MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Epifani 6

           ALL SAINTS MODA 

      Epifani sonrası 6

Kutsalsın, kutsalsın, kutsalsın, ey güçlü RAB ALLAH, Yer ve gök, Sana verilen hamtlarla doludur. 

Halleluya, halleluya, halleluya; ey güçlü RAB ALLAH, Yer ve gök, Sana verilen hamtlarla doludur. 

Yüceltiriz, yüceltiriz, yüceltiriz İSMİNİ. 

1.RAB’be övgüler sun, ey gönlüm! 2. Kutsal adına övgüler sun, ey varlığım! 3.RAB’be övgüler sun, ey canım! 

3.O’nun yiliklerini unutma! 4.Suçlarını bağışlayanı 5.Hastalıklarını iyileştireni 6.Canını ölümden kurtaranı unutma!

7.RAB’be övgüler sun, ey gönlüm! kutsal adına övgüler sun, ey varlığım! RAB’be övgüler sun, ey canım! 

1.Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum. 2.Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni. 

3.Ya RAB, yollarını bana öğret, yönlerini bildir. 4.Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; 

5.Bütün gün umudum send. 6.Sevgine göre anımsa beni. 7.Sen iyisin ya RAB.-Mez.25’den 

1.

Hamdim sana, şükrüm sana göğü, yeri Yaratan’a, İlahiler, ezgilerle tüm övgüler ya RAB sana 

Hamdim sana, şükrüm sana, seni beni kurtarana, yalvarışlar, yakarışlar, tüm dualar ya RAB sana 

2.

Hayatım sende RAB! Kuvvetim sende RAB! Ümidim sende RAB, sende ya RAB! 

Seni överim hayatımla, seni överim kuvvetimle, bütün hayatımla, bütün kuvvetimle, bütün ümidim sende! 

3.

Çağırırım! Merhamet elini uzat bana! Zayıfım, sevginle beni özgür kıl, ya RAB, kayam! 

Zayıfken gücümsün, beni kurtar RAB! Ümidimsin! Vaatlerin sözde kalmaz. 

Benim arzum seni izlemek sonsuza dek!  Sen iyisin, sen iyisin, sen iyisin bana! 

4.

Baba senin sevgin ne kadar büyük ve derin! Sensiz nasıl yaşadığımı anlayamam ki, 

Şimdi sen beni kurtardın, ben senin çocuğun oldum ve bütün yaşamımda seninle kalayım. 

Seni öveceğim, sana tapacağım, sonsuzlara dek, sevgili Babam.

1.Ya RAB yollarını izlemeyi öğret. 2.Öğret ki izleyeyim. 3.Ya RAB buyruklarını anlat, anlat ki, bileyim. 

4Yüreğimi haksız kazançtan uzak tut. 5.Beni öğütlerine yönelt ve yolunda yaşat. 6.İlkelerin iyidir RAB. 

7.Beni hep doğruluğunla donat!-Mez.119’dan esin

SUNULAR VE MANA ÇALIŞMASI 

4. 

Makdisinde el açarak yalvarırım RAB’bime, mabedinde diz çökerek yalvarırım RAB’bime.

Yeri, göğü yaratan RAB bizleri takdis eyle, gelip bizi kurtaran RAB bizleri takdis eyle. 

Makdisinde el açarak, yüceltirim RAB’bimi, mabedinde diz çökerek yüceltirim RAB’bimi,

Yeri, göğü yaratan RAB bizleri takdir eyle, sevip bizi arayan RAB bizleri takdir eyle. 

5.

Halleluya! Yüceltiriz, önünde eğiliriz. Ezgilerle övgü sunup seninle seviniriz.

Sen sevgisin, ebedisin, evrende yok benzerin. Kudret senin, görkem senin, varlık seni yüceltsin. 

Kutsalsın, kutsalsın, kutsalsın ey güçlü RAB Allah! Halleluya! Çağırana, aklayana ve kutsayana, şan ve şeref (3) 

Gök ve yer sana verilen hamtlarla doludur! Halleluya! Çağırana, aklayana ve kutsayana, şan ve şeref (3) olsun!

Bütün alemleri ve bizi Yaratan’a, en yücelerde hamtlar olsun! Halleluya! Çağırana, aklayana ve kutsayana, şan ve

6.

Ey göklerdeki Babamız, kutsal olsun Senin Adın! Krallığın gelsin Senin! Gökte yerde arzun olsun! 

Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine, bize borçlu olanları affettik biz sende bizi, aynen öyle, 

Affet yine bizi koyma denenmeye! Kurtar bizi kötülükten, kurtar bizi kötülükten! 

Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. Sonsuzluktan sonsuza dek, AMİN 

Her şeyi yaratan kâinatın Efendisi, ey rablerin RAB’bi! Kim Senin gibi kudret sahibidir? Ölüme neden olan, yaşamı

yenileyen ve kurtuluşu filizlendiren ey RAB ALLAH. Bizi nurunla aydınlat, Kelâmınla onurlandır, samimi bir tövbe ile

Sana dönmemizi sağla ve merhametinle bütün günahlarımızı affet.Her şeye kadir olan kâinatın Efendisi, ey kralların

KRALI! Bütün ürünlerimizi ve işlerimizi bereketle. Bütün hastalıklarımıza şifa ver ve tüm acıları, sıkıntıları ve her türlü

felaketi bizden uzaklaştır. Her şeye gücü yeten kâinatın Efendisi, ey yüce ALLAH! Her türlü kötülüğün saltanatını

İsminde yok et. Lütfundan sunduğun her şey için Sana şükrederiz.Her şeyin yegâne sahibi kâinatın Efendisi, ey göksel

BABA! Bizlere barış, iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet. Bizi, ailemizi, efradımızı,

memleketimizi ve insanlık âlemini bereketle. Bize MESİH’inin benzeyişinde ve RUH’unun doluluğunda bir yaşam

bahşet ve bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et

EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ;   Esenliği üzerimize olsun! 

“Size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile böyle yapar. Verdiğinizi geri almak umudunda olduğunuz kişilere ödünç verirseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile verdikleri kadarını geri almak koşuluyla günahkarlara ödünç verirler. Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hiç bir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak, en yüce Olan’ın oğulları olacaksınız. Çünkü O, nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir. Babanız merhametli olduğu gibi, siz de merhametli olun.-Luka 6:32-36

İNANÇ AÇIKLAMAMIZ

Ey Yaratan! Seni ve gönderdiğin Mesih’i tanır, Kendimi inkâr eder, ardın sıra gelirim...

Sudan ve Ruh’tan doğarak hükümranlığı gönenir, Ölüm ve diriliş bilincinde,

Sofranın eşliğinde sonsuzluğu edinirim.

Işıkta ışık olur, tanıklığına soyunur

Ruhta ve gerçekte yalnız Seni yüceltir, önünde eğilirim.

O, bedende göründü, Ruh’ça doğrulandı.

Meleklerce görüldü, milletlere tanıtıldı.

Dünyada O’na iman edildi. Yücelik içinde yukarı alındı. -1.Timoteos 3:16.

SELAMLAMA

ŞÜKRAN  İBADETİ

Ey RAB’bimiz, bütün kâinatın sahibi, Sana şükrederiz, çünkü toprağın ve insan emeğinin ürünü olan bu ekmeği ve

içeceği bize sen verdin. Bu sofrayı Sen’in görkemine ve yüceliğine sunarız. Şimdi ve her zaman RAB’be şükürler olsun. RAB Tanrımız, göklerdeki BABA’mız, MESİH İSA’ya iman eden kulların için hazırlanan bu sofranın üzerine

bereketlerini dök. Bu sofrayı tükenmeyen nimetlerinle zenginleştir. Şimdi ve her zaman RAB’be şükürler olsun.

Halleluya! Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza aittir. Halleluya! O’nun hükümleri doğru ve adildir.

Gücü her şeye yeten Tanrımız hükümranlık sürüyor.

Efendimiz MESİH İSA yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve “Alın, bu benim bedenimdir” diyerek öğrencilerine verdi. –Markos 14:22 Beni anmak için böyle yapın.–Luka 19:22 Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti “Bu benim kanım” dedi. Efendimiz MESİH İSA, “Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.” –Markos 14:24.Beni anmak için böyle yapın. –Luka 19:22. 24

7.

Sıkıntımda çağırırım yardımım sensin. Darlığımda haykırırım varlığım sensin. 

Halleluya, halleluya seveen Allah”a, halleluya, halleluya Mesih İsa’ya 

Düştüğümde yalvarırım yardımım sensin. Üzüntümde sığınırım kalkanım sensin. 

RAB sizi kutsasın ve korusun. 

RAB aydın yüzünü size göstersin ve lütfetsin. 

RAB yüzünü size çevirsin ve esenlik versin. - Çölde Sayım 6:24-26

Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta 

O tek  bir olan Allah’ta 

Lütuf ile bereket olsun, 

Işığın her yere doğsun. 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta, 

O tek bir olan Allah’ta 

Gönüller sevgiyle dolsun. 

Yarınlar aydınlık olsun. 

www.allsaintsmoda.net 

instagram-all saints moda 

youtube- all saints moda