MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Epifani 3

           ALL SAINTS MODA 
      Epifani sonrası 3
Kutsalsın, kutsalsın, kutsalsın, ey güçlü RAB ALLAH, Yer ve gök, Sana verilen hamtlarla doludur. 
Halleluya, halleluya, halleluya; ey güçlü RAB ALLAH, Yer ve gök, Sana verilen hamtlarla doludur. 
Yüceltiriz, yüceltiriz, yüceltiriz İSMİNİ. 
1.Ey RAB’bin kulları RAB’be övgüler sunun 2.Hep huzurunda durun, O’na ezgiler okuyun.3.RAB iyidir, bütün yücelik O’nun 4.Mabedinde oturup hep O’nunla olun. -Mez.135’den
1.Ey RAB, seni çağırdığımda 2.Ellerimi açtığımda. 3. Hep seni bulurum yanımda 4. Gücümsün, kalkanımsın  her anımda 5. Sana güvenirim, sana dayanırım 6. Tek hükümdar sensin yaşamımda. 7.Yüreğim coşuyor, ezgilerin hep ağzımda 8.Gücümsün, kalkanımsın, Mesih’inde, Ruhunda -Mz.28’den.
1.
Hamdim sana, şükrüm sana, göğü yeri yaratana, ilahiler, ezgilerle, tüm övgüler ya RAB sana 
Hamdim sana, şükrüm sana, seni, beni kurtarana, yalvarışlar, yakarışlar, tüm dualar ya RAB sana
2.
İşte Ruh ve gelin, gel diyorlar ve işiten de gel desin! Susamış olan buraya gelsin, ve yaşam suyundan karşılıksız alsın. 
Halleluya, hamt Allah’a..
3.Kutsallığına baktığımda, güzelliğini gördüğümde ve herşey ışığının gölgesinde kaldığında;
Kalbine ulaşıp sevinç tattığımda, isteğim sevginle buluştuğunda, ve her şey ışığının gölgesinde kaldığında,
Tapınırım, tapınırım, yaşam amacım sana tapınmak. 
1.Ey RAB gönlüm sana ezgiler söylesin. 2. Ve seni. senden hep övgülerle bilsin. 3.Bilirim, sen beni Sen’den bilirsin. 4.Arzularımı dönüştürür değiştirir 5.Beni her günümde ıslah edersin. 6.Bu nedenle gönlüm sana ezgiler söylesin 7.Söylesinde Ruh’um kurtarışınla sevinsin.-Mez.103’den           
SUNULAR VE MANA ÇALIŞMASI 
4. 
Dinle yüreğim dinle, sessizliğin içinde. Ne rüzgarda ne yelde, ne ateşte ne selde. Dinle yüreğim dinle, sessizliğin içinde.
Tatlı ince sesinle, konuş sen yüreğime, konuş ey kelam konuş, konuş sen benliğime.
Hisset yüreğim hisset, sessizliğin sesinde.Ne rüzgarda ne yelde, ne ateşte ne selde.Hisset yüreğim hisset sessizliğin sesinde. 
Tatlı ince sesinle, dokun sen yüreğime, dokun ey kelam dokun, dokun sen benliğime.Işı yüreğim ışı, sessizliğin gücünde. 
5.
Halleluya! Yüceltiriz, önünde eğiliriz. Ezgilerle övgü sunup seninle seviniriz.
Sen sevgisin, ebedisin, evrende yok benzerin. Kudret senin, görkem senin, varlık seni yüceltsin. 
Kutsalsın, kutsalsın, kutsalsın ey güçlü RAB Allah! Halleluya! Çağırana, aklayana ve kutsayana, şan ve şeref (3) 
Gök ve yer sana verilen hamtlarla doludur! Halleluya! Çağırana, aklayana ve kutsayana, şan ve şeref (3) olsun!
Bütün alemleri ve bizi Yaratan’a, en yücelerde hamtlar olsun! Halleluya! Çağırana, aklayana ve kutsayana, şan ve
6.
Ey göklerdeki Babamız, kutsal olsun Senin Adın! Krallığın gelsin Senin! Gökte yerde arzun olsun! 
Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine, bize borçlu olanları affettik biz sende bizi, aynen öyle, 
Affet yine bizi koyma denenmeye! Kurtar bizi kötülükten, kurtar bizi kötülükten! 
Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. Sonsuzluktan sonsuza dek, AMİN 
Her şeyi yaratan kâinatın Efendisi, ey rablerin RAB’bi! Kim Senin gibi kudret sahibidir? Ölüme neden olan, yaşamı
yenileyen ve kurtuluşu filizlendiren ey RAB ALLAH. Bizi nurunla aydınlat, Kelâmınla onurlandır, samimi bir tövbe ile
Sana dönmemizi sağla ve merhametinle bütün günahlarımızı affet.Her şeye kadir olan kâinatın Efendisi, ey kralların
KRALI! Bütün ürünlerimizi ve işlerimizi bereketle. Bütün hastalıklarımıza şifa ver ve tüm acıları, sıkıntıları ve her türlü
felaketi bizden uzaklaştır. Her şeye gücü yeten kâinatın Efendisi, ey yüce ALLAH! Her türlü kötülüğün saltanatını
İsminde yok et. Lütfundan sunduğun her şey için Sana şükrederiz.Her şeyin yegâne sahibi kâinatın Efendisi, ey göksel
BABA! Bizlere barış, iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet. Bizi, ailemizi, efradımızı,
memleketimizi ve insanlık âlemini bereketle. Bize MESİH’inin benzeyişinde ve RUH’unun doluluğunda bir yaşam
bahşet ve bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et
EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ;   Esenliği üzerimize olsun! 
“İyi ağaç kötü meyve vermez. Kötü ağaç da iyi meyve vermez. Her ağaç meyvesinden tanınır. Dikenli bitkilerden incir toplanmaz, çalılardan üzüm devşirilmez. İyi insan yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan ise içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı, yüreğinden taşanı söyler. Niçin beni ‘Rab, Rab’ diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz? Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişi evini yaparken toprağı kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer ”-Lk..6:43-48
İNANÇ AÇIKLAMAMIZ
Ey Yaratan! Seni ve gönderdiğin Mesih’i tanır, Kendimi inkâr eder, ardın sıra gelirim...
Sudan ve Ruh’tan doğarak hükümranlığı gönenir, Ölüm ve diriliş bilincinde,
Sofranın eşliğinde sonsuzluğu edinirim.
Işıkta ışık olur, tanıklığına soyunur
Ruhta ve gerçekte yalnız Seni yüceltir, önünde eğilirim.
O, bedende göründü, Ruh’ça doğrulandı.
Meleklerce görüldü, milletlere tanıtıldı.
Dünyada O’na iman edildi. Yücelik içinde yukarı alındı. -1.Timoteos 3:16.
SELAMLAMA
ŞÜKRAN  İBADETİ
Ey RAB’bimiz, bütün kâinatın sahibi, Sana şükrederiz, çünkü toprağın ve insan emeğinin ürünü olan bu ekmeği ve
içeceği bize sen verdin. Bu sofrayı Sen’in görkemine ve yüceliğine sunarız. Şimdi ve her zaman RAB’be şükürler olsun. RAB Tanrımız, göklerdeki BABA’mız, MESİH İSA’ya iman eden kulların için hazırlanan bu sofranın üzerine
bereketlerini dök. Bu sofrayı tükenmeyen nimetlerinle zenginleştir. Şimdi ve her zaman RAB’be şükürler olsun.
Halleluya! Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza aittir. Halleluya! O’nun hükümleri doğru ve adildir.
Gücü her şeye yeten Tanrımız hükümranlık sürüyor.
Efendimiz MESİH İSA yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve “Alın, bu benim bedenimdir” diyerek öğrencilerine verdi. –Markos 14:22 Beni anmak için böyle yapın.–Luka 19:22 Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti “Bu benim kanım” dedi. Efendimiz MESİH İSA, “Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.” –Markos 14:24.Beni anmak için böyle yapın. –Luka 19:22. 24
7.
Sen Yaratansın! Sen kurtaransın! Ben var olsam, olmasam, hep var olansın!
Dünya dediğin kısacık zaman, insan dediğin bir kuru saman. 
Yürek dediğin her zaman alan, verilen tek şey bir solukluk can. 
Sen Yaratansın! Sen kurtaransın! Ben anlasam, anlamasam, sen tek anlamsın. 
Sensiz bir hayat, biraz heyecan, sensiz bir umut, gel de oyalan.
Sensiz sevgiyse koca bir yalan, elde kalansa sadece hüsran. 
Sen Yaratansın! Sen kurtaransın!
RAB sizi kutsasın ve korusun. 
RAB aydın yüzünü size göstersin ve lütfetsin. 
RAB yüzünü size çevirsin ve esenlik versin. - Çölde Sayım 6:24-26
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta 
O tek  bir olan Allah’ta 
Lütuf ile bereket olsun, 
Işığın her yere doğsun. 
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta, 
O tek bir olan Allah’ta 
Gönüller sevgiyle dolsun. 
Yarınlar aydınlık olsun. 

www.allsaintsmoda.net 

instagram-all saints moda 

youtube- all saints moda