MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

GÜNLÜK VAKİT İBADETİ DUALARI

  GÜNLÜK DUALAR VE VAKİT İBADETİ ÖRNEĞİ 
Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü RAB Allah, yer ve gök sana verilen hamtlarla doludur. 
Halleluya, Halleluya, Halleluya, ey güçlü RAB Allah, yer ve gök sana verilen hamtlarla doludur. 
Yüceltiriz, Yüceltiriz, Yüceltiriz İsmini.. 
Sevgi ve İhsan O’lan Yaratan’ın adına, şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun!
1.Kutsal, kutsal, kutsaldır. 2.Var olmuş, var olan ve var olacak O’lan 3.Yüceliği, gücü almaya layıksın
4.Çünkü her şeyi sen yarattın. 5.Herşey senin isteğinle yaratılıp var oldu.- Vahiy-4:8’den
1.Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum. 2.Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni. 
3.Ya RAB, yollarını bana öğret, yönlerini bildir. 4.Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; 
5.Bütün gün umudum send. 6.Sevgine göre anımsa beni. 7.Sen iyisin ya RAB.-Mez.25’den
1.RAB ne ulusun! Sen layılksın övgüye! Sana tapınılır kutsal yerde. Sevinç verensin sen. 
2.RAB ne ulusun! Zaferliyiz sayende ve kötüyü yenme gücü hep sende. 
3.Diz çöküp taparız! Yüceltiriz senin adını! Sen mucize yaparsın hayatımızda, şükrolsun.!
4.RAB güveniriz sonsuz sevgine. Yerde, gökte ulu Tanrısın sonsuzluk boyunca aynısın!
1.Ey yüceler yücesi olan RAB Allah! 2.Gökte yerde olan her şey senindir! 3.Büyüklük, güç, yücelik senindir. 
4..Zafer, görkem, egemenlik senindir! 5.Zenginlik, onur senden gelir.6.Güç ve yetki senin elindedir. 7.Adın herşeyden üstün herşeyden yücedir! -1.Tar.29’dan
1.Ya RAB sana, yalnız sana şükrederiz 2.Bizi avutan sensin biliriz. 3.Her şey senindir hissederiz 4.Yalnız sana sığınır ve sana güveniriz. 5.Bu gerçekle yaşar, bu gerçekle seviniriz. 6. İsmin yüreklerimizde nağmemiz, dudaklarımızda ilahimiz.7.Yine şimdi sana seslenir, sana yürekten hamt ederiz.
1.Ya RAB! Işığım Sensin, kurtuluşum Sen. 
2.Seninle kimseden korkmam, kimseden yılmam ben. 
3.Dileğimdir güzelliğini seyretmek 4.İşlerine hayran  ilahiler söylemek 5.Ve ömrümü senle tüketmek-Mez.27’den
1.Kutsal, kutsal, kutsal O’lansın. 2.bütün alemi kucaklayansın 3.Vay başıma ki, vay başıma 4.İhtişamın önünde kaldım tek başıma 5.Değdir kor alevini dudaklarıma 6.Dönüştür ve değiştir beni Sana 7. Ruh’unun rehberliğinde Mesih’inin kurtarışında.-Yeşaya 6’dan
1.Ey RAB gönlüm sana ezgiler söylesin. 2. Ve seni. senden hep övgülerle bilsin. 3.Bilirim, sen beni Sen’den bilirsin. 4.Arzularımı dönüştürür değiştirir 5.Beni her günümde ıslah edersin. 6.Bu nedenle gönlüm sana ezgiler söylesin 7.Söylesinde Ruh’um kurtarışınla sevinsin.-Mez.103’den       
1.Ey RAB, seni çağırdığımda 2.Ellerimi açtığımda. 3. Hep seni bulurum yanımda 4. Gücümsün, kalkanımsın  her anımda 5. Sana güvenirim, sana dayanırım 6. Tek hükümdar sensin yaşamımda. 7.Yüreğim coşuyor, ezgilerin hep ağzımda 8.Gücümsün, kalkanımsın, Mesih’inde, Ruhunda -Mz.28’den.
1.Duamı işit, ya RAB, yalvarışlarıma kulak ver! 2.Sadakatinle, doğruluğunla yanıtla beni! 
3.Ellerimi sana açıyorum, canım kurak toprak gibi sana susamış. 4.Bana gideceğim yolu bildir. 
5.Duam sanadır. 6.Senin iyi Ruh’un düz yolda bana öncülük etsin! 7.Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana-Mz.143’den    
1.Bütün yüreğimle sana haykırırım
2.Sözlerini yüreğimde taşır, buyruklarına uyarım.
3.Çünkü ben yalnız senin sözlerine umut bağladım.
4.Sevgin uyarınca hep kulak ver sesime ya RAB!
5.Ve senin hükümlerin uyarınca beni donat!
6. Yaşamınla yaşamıma hep yaşam kat! 
7. Öğütlerin sonsuzdur, kötüyü hayatımdan çıkar at! - Mez.119’dan
1.Ya RAB, yollarını izlemeyi öğret. 2.Öğret ki izleyeyim. 3.Ya RAB buyruklarını anlat, anlat ki bileyim. 
4.Yüreğimi haksız kazançtan uzak tut. 5.Beni öğütlerinle yönelt. Yolunda yaşat. 6.İlkelerin iyidir RAB. 
7.Beni hep doğrulunla donat!
1.RAB çobanımdır, eksiğim olmaz.2.Gönül bahçemin çiçeği solmaz.
3.Beni gezdirir, dağda bayırda, beni ağırlar yeşil çayırda. 4.Hep yerim vardır sular yanında. 
5.RAB çobanımdır, eksiğim olmaz. 6. Varlığın bana teseli verir7. Canım tazeler, yolum gösterir. 
8.Kasem taşkındır senin yanında. 9.RAB çobanımdır eksiğim olmaz. - Mez.23’den
Huzurda duruşa giriş -(amida’ya giriş)
Kutsalsın, kutsalsın, kutsalsın ey güçlü RAB Allah! 
Halleluya! Çağırana, aklayana ve kutsayana, şan ve şeref (3) 
Gök ve yer sana verilen hamtlarla doludur! 
Halleluya! Çağırana, aklayana ve kutsayana, şan ve şeref (3) olsun!
Bütün alemleri ve bizi Yaratan’a, en yücelerde hamtlar olsun! 
Halleluya! Çağırana, aklayana ve kutsayana, şan ve
Ey göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin, gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin isteğin olsun! Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver! Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sende bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme ve kötü olundan bizi kurtar! Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir! Amin. 
Huzurda duruş-(amida)
1.Her şeyi yaratan kâinatın Efendisi, ey rablerin RAB’bi! Kim Senin gibi kudret sahibidir? Ölüme neden olan, yaşamı yenileyen ve kurtuluşu filizlendiren ey RAB ALLAH. Bizi nurunla aydınlat, Kelâmınla onurlandır, samimi bir tövbe ile Sana dönmemizi sağla ve merhametinle bütün günahlarımızı affet.
2.Her şeye kadir olan kâinatın Efendisi, ey krallarınKRALI! Bütün ürünlerimizi ve işlerimizi bereketle. Bütün hastalıklarımıza şifa ver ve tüm acıları, sıkıntıları ve her türlü felaketi bizden uzaklaştır. 
3.Her şeye gücü yeten kâinatın Efendisi, ey yüce ALLAH! Her türlü kötülüğün saltanatını İsminde yok et. Lütfundan sunduğun her şey için Sana şükrederiz.
4.Her şeyin yegâne sahibi kâinatın Efendisi, ey gökselBABA! Bizlere barış, iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet. Bizi, ailemizi, efradımızı,memleketimizi ve insanlık âlemini bereketle. Bize MESİH’inin benzeyişinde ve RUH’unun doluluğunda bir yaşam bahşet ve bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et
Huzurda duruş-(amida-kısaltılmış şekli ile)
1.Herşeyi Yaratan, her şeye kadir O’lan kainatın Efendisi! Ey göksel Baba
2.Bizi nurunla aydınlat, kelamınla onurlandır.
3.Sana dönmemizi sağla, merhametinle günahlarımızı affet
4.Bütün hastalıklarımıza şifa ver, tüm acıları, sıkıntıları ve her türlü felaketi bizden uzaklaştır. 
5.Her türlü kötülüğün saltanatını isminde yok et. Lütfundan sunduğu her şey için sana şükrederiz. 
6.Bizlere barış iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet. 
7.Bizi, ailemizi, efradımızı, memleketimizi ve insanlık alemini bereketle
8.Bize Mesih’inin benzeyişinde ve Ruhunun doluluğunda bir yaşam bahşet.
9.Bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et.
Huzurda duruştan çıkış-(amida’dan çıkış)
1.Ya RAB mubarek kıl sınırımı genişlet. 2.Elin benimle olsun, beni şerden korusun.
3.Ya RAB merhamet et yollarımı genişlet 4.Ruh’un benimle olsun, ben şerden korusun. -1.Tar.4:10
Yemek duası
1.Ey yüceler Yücesi, Ey kainatın efendisi 2.Sevgi ve ihsanın için sana hamtlar olsun. 3.Varlığımız nimetlerinle doysun. 
4.Her günümüz bugünkü gibi o muhteşem bereketlerinle dolsun. 5.Eksiklikler tamlığı varlığında bulsun. 6.Mesih’inin
isminde ve Ruh’unun rehberliğinde 7.Benliğimiz senle, Sen’de buluşsun! Amin
Hamtlar olsun! Hamtlar olsun! Rahmetinle canlar doysun! Sundun yine nimetlerin, lütfun ile bereketin. 
Hamtlar olsun! Hamtlar olsun! Işığınla dünya dolsunMesih’inde, Ruh’un ile varlığın hep yaşam bulsun. 
İnanç açıklamamız
1.Ey Yaratan! Seni ve gönderdiğin Mesih’i tanır, 2.Kendimi inkar eder, ardın sıra gelirim.
 3.Sudan ve Ruh’tan doğarak hükümranlığını gönenir, 4.Ölüm ve diriliş bilincinde 
5.Sofranın eşliğinde sonsuzluğu edinirim. 6.Işıkta Işık olur, tanıklığına soyunur, 
7.Ruh’ta ve gerçekte yalnız seni yüceltir, önünde eğilirim. 
O bedende göründü, Ruh’ça doğrulandı. Meleklerce görüldü, milletlere tanıtıldı. Dünyada ona iman edildi. 
Yücelik içinde yukarı alındı.-1.Tim.3:16