MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Mesajdaki Tavır-Epifani 4

Mesajdaki gibi davrananlara ne mutlu-Mt.5:1-12

Epifani sonrası 4

Aslında uzağız

1.Uzağız, İsa’nın öğretilerinden, yaşamından uzağız. 

2.Az laf çok yaşam bekliyor Mesih İsa talebelerinden. 

3.Kürtaja karşıyız, evlat ediniyoruz, ama sonra devletler gidip İdlip’i bombalıyoruz. 

4.Bağışlayanlardan olmayı istiyoruz ama düşmanımızı yok etmek için herşeyi yapıyoruz. 

5.İsa Mesih “eğerli” sevgimi öğretiyor ya da bağışlama mı öğretiyor? Yoksa “herşeye rağmen mi?

Yanlış ne?

1.Yanlış giden ne? Robin Meyers şöyle diyor; 

2.Neye inanılması konusunda tek bir şey yok, ne yapıp ne olmamız gerektiğine ilişkin öğreti var. 

3.Sorun İznik konsiline kadar hep “neye inanacağız” tartışması var. Sadece inanma. 

4.Elçilerin inanç açıklaması ve İznik konsili sorun-Bakireden doğdu ve P.Pilatus zamanında öldü.

5.Mesih İsa’nin öğretileri, meselleri, fakirlere açtığı yol, iyileştirmeleri hep bir vigülle ifade edilir. 

İnanç açıklamaları

1.Talebelerin elinde inanç açıklamaları yoktu. Ne vardı? Dağdaki vaaz mesela. Bizde de o olmalı.

2.İnanç algı farklılıkları Mesih’in vaazlarının ötesindeki konularda, ikinci derece konular. 

3.Hristiyan hayatı bugün, şimdi bize ne anlam ifade ediyor? 

4.On iki talebe ile birlikte tepede oturup Mesih İsa’dan öğrenelim. O anahtar öğretileri alalım. 

5.Talebelerine adeta İsa şöyle diyordu; “benim sizden beklediklerim bu tür davranışlar”. 

İlahiyat mı? Davranış mı? 

1.Bugün hristiyanı hristiyan olmayandan ayırt etmek için neye inandıklarını soruyoruz? 

2.Aslında esas soru “hristiyan olmayanla davranış farklılıkları üzerine olmalı değilmiydi? 

3.İsa’nın esas önemli olarak vurguladıklarını kale alıyor muyuz?

4.Bu ya da şu şekilde davrananlara ne mutlu?

5.İsa arabuluculuğu liderlere vermiyor, politikacılara, imparatorlara, her insana veriyor. 

6.Matta’nın yazdıkları doğru ise İsa’nın mesajı mezhepler üstüdür. 

Dokuz bereket

1.Dokuz mesaj ya da dokuz bereket gerçekten de o çağ ve bu çağ için şaşırtıcıdır. 

2.Reklamlar belli bir model arabayı aldığımızda mutlu olacağımızı söylemektedir. 

3.Mesela Trump’ın çıkarcı değerleri ile İsa’nın  anlattığı değerler aynı değildir. 

4.İsa’nın talebeleri İsa’nın anlattığı değerleri yaşam edinenlerdir. 

Esas değer kaynağı

1.Yaşamın büyük zorlukları var. Savaşlar, haksızlıklar, virüsler. Hele hastalıklar pozisyona bakmaz. 

2.Elbette bazen zenginlik, iyi bir düzey insanı bir takım dünya sorunlarından koruyabilir. 

3.Diğer taraftan İsa’yı dinlemekse bizi gerçekten manevi berekete taşıyacaktır. 

4.Mesih’in savunduğu ruhsal açıklık bizi varlığın hem derinliği hem de genişliği ile yüzleştirecektir. 

5.Dağdaki vaaz bizim bütün yaşamımızı değerli kılabilecek bir potansiyale sahiptir. 

6.İsa, aslında yaşamlarımızı yeniden şekillendirmemizi istemektedir. 

7.Bu kiliseyi bir organizasyon olarak ele almak, iş toplantıları gibi toplantılar yapmakla olacak değil.

Zoru seçmek

1.Luka’daki listeye dikkat edersek ihtiyacı olanlar, fakirler,açlar ve eziyet çekenler vardır. 

2.Matta’da ise ihtiyaçları olanlardan ziyade dinleyicilerin davranışlarının değiştirmesi istenmektedir.

3.Orada yemeğe değil doğruluğa acıkıp susama yer almaktadır. 

4.Matta’nın listesinde sonuncu bereketleme “Ne mutlu size..” şeklindedir. Size sövdükleri zaman..

5.Zira Matta bu İncil’i yazdığında büyük bir zulüm başlamıştı. Belki bu nedenle bunları hatırlattı.