MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Ben diyorum ki,

Ben diyorum ki..
Epifani 6 -Mt.5:21-37
Geçmişi geleceğe taşımak
1.Günümüz gelişimlerinde Papa’nın bile çözüm bulmakta zorlandığını görüyoruz. 
2.Kritik bölgelere papaz bulamıyorlar. (Amazon gibi) Hizmeti kim yapacak? Kadın-evli erkek?
3.Masumların öldürülmesi bazen hükümetler kendilerini koruma adına yapıyorlar bunu. 
4.Sokakta vaaz eden bir radikal müjdeci sadece kendisinin inancının doğru olduğunu düşünüyor.
5.Yaşadığımız dünyaya dönüşüm değişim için aynı kuralların işlemediğini görüyoruz. 
Günün beklentilerine sesleniş
1.Eğer İsa hepimize temel kaynaksa İsa’nın gelenekleri eleştirmeden kural değiştirdiğini görüyoruz. 
2.O gün töre cüzzamlılara el sürmeme üzerinedir. İsa, el sürmüştür. 
3.İsrailliler diğer milletlerden kaçınıp durmuşlardır. İsa ise Samiriyeli ile kuyu başında konuşmuştur. 
4.Tüm dindarların kaçtığı vergi toplayıcıları ile İsa yemek bile yemiştir. 
5.Hırsızlar, fahişelerle sıradan birer insan gibi görüşmüş, onlara da öğretilerini sunmuştur. 
Genelin körlüğü
1.Diğer taraftan yasaya göre yaşamayı da vurgulayıp durmuştur. 
2.Fakat yasalara uymak genelin kör olarak yasa izlemesi tarzında bir yasa izleme değildir. 
3.Kiliselere baktığımızda teoloji dahil, bir çok söylemlerinde değişikliklere tabidirler. 
4.Farklı algılar o kadar yaygındır ki, belki heretik sözcüğü artık bir kiliseden bir diğerine değişmiştir. 
Davranışlara odaklanmak
1.Belki bu nedenle Mesih İsa inançlardan ziyade davranışlara odaklanmayı öğretmektedir. 
2.Zamanı dolmuş, detayları olmayan haritalarla karadeniz kıyılarında tekne sürülmez. 
3.Hatta artık tekneler, gemiler bile modern olmuştur. Sadece haritalar değil. 
4.Mesih İsa’da aslında yeni yol çiziminde bunu gerçekleştirmiştir. Ve sonra gelenler de. 
5.Eskiyi reddetme değil ama eskiyede yeni bir pencereden bakmayı vurgulamıştır İsa. 
6.Dağdaki vaaz bunun için oldukça yeterli bir örnektir. 
Öğrendiniz ama..
1.Dönemin yasalarını ele alıp bu yasaların ancak doğru tavırla anlamı olduğunu vurgulamıştır. 
2.”Öğrendiniz…ama ben diyorum ki..” vurgusu işte yasayı canlı kılan, davranışa aktaran vurgudur. 
3.Elbette bu tarz yaklaşım gelenekçileri oldukça rahatsız eden bir yaklaşımdır. 
4.İsa gününün dinleyicilerine geleneklerin üstüne çıkarak öğretiler vermiştir. 
5.Bugün İsa’nın dinleyicileri yerine Z kuşağı karşımızdadır. Hala aynı yerde duramayız. 
Standart üstü 
1.Öldürmemek standart bir öğretiştir. İsa daha da öteye taşır bu öğretiyi. 
2.Standart öğretişin dışında sözle, eylemle kişiyi öldürmeyi de mana yaşamına yakıştırmaz İsa. 
3.Elbette başlangıçtaki tavır doğru bir tavırsa, tavrın sonu asla öldürmeye çıkmamış olacaktır.
4.Dağdaki vaazın ruhunda sadece kürtaja engel yoktur, o sorunun arka planını önlemede esastır. 
5.O dönemde ötenazi yoktur bu zamanda vardır. Yaşam kalitesi olmaksızın yaşatan ilaçlar vardır. 
6.Bütün bunların ışığında İsa’nın bir çok sözleri o dönemin dinleyicilerinin sorunları için ilaç gibidir. 
Diğeri için yaşam
1.Kanunlar değişmiştir. Bugünkü gibi çocuk hakları, boşanma hakları, miras gibi konular yoktur. 
2.İsa’nın döneminden daha iyi insan koruma yasaları vardır. O’nun uygulamaları koruyucudur. 
3.Çünkü daha ilkel haklar söz konusudur. 
4.Evlilik evlenen kişinin kendisi için değil evlendiği kişi için önemlidir. Kişi, diğer kişiyi düşünecektir. 
5.Bir anlamda evlilik ilişkisi gibi bir ilişki Mesihi yaşamdır. “Diğeri için yaşam” işte sevgi budur. 
6.Yaşayan ilişki karşı tarafın fikrine öncelik vermekle başlar.