın Ruhu ile aslında bütün samimi yüreklerde olmuştur. 
7.Doğuşa hazırlık her yıl bu gelişi bize kez be kez hatırlatmaktadır. O zaten aramızdadır. 
8.Dünyanın sonuna dek bizimledir. Şükran Sofrasında da bizimledir. Ruhsal ve sembolik olarak.