MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Kutsal Üçlük

Kutsal Üçlük 
Üç kişide bir Tanrı öğretisi
1.Hristiyan doktrini “Üç kişide bir Tanrı” şeklinde bir öğreti üzerine oturmaktadır. 
2.İznik inanç açıklaması gibi bu tarz bir doktrinde dördüncü yüzyıl öğretisidir. 
3.İznik inanç açıklaması gibi bir çok çağdaş hristiyanlar için sorundur. 
4.Burada person kelimesi yani kişi kelimesi çağdaş algıda farklıdır. Her biri ayrı kişi demektir. 
5.Böyle bir anlayışta Tanrı üç kişilik bir komite halini alır. Yaratıcı Tanrı, Oğul Tanrı ve Ruh Tanrı. 
6.Doğal olarak bu anlayışa yakın akraba dinler Yahudilik ve İslam karşı çıkacaktır. 
7.Bu mono-theism değil, three-theism dir. Bu anlayış Kutsal Üçlük için-Teslis antik algı değildir. 
Doktrin öncesi inanç
1.Doktrin olmadan önce Teslis İ.S 50.yılda Pavlus’un bereketlemesinde geçer.-2.Kor.13:13
2.Mt.ise İ.S 90 yıllarında yazılmıştır. Ve benzer bir Baba, Oğul ve Kutsal Ruh sözü geçer. 28:19
3.Teslis ise oluşturulmuş bir öğretidir ve vakit almıştır.
4.Kayserili Basil, Nissalı Gregory ve Nazianuslu Gregori bu üçlü arasındaki bağı yorumlamışlardır. 
5.Fakat daha sonra bu bir doktrin olmuştur. 
İki taraflıdan üç taraflıya
1.Tanrı bir çok inançta iki taraflı ele alınır; gizli ve açık. Yahudilik ve İslamda da durum böyledir. 
2.Hinduizmde bile brahman gizlidir. Atman bizdedir yani açıktır. 
3.Binitarian bir yapı dinlerde hakimdir. Bir kelime kullanılır ama aslında bu o kelime değildir. 
4.Neden hristiyanlık bir üçüncü tarafı devreye sokar. İsa’ya izleyicilerin verdiği önemden ötürü. 
5.İsa, Tanrı’nın esaslı olarak vahyidir. Bu bir kişiyi hristiyan yapan unsurdur. Tanrı’nın Epifanisidir. 
6.Bir anlamda teslis bir şehadet, tanıklık, İsa’nın Hristiyanlık için merkez olmasının övgüsüdür. 
Persona kelimesinin anlamı
1.Yunanca ve Latince’de modern anlamından farklı olarak person olarak tercüme edilmiştir. 
2.Dördüncü yüzyılda teslis doktrini formüle edilmiştir. Latince persona yunancada prosopon’dur. 
3.Tiyatro oyuncularının maskelerine işaret eder. Gizlenme adına değil farklı roller için maske vardır. 
4.Esas anlamı “aracılığı ile konuşmak”, “aracılığı ile seslenmek”.
5.Buna göre tek olan Tanrı üç farklı yol ve rolde konuşmaktadır. 
6.Yaratıcı ve İsrail’in Tanrısı olarak, İsa’da ve Ruh aracılığı ile. 
7.Bu açık ifadedir. Farklı vahiy modlarında Tanrı konuşmuştur. (external)
Üçlük içsel mi. dışsal mı anlaşılmalı?
1.Bazıları için, Tanrı ile İsa ve Ruh’un içsel bağı vardır. (internal)
 2.Bu onlar için “gerçekte” bir bağdır. Gerçek statik değildir. Dinamik ve ilişkiseldir.
3.Bütün bunlar herşeyi olduğundan çok uzağa taşır. 
4.Onbirinci yüzyılda ise bir başka sorun ortaya konur Ruh Baba’dan mıdır? Baba ve Oğul’dan mı? 
5.Doğu birinci öneriyi, batı ikinciyi kabul eder. 1054’de yollar ayrılır. İki taraf birbirini tanımaz. 
6.Eğer Ruh Babadan ise o zaman kurtuluş sadece İsa ile olmaz.
7.Eğer Ruh Babadan ve Oğuldan ise o zaman kurtuluş yalnızca İsa’dan ve hristiyanlıktandır. 
8.İçsel bağ üzerinde durmak sorunludur. Dışsal bağ anlaşılır. 
9.Tanrı tektir. Hristiyanlık monotheisttir ve Tanrı bize kendisini başlıca üç yolla bilinir kılmıştır.