MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Müjdeye yaşam cevabı-Epifani 5

Epifani 5
Müjdeye yaşam cevabı -Mt.5:13-20 
Duyarsızlıklar 
1.Savaş görüntüleri belki de bizi daha da pasifleştiriyor. Mülteciler konusuna duyarsızlaştırıyor. 
2.Hele her yere döşenen mayınlar. Mayın döşemek hiç bir hükümete hayır onur getirecek değildir. 
3.Keşke  samimi Mesih talebeleri İsa’nın görüşlerini böyle durumlarda en üst düzeyde paylaşabilse
4.Sadece toplumcu yaklaşımlarla biraz elbise, biraz para yardımı yapmak asla sorumluluk değil. 
5.Bugünde bir çok kiliseler hiç kuşkusuz Coronavirus krizi için dua ediyorlardır..
6.Tepe üstünde ışık olduğumuz iddiası için acaba sadece konu üzerine dua etmiş olmak yeterli mi?
Öğretiye hayranlık
1.Mesih İsa dağdaki vaazındaki öğretilerini bizim hayran olmamız için vermemiştir. 
2.Bence insan tepe üstünde ışıyan bir ışık olma fikrinden de oldukça hoşnut olacaktır. 
3.Bu nedenle insanlar bu konuları başkalarına anlatma konusunda heyecanlı olabilirler. 
4.Ama uygulamada daha çok heyecanın kişisel ilgi alanları için olduğunu görmek kaçınılmazdır. 
5.Mesela minimum yardım, maksimum kendi çıkarı için koşuşturmak her zaman ön plandadır. 
Çekinik yaklaşımlar 
1.Mesela mülteci sorunlarında en çekinik davranan ülkeler sözde hristiyan ülkelerdir. 
2.Bu biraz kafa karıştırıcıdır. Mesih İsa’ya hayran olan, O’na dost olan istediklerini yapar. 
3.Kısacası ışık ışık olarak çalışmamaktadır. .Adeta içte bir karanlık vardır. Bir kararma vardır. 
Tuz örneği
1.Bu tuz olma konusunda da hemen hemen aynıdır. Kişiler bizde koruma, yaşatma, tat bulabilir mi? 
2.İbadetlerin temelinde bir şeye inandırma vardır ama dönüştürücü, değiştirici bir niyet var mıdır? 
3.İsa’nın tuz örneği büyük bir uyarı ile biter. “Tuz tadını yitirirse atılır”. 
4.O dönemde tuz yaşamın sürdürülmesi için oldukça yaşamsal bir değere sahipti doğrusu. 
5.Buz dolabı olmayan o dönemlerde koruyuculuk görevi yapıyordu. Ticaret için kullanılıyordu. 
6.Para yerine de değiş tokuş için kullanılıyordu. Tembel bir köle için “tuzu değersiz” terimi vardı. 
7.Salary-kelimesi salt kelimesi ile bağlantılı çünkü bazı asker ve hizmetlilere tuz maaş gibi verilirdi.
8.Diğer taraftan tuz ancak doğru bir şekilde kullanıldığında bir anlam ifade ediyordu. 
Tadı yitmiş tuz
1.İsa Mesih, dünyanın tuzu olduğumuzdan bahsetmektedir.
2.Ama hemen ardından tuzun tadını yitirmemesi vurgulanır. 
3.Sözde ve harekette hristiyan olmak önemli bir noktadır. 
4.Düşüncesiz hareketler ve katı yüreklilik içinde nasıl olurda biz İsa izleyicisi olduğumuzu söyleriz. 
5.Dağdaki vaazı ruhsallıklarına göre ifşa etmeleri ışığın tepeden ışımasıdır. 
6.Ya da iyi bir yemeğe tuz olmak bir anlamda talebeliği kabul etmektir. 
Misyonumuz ne?
1.Matta daha önce İsa’nın dünyanın ışığı olduğu konusunda yazmıştı. 
2.Hatta Yeşaya’dan örnekler vermişti; karanlıkta yürüyen halk ışık gördü diye. 
3.Biz bunu orada bırakamayız. İsa aynı ışık olma konumunu bize vermektedir. 
4.Bu şu demektir “benim  misyonum sizin misyonunuzdur”. 
5.Bir kişinin hristiyan olduğunu söyleyip sadece seyirci olması düşünülemez. 
Sevgi ve Merhamet
1.Öncelikle biz ışığımızı tepe üstünden yansıtmak durumundayız. 
2.Kendinizi düşünmeniz oldukça emniyetlidir. Ama dağdaki vaazı yaşamla insanlığa  sunmak. 
3.Elbetteki yasayı yadsımış değildi. Aslında yasaya yorum getirdi. 
4.Hillel’e göre yollarını çizen Rabbiler daha çok boşanma yasalarına kolaylık getiriyorlardı. 
5.Markos İsa’nın özellikle yeme içme konusunda bazı yasalardaki kolaylık sözlerini getirdi. 
6.Matta’nın kayıtlarına göre İsa yasayı değiştirmeye  çalışmıyordu. Matta tutucu yazardır. 
7.İsa’nın “şeriatten bir harf bile düşmez” sözü de Matta kayıtlarında vardır. 
8.Yalnız İsa’da yasanın sevgi ve merhamette ele alınması kaydı önemlidir. 
9.Matta’nın belki de İsa’yı bebeklikten ele almasında olgunlaşma sürecine işaret vardır.