MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Epifani Sonrası 4

ALL SAINTS MODA 
      Epifani sonrası 4
Kutsalsın, kutsalsın, kutsalsın, ey güçlü RAB ALLAH, Yer ve gök, Sana verilen hamtlarla doludur. 
Halleluya, halleluya, halleluya; ey güçlü RAB ALLAH, Yer ve gök, Sana verilen hamtlarla doludur. 
Yüceltiriz, yüceltiriz, yüceltiriz İSMİNİ. 
1.Ey bütün uluslar, RAB’be övgüler sunun! 2.Ey bütün halklar, O’nu yüceltin! 3.Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür! 
4.RAB’bin sadakati sonsuza dek sürer. 5.RAB’be övgüler sunun! -Mz.117’den 
1.Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum. 2.Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni. 
3.Ya RAB, yollarını bana öğret, yönlerini bildir. 4.Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; 
5.Bütün gün umudum send. 6.Sevgine göre anımsa beni. 7.Sen iyisin ya RAB.-Mez.25’den 
1.
Hosanna, hosanna, hosanna göklerdekine! İsmini yüceltiriz! Kalbimiz hamtla dolu! 
Yüceltilsin RAB Allahımız! Hosanna göklerdekine! 
Görkem, görkem, görkem kralları kralına! İsmini yükseltiriz!
Kalbimiz hamtla dolu! Yüceltilsin RAB Allahımız! Görkem krallar kralına!
2.
O RAB’bimizdir ve gökten seslenir, O RAB’dir! Karanlığa buyurdu ve ışık oldu, O RAB’dir! 
O’nun gibi kim var, sonsuz sınırsızdır, O RAB’dir. Çağrıldığında büyük güçle gelir, O RAB’dir! 
Gücünü göster, ya RAB Allah! Allah! 
Ulusumuzun ümidi müjdendir, sen RAB’sin! Kurtuluşları gücünle mümkündür, sen RAB’sin!
Para, pul değil, çarmıh istiyoruz. san RAB’sin! Mirasımız olarak kaybolanı bul, sen RAB’sin! 
Gücünü gönder, ya RAB Allah! Allah! 
3.
Çağırırım! Merhamet elini uzat bana! Zayıfım, sevginle beni özgür kıl, ya RAB, kayam! 
Zayıfken gücümsün, beni kurtar RAB! Ümidimsin! Vaatlerin sözde kalmaz. 
Benim arzum seni izlemek sonsuza dek!  Sen iyisin, sen iyisin, sen iyisin bana! 
 
1.Duamı işit, ya RAB, yalvarışlarıma kulak ver! 2.Sadakatinle, doğruluğunla yanıtla beni! 
3.Ellerimi sana açıyorum, canım kurak toprak gibi sana susamış. 4.Bana gideceğim yolu bildir. 
5.Duam sanadır. 6.Senin iyi Ruh’un düz yolda bana öncülük etsin! 
7.Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana-Mez.143’den    
SUNULAR VE MANA ÇALIŞMASI 
4. 
Yaşadığım sürece, RAB’bi yücelteceğim! O’nu düşüneceğim, sevinçten coşacağım. 
Gündüz ve gece gelip, önünde duracağım, ruhuyla dolacağım, RAB’de sevineceğim! 
RAB’bi yücelt ey canım! O’na yürekten tapın! 
5.
Halleluya! Yüceltiriz, önünde eğiliriz. Ezgilerle övgü sunup seninle seviniriz.
Sen sevgisin, ebedisin, evrende yok benzerin. Kudret senin, görkem senin, varlık seni yüceltsin. 
Kutsalsın, kutsalsın, kutsalsın ey güçlü RAB Allah! Halleluya! Çağırana, aklayana ve kutsayana, şan ve şeref (3) 
Gök ve yer sana verilen hamtlarla doludur! Halleluya! Çağırana, aklayana ve kutsayana, şan ve şeref (3) olsun!
Bütün alemleri ve bizi Yaratan’a, en yücelerde hamtlar olsun! Halleluya! Çağırana, aklayana ve kutsayana, şan ve
6.
Ey göklerdeki Babamız, kutsal olsun Senin Adın! Krallığın gelsin Senin! Gökte yerde arzun olsun! 
Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine, bize borçlu olanları affettik biz sende bizi, aynen öyle, 
Affet yine bizi koyma denenmeye! Kurtar bizi kötülükten, kurtar bizi kötülükten! 
Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. Sonsuzluktan sonsuza dek, AMİN 
Her şeyi yaratan kâinatın Efendisi, ey rablerin RAB’bi! Kim Senin gibi kudret sahibidir? Ölüme neden olan, yaşamı
yenileyen ve kurtuluşu filizlendiren ey RAB ALLAH. Bizi nurunla aydınlat, Kelâmınla onurlandır, samimi bir tövbe ile
Sana dönmemizi sağla ve merhametinle bütün günahlarımızı affet.Her şeye kadir olan kâinatın Efendisi, ey kralların
KRALI! Bütün ürünlerimizi ve işlerimizi bereketle. Bütün hastalıklarımıza şifa ver ve tüm acıları, sıkıntıları ve her türlü
felaketi bizden uzaklaştır. Her şeye gücü yeten kâinatın Efendisi, ey yüce ALLAH! Her türlü kötülüğün saltanatını
İsminde yok et. Lütfundan sunduğun her şey için Sana şükrederiz.Her şeyin yegâne sahibi kâinatın Efendisi, ey göksel
BABA! Bizlere barış, iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet. Bizi, ailemizi, efradımızı,
memleketimizi ve insanlık âlemini bereketle. Bize MESİH’inin benzeyişinde ve RUH’unun doluluğunda bir yaşam
bahşet ve bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et
EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ;   Esenliği üzerimize olsun! 
“Size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile böyle yapar. Verdiğinizi geri almak umudunda olduğunuz kişilere ödünç verirseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile verdikleri kadarını geri almak koşuluyla günahkarlara ödünç verirler. Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hiç bir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak, en yüce Olan’ın oğulları olacaksınız. Çünkü O, nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir. Babanız merhametli olduğu gibi, siz de merhametli olun.-Luka 6:32-36
İNANÇ AÇIKLAMAMIZ
Ey Yaratan! Seni ve gönderdiğin Mesih’i tanır, Kendimi inkâr eder, ardın sıra gelirim...
Sudan ve Ruh’tan doğarak hükümranlığı gönenir, Ölüm ve diriliş bilincinde,
Sofranın eşliğinde sonsuzluğu edinirim.
Işıkta ışık olur, tanıklığına soyunur
Ruhta ve gerçekte yalnız Seni yüceltir, önünde eğilirim.
O, bedende göründü, Ruh’ça doğrulandı.
Meleklerce görüldü, milletlere tanıtıldı.
Dünyada O’na iman edildi. Yücelik içinde yukarı alındı. -1.Timoteos 3:16.
SELAMLAMA
ŞÜKRAN  İBADETİ
Ey RAB’bimiz, bütün kâinatın sahibi, Sana şükrederiz, çünkü toprağın ve insan emeğinin ürünü olan bu ekmeği ve
içeceği bize sen verdin. Bu sofrayı Sen’in görkemine ve yüceliğine sunarız. Şimdi ve her zaman RAB’be şükürler olsun. RAB Tanrımız, göklerdeki BABA’mız, MESİH İSA’ya iman eden kulların için hazırlanan bu sofranın üzerine
bereketlerini dök. Bu sofrayı tükenmeyen nimetlerinle zenginleştir. Şimdi ve her zaman RAB’be şükürler olsun.
Halleluya! Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza aittir. Halleluya! O’nun hükümleri doğru ve adildir.
Gücü her şeye yeten Tanrımız hükümranlık sürüyor.
Efendimiz MESİH İSA yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve “Alın, bu benim bedenimdir” diyerek öğrencilerine verdi. –Markos 14:22 Beni anmak için böyle yapın.–Luka 19:22 Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti “Bu benim kanım” dedi. Efendimiz MESİH İSA, “Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.” –Markos 14:24.Beni anmak için böyle yapın. –Luka 19:22. 24
7.
RAB’be hamdedelim boru çalarak, hamdedelim O’na coşarak, zil ve tef çalıp dans ederek!
RAB’be hamdedin sazla, RAB’be hamdedin sözle, nefesi olan herkes hamdetsin! 
Halleluya, hamdedin! Halleluya, hamdedin! Nefesi olan herkes hamdetsin!
RAB sizi kutsasın ve korusun. 
RAB aydın yüzünü size göstersin ve lütfetsin. 
RAB yüzünü size çevirsin ve esenlik versin. - Çölde Sayım 6:24-26
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta 
O tek  bir olan Allah’ta 
Lütuf ile bereket olsun, 
Işığın her yere doğsun. 
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta, 
O tek bir olan Allah’ta 
Gönüller sevgiyle dolsun. 
Yarınlar aydınlık olsun. 
instagram-all saints moda 
youtube- all saints moda