MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Dua ve Mana Çalışması 6

ALL SAINTS MODA 

      Dua ve Mana Çalışması 6

1.

Budur Yücelerdeki RAB’bim, ismine hamtlar olsun! Sen bizleri çok sevdin, Mesihini gönderdin. 

Gecemiz gündüz oldu, karanlık hep kayboldu. Sıkıntı dünyasında Ruhum sevinçle doldu. 

Hüküm yok artık bize, selamet içimizde. Bereketlerin döktün, şaşırmış kalbimize. 

Gökteki gibi yerde, gelsin egemenliğin! Her yerde yüceltilsin, ya İsa Mesih, İsmin!

2.

Tanrı Allah sevgidir, kurtarıcımdır, Allah sevgidir, sever beni

Size tekrar derim Allah sevgidir. Allah sevgidir, sever beni. 

Günahın hükmü altında idim, kurtulmazdım bağlarımdan.…Size tekrar derim…

Göklerden indi İsa Mesihim, beni kurtardı bu hükümden…Size tekrar derim….

Hamdedeceğim seven Allah’a, şükredeceğim hayata boyu! 

3.

Abba, Baba, her zaman senin olayım. Yaşamım hep senin olsun. 

Sevgim hiç kaybolmasın, beni bırakma. Abba Baba, her zaman senin olayım. 

4.

Düşmüştüm ben günaha, çok gezdim karanlıkta bir gün gördüm uzakta, Mesihimi çarmıhta. 

Kararımı ben verdim! kararımı ben verdim! Ayak izi Mesihin olacak yolum benim. 

Oraya giden yola, terle kan damlamıştı, sebebini duyunca, ağladım acı acı. Kararımı ben verdim….

Sensin Işık kaynağı, sonsuz sevgi pınarı. Çektin kendine beni, mucizeler kralı.Kararımı ben verdim…

RAB’be giden yol nerde diye sorarsan sende, büyük müjde İncil’de, yol ve yaşam Mesih’te. Kararımı ben verdim..

1.Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum. 2.Ey Tanrım, Sana güveniyorum, utandırma beni, 

3.Ya RAB, yollarını bana öğret, yönlerini bildir. 4.Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; 

5.Bütün gün umudum Sende. 6.Sevgine göre anımsa beni, 7.Sen iyisin ya RAB- Mez.25’den

1.Ya RAB, yollarını izlemeyi öğret. 2.Öğret ki izleyeyim. 3.Ya RAB buyruklarını anlat, anlat ki bileyim. 

4.Yüreğimi haksız kazançtan uzak tut. 5.Beni öğütlerinle yönelt. Yolunda yaşat. 6.İlkelerin iyidir RAB. 

7.Beni hep doğrulunla donat! 

Halleluya, yüceltiriz önünde eğiliriz. ezgilerle övgü sunup seninle seviniriz.

Sen sevgisin, ebedisin, evrende yok benzerin, kudret senin, görkem senin, varlık seni yüceltsin. 

1.Ey göklerdeki Babamız. 2.Kutsal olsun senin adın.3.Krallığın gelsin senin. 4.Gökte yerde arzun olsun.

5.Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine. 6.Bize borçlu olanları affettik biz, sende bizi, 7.Aynen öyle

affet yine bizi koyma denenmeye, 8.Kurtar bizi kötülükten, kurtar bizi kötülükten. 9.Çünkü krallık ve

kudret, yücelikler hep senindir. 10.Sonsuzluktan sonsuza dek, Amin..

1.Herşeyi Yaratan, her şeye kadir O’lan kainatın Efendisi! Ey göksel Baba

2.Bizi nurunla aydınlat, kelamınla onurlandır.3.Sana dönmemizi sağla, merhametinle günahlarımızı affet

4.Bütün hastalıklarımıza şifa ver, tüm acıları, sıkıntıları ve her türlü felaketi bizden uzaklaştır. 

5.Her türlü kötülüğün saltanatını isminde yok et. Lütfundan sunduğu her şey için sana şükrederiz. 

6.Bizlere barış iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet. 

7.Bizi, ailemizi, efradımızı, memleketimizi ve insanlık alemini bereketle

8.Bize Mesih’inin benzeyişinde ve Ruhunun doluluğunda bir yaşam bahşet.

9.Bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et. 

İsa’yla gitmeye karar verdim, geri dönmem, geri dönmem! 

Benle kimse gelmese, ben yine giderim. 

Dünya arkamda haç önümdedir.