MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Epifani sonrası 5

ALL SAINTS MODA 
      Epifani sonrası 5
1.
Budur RAB’bin, budur RAB’bin yarattığı gün, yarattığı gün. Sevinelim, sevinelim, coşalım onda, coşalım onda!
Budur RAB’bin yarattığı gün, sevinelim, coşalım onda! Budur RAB’bin, budur RAB’bin yarattığı gün.. 
2.
Tanrı’yla zafer kazanırız düşmanları yenecek odur! Zaferini şarkıyla kutlarız, Mesih kral!
Tanrı zaferi kazandı, halkını kurtardı, sözü düşmanı yok etti, dünya görecek çünkü Tanrı’yla ..
3.
İsa’nın isminde, İsa’nın isminde zafer vardır bizde! İsa’nın isminde, İsa’nın isminde kötü kaçacaktır! 
İsa’nın isminde durdukça bize kim karşı durur! İsa’nın kutsal isminde zafer vardır bizde! -Halleluya,…
4.
Yol, yaşam, gerçek sen oldun bize. Hamtlar olsun RAB’bimize! Halleluya. Halleluya, halleluya hamtlar Sana..
Dirildin, diriliş sundun bize, yücelikler RAB’bimeze! Halleluya, Halleluya, övgü olsun İsa Sana! 
SUNULAR VE MANA ÇALIŞMASI 
4. 
Sen ya RAB, zengin yüreklisin! Döktün engin sevginden. Sen, ya RAB, öyle sevdin! 
Biz günah içinde ölüyken. Yaşam verdin bize Mesih’te! Sen bizi,Mesih’le birlikte! Diriltip, Kutsal yerlerde. Oturttun! 
6.
Ey göklerdeki Babamız, kutsal olsun Senin Adın! Krallığın gelsin Senin! Gökte yerde arzun olsun! 
Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine, bize borçlu olanları affettik biz sende bizi, aynen öyle, 
Affet yine bizi koyma denenmeye! Kurtar bizi kötülükten, kurtar bizi kötülükten! 
Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. Sonsuzluktan sonsuza dek, AMİN 
Her şeyi yaratan kâinatın Efendisi, ey rablerin RAB’bi! Kim Senin gibi kudret sahibidir? Ölüme neden olan, yaşamı yenileyen ve kurtuluşu filizlendiren ey RAB ALLAH. Bizi nurunla aydınlat, Kelâmınla onurlandır, samimi bir tövbe ile Sana dönmemizi sağla ve merhametinle bütün günahlarımızı affet.Her şeye kadir olan kâinatın Efendisi, ey kralların KRALI! Bütün ürünlerimizi ve işlerimizi bereketle. Bütün hastalıklarımıza şifa ver ve tüm acıları, sıkıntıları ve her türlü felaketi bizden uzaklaştır.  Her şeye gücü yeten kâinatın Efendisi, ey yüce ALLAH! Her türlü kötülüğün saltanatını İsminde yok et. Lütfundan sunduğun her şey için Sana şükrederiz.Her şeyin yegâne sahibi kâinatın Efendisi, ey göksel BABA! Bizlere barış, iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet. Bizi, ailemizi, efradımızı,memleketimizi ve insanlık âlemini bereketle. Bize MESİH’inin benzeyişinde ve RUH’unun doluluğunda bir yaşam bahşet ve bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et
EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ;   Esenliği üzerimize olsun! 
İNANÇ AÇIKLAMAMIZ
Ey Yaratan! Seni ve gönderdiğin Mesih’i tanır, Kendimi inkâr eder, ardın sıra gelirim...Sudan ve Ruh’tan doğarak hükümranlığı gönenir, Ölüm ve diriliş bilincinde,Sofranın eşliğinde sonsuzluğu edinirim.Işıkta ışık olur, tanıklığına soyunur.Ruhta ve gerçekte yalnız Seni yüceltir, önünde eğilirim.O, bedende göründü, Ruh’ça doğrulandı.Meleklerce görüldü, milletlere tanıtıldı.Dünyada O’na iman edildi. Yücelik içinde yukarı alındı. -1.Timoteos 3:16.
SELAMLAMA ve  ŞÜKRAN  İBADETİ
7
Ne mutlu, ne mutlu, Allah’ı RAB olan halka!- 
Her zaman yüceltiriz, sona dek hizmetteyiz. Ben de RAB’de sadık kalırım, O önderimdir.