MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Cennet kavramı

Cennet kavramı 
Cennetin anlamları
1.Yaşam sonrası bereketlenmiş bir sonsuz yaşam olarak cennet kavramı çıkmaktadır. 
2.Cennetin karşı kavramı cehennem. Bir çok hristiyan için bir de araf denilen bir yer var.
3.Burası cennete gidecek kutsallığa sahip olmayanlar için bir aklanma yeri. Sonra cennet. 
4.Kutsal yazılarda cennet çok anlama geliyor ama yaşam sonrası değil Tanrı mekanı
5.Ey göklerdeki Babamız..Gökler..Cennet..Ey makamında, mekamında oturan Tanrı gibi. 
6.Bazen Vahiy 21:1’de denildiği gibi “yeni yer ve yeni bir gök gördüm”.. yani Gök..
7.Bazen Tanrı için bir “sinonim” (eşanlamlı) “göklerin egemenliği” şeklinde.. 
8.Matta bununla “yeryüzünü kast ediyor”. “Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin egemenliğin”. 
9.Görüldüğü gibi bunların hiçbirinde yaşam sonrasına bir işaret bulunmamaktadır. 
İnanç ve cennet
1.Buna rağmen uzun zamandan beri cennet yaşam sonrası olarak değerlendirilmektedir. 
2.Yine yaklaşık bin yılına kadar bu anlamı ile ortaya çıkmamıştır. Ama sonra temel olmuştur. 
3.Ayrıca cehennemde bir korkutma aracı olarak devreye girmiştir. 
4.Aslında yaşam öncesi ve sonrası konusunda “bilinmezcilik” en iyisidir. 
5.Tanrı yaşayanların Tanrısı olduğu İncil’de belirtilmekte ve yaşam vurgulanmaktadır. 
6.İnanmak elbette bazı şeylerin doğruluğu anlamına gelmez. “Dünya on bin yıl önce yaratıldı”gibi. 
Yaşayanların Tanrısı
1.Cennet nedir? Var mıdır? Araf var mıdır? Bunlar doğruluğu imanla kabul gören şeylerdir.
2.Yeniden bedenlenme var mıdır? Origen’a göre vardır. M.S 200 ve M.S 500’de heretik sayıldı. 
3.Bu ve  benzeri soruları çoğaltmak mümkündür. Ama bize öğretilen “şimdi” kavramını doldurmaktır
4.Aynı zamanda Sadukiler İsa’ya benzer sorularla gelmişlerdir. Mrk.12:18-27. 
6.Yedi adamla evlenen kadın öldükten sonra hani adamın eşi olarak cennete gidecektir? 
7.Mesih İsa’nın cevabı net ve oldukça mantıklıdır; “ne evlenirler ne evlendirilirler”. Melekler gibi. 
8.Burada devreye girer “Tanrı yaşayanların tanrısıdır”. Belki bu yaşamdan farklı bir düzeyde yaşam
Tanrı içine ölmek
1.1.Kor.15:35-50 ilginçtir. Dünyasal beden ve göksel bedenden konuşur. 
2.Tohum ekilir ama beden öze göre nasıl olacak sonradan belli olur. Sonrası için öğretiler böyle. 
3.Biz öldüğümüzde hiçliğe ölmeyeceğiz. Tanrıya öleceğiz. Bu bence yeterli. 
4.Pavlus Romallıar 14:7-8’de “Tanrı için yaşar Tanrı için ölürüz”. 
5.Doğum kanalında gezinen bebek dünya hakkında birşeyler bilmez. 
6.Yaşam’a getiren ölümle de bizi bir yere getiren olacaktır.