MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

İnanç Açıklamaları

İnanç Açıklamaları 
Ve herşey 325’de başladı
1.Batı kilisesi iki inanç akidesini kullanıyor. İznik ve Elçilerin İnanç açıklaması. 
2.Doğu daha çok İznik inanç açıklamasını kullanıyor ve Anglikanlar her ikisi ile bir de Atanasius’u
3.Her İbadette Tanrı, İsa ve Kutsal Ruh’u tarif eden bu inanç açıklamaları dile geliyor. 
4.Bunlarda Teslis kelimesi yer almamakla birlikte bir üçlü algı olduğu oldukça net. 
5.İnanç açıklamaları aslında bir çok inanan kafasında soru işaretleri oluşturuyor. 
6.Sorunun nedeni inanç açıklamaları temeli olan İznikte Allah bir cümle, İsa çok, Ruh bir cümle. 
İznik inanç açıklaması 
1.İznik inanç açıklaması 325’de yapıldığında Tanrı bir cümle, İsa çok ve Ruh bir cümle idi. 
2.Konstantinopolis’te 381’de yapılan toplantı ile Kutsal Ruh hakkında eklemeler yapıldı. 
3.İznik inanç açıklamasını okuduğumuzda İsa’nın hiç bir öğretişinin yer almadığını görürüz. 
4.Mesajı, öğretileri, halk arasındaki etkinliğinden bahsedilmez. Doğumundan ölümüne atlanır. 
5.Aslında Roma İmparatorluğunun birleştirilmesi için yapılmış bir inanç açıklamasıdır. 
6.Hristiyanlık 313’te resmen kabul edilmiş, ama İsa’nın doğasında ikiye bölündükleri fark edilmiştir. 
7.Düne kadar hor görülenler imparatorluk misafiri oldular, amaç İsa’nın doğası sorununu çözmek.
Büyük bölünme
1.Bishopların ne anladığı, ne sonuca vardığı önemli değildi. Sorunun dıştan çözülmesi önemliydi. 
2.İsa-Tanrı ilişkisi konusunda (doğası) anlaştılar ama bu doğa, aynı özdemi, aynı varlıkta mı? 
3.”of one substance” ya da “of one being” ya da Tanrı’dan biraz daha aşağıda mıydı?
4.Evet, İsa ilahiydi ama Tanrı tarafından yaratılmıştı. Ama Tanrı’ya eşit değildi. 
5.Tanrı’ya eşitliği savunan Athanasius, Tanrı tarafından yaratılmışlığı savunan Arius’tu.
6.Bu hristiyanlığı tamamen ikiye bölen bir durumdu ve 4.yüzyılda  daha da zordu. 
7.Her ne kadar bir çözüm bulunduysa da, Konstantin fark edene kadar 
8.İlk başlarda Konstantin durumu tam idrak edemedi. İlahi, Tanrı oğlu ve Rab kendisiydi her zaman
9.Elbette ‘begotten and not made” ve “of one substance” ya da “one Being” tabirlerini kullanmadı.
10.Ama Athanasius bunları İsa için kullandı ve İsa artık imparatorun üzerindeydi. 
11.Arius’un görüşleri biraz daha İsa’yı İmparatorla eşit seviyeye taşıyordu. 
Tek bir Efendi 
1.İznik ve öncesi algısında Mesih İsa bütün efendilerin üstünde olarak öğretilmektedir. 
2.Mesih İsa, elbetteki kültürlerin efendileri üzerinde olmak durumundadır. 
3.Ayrıca bütün bunlar hep 4.yüzyılın kavramları, algı sözcükleridir. Yunan felsefesi etkindir. 
4.Mesela substance-öz, Being-varlık ya da  begottan- doğurulma ile created-yaratılma farkı. 
5.Eğer Mesihiler için İnanç açıklaması başka bir dönemde yazılsaydı bu kavramlar olmayacaktı. 
6.Mesela güney afrikada “only son” ifadesi önemli değil “eldest son” esas tek olan algısında. 
7.Mesela “İsa gökten geldi”ve “göğe yükseldi” ifadelerinde “gök” yukarda mı? 
8.İsa Tanrı’nın sağ eli tarafında oturuyor gibi bir cümlede buna benzer çok sorular sorulmaz mı? 
9.Dil, yazı ciddiye alınmalı mıdır? Evet, peki ya literal olarak mı alınmalıdır? Hayır. 
Aitlik işareti 
1.Daha önce çalıştığımız belove- belive farkı ve bu farkın önemi burada da karşım çıkmaktadır. 
2.Burada “I believe” değil, “I belove” esastır. Yani “kalbimi Tanrı’ya verdim”
3.I belove God.-Kalbimi Tanrı’ya adadım. 
4.I belove Jesus.-Kalbimi Tanrı’nın kararlı vahyini gördüğüm kişiye açtım. 
5.I belove Holy Spirit-Kalbimi yaşam veren Tanrı’nın Ruhuna teslim ettim.