MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Epifani sonrası 7

           ALL SAINTS MODA 

      Epifani sonrası 7

Kutsalsın, kutsalsın, kutsalsın, ey güçlü RAB ALLAH, Yer ve gök, Sana verilen hamtlarla doludur. 

Halleluya, halleluya, halleluya; ey güçlü RAB ALLAH, Yer ve gök, Sana verilen hamtlarla doludur. 

Yüceltiriz, yüceltiriz, yüceltiriz İSMİNİ. 

1.Kutsal, Kutsal, Kutsaldır. 2.Var olmuş ve var olan 3.Ve var olacak olan 4.Gücü yeter RAB Allah-Esinleme 4:8

1.Rabbimiz ve Allahımız 2.Yüceliği 3.Saygıyı 4.Ve gücü almaya layıksın. 5.Çünkü her şeyi sen Yarattın.-4:11

1.Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum. 2.Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni. 

3.Ya RAB, yollarını bana öğret, yönlerini bildir. 4.Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; 

5.Bütün gün umudum send. 6.Sevgine göre anımsa beni. 7.Sen iyisin ya RAB.-Mez.25’den 

1.

Hosanna, hosanna, hosanna göklerdekine! İsmini yüceltiriz! Kalbimiz hamtla dolu! 

Yüceltilsin RAB Allahımız! Hosanna göklerdekine! 

Görkem, görkem, görkem krallar kralına, ismini yükseltiriz! kalbimiz hamtla dolu!

Yüceltilsin RAB Allahımız! Görkem krallar kralına! 

2.

O Rab’bimizdir ve gökten seslenir, O Rab’dir! Karanlığa buyurdu ve ışık oldu, O Rab’dir..

Çağrıldığında büyük güçle gelir, O Rab’dir! Gücünü göster, ya RAB Allah! Allah! 

Ulusumuzun ümidi müjdendir, sen RAB’sin! Kurtuluşları gücünle mümkündü, sen RAB’sin! 

Para, pul değil, çarmıh istiyoruz, sen RAB’sin! Mirasımız olarak kaybolanı bul, sen RAB’sin! 

Gücünü gönder, ya RAB Allah! Allah! 

3.

Tanrım derim, güvenirim, sığınacak yer, hisarımdır. Gölgesinde barınırım. Yüce olan, güçlü RAB’bim. 

Avcının tuzağından o salıverir, öldüren vebadan o kurtarır. Kanatların altına sığınırım, onlarla o beni örter..(Tanrım derim..)

Ne gecenin dehşetinden çekinirim, ne gündüz uçan oktan korkarım, çadırıma felaket yaklaşmayacak, kötülük dokunmayacak (Tanrım derim..)

Yanımda bin, sağımda on bin düşerse, ölüm bana yaklaşmaz sarsılmam, doğruluğun bana kalkan ve siperdir, yüce olan konutumdur (Tanrım.)

4.

Senin sevgin ömürden güzeldir. Senin sevgin ömürden güzeldir. Dudaklarımla ve yüreğimle, kendimi sevgine bırakırım. 

Ellerimi ben sana uzatırım ve sevginden alıp doyarım. -Hallelu halleluya, hallelu halleluya, halleluya…

1.Ya RAB feryadım sana erişsin. 2.Sözün bana akıl versin 3.Sen bana söz verensin 4.Sözünle beni kurtaran sensin .5.Dudaklarımdan sana övgüler yükselsin. 6.Kuralların yaşam öğretsin. 7.Ve dilim sana hep ezgiler söylesin. -Mz.119’dan

SUNULAR VE MANA ÇALIŞMASI 

4. 

Ey bütün dünya RAB’le sevinin, güzel bir ezgiyle RAB’be seslenin! 

Övgüyle, şükranla, sevinçle, hamtlarla, gelin huzuruna gerçek imanla!

Bizi yaratan O, biz de O’nunuz, tamdır sadakati sevgisi sonsuz!-Mz.100’den

5.

Halleluya! Yüceltiriz, önünde eğiliriz. Ezgilerle övgü sunup seninle seviniriz.

Sen sevgisin, ebedisin, evrende yok benzerin. Kudret senin, görkem senin, varlık seni yüceltsin. 

Kutsalsın, kutsalsın, kutsalsın ey güçlü RAB Allah! Halleluya! Çağırana, aklayana ve kutsayana, şan ve şeref (3) 

Gök ve yer sana verilen hamtlarla doludur! Halleluya! Çağırana, aklayana ve kutsayana, şan ve şeref (3) olsun!

Bütün alemleri ve bizi Yaratan’a, en yücelerde hamtlar olsun! Halleluya! Çağırana, aklayana ve kutsayana, şan ve

6.

Ey göklerdeki Babamız, kutsal olsun Senin Adın! Krallığın gelsin Senin! Gökte yerde arzun olsun! 

Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine, bize borçlu olanları affettik biz sende bizi, aynen öyle, 

Affet yine bizi koyma denenmeye! Kurtar bizi kötülükten, kurtar bizi kötülükten! 

Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. Sonsuzluktan sonsuza dek, AMİN 

Her şeyi yaratan kâinatın Efendisi, ey rablerin RAB’bi! Kim Senin gibi kudret sahibidir? Ölüme neden olan, yaşamı

yenileyen ve kurtuluşu filizlendiren ey RAB ALLAH. Bizi nurunla aydınlat, Kelâmınla onurlandır, samimi bir tövbe ile

Sana dönmemizi sağla ve merhametinle bütün günahlarımızı affet.Her şeye kadir olan kâinatın Efendisi, ey kralların

KRALI! Bütün ürünlerimizi ve işlerimizi bereketle. Bütün hastalıklarımıza şifa ver ve tüm acıları, sıkıntıları ve her türlü

felaketi bizden uzaklaştır. Her şeye gücü yeten kâinatın Efendisi, ey yüce ALLAH! Her türlü kötülüğün saltanatını

İsminde yok et. Lütfundan sunduğun her şey için Sana şükrederiz.Her şeyin yegâne sahibi kâinatın Efendisi, ey göksel

BABA! Bizlere barış, iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet. Bizi, ailemizi, efradımızı,

memleketimizi ve insanlık âlemini bereketle. Bize MESİH’inin benzeyişinde ve RUH’unun doluluğunda bir yaşam

bahşet ve bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et

EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ;   Esenliği üzerimize olsun! 

“Göz, göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanla iki bin adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin, sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Öyle ki, göklerdeki Babanız’ın evlatları olasınız. Çünkü o güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur?…Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz, fazladan ne yapmış olursunuz?-Mt. 5:38-48’den

İNANÇ AÇIKLAMAMIZ

Ey Yaratan! Seni ve gönderdiğin Mesih’i tanır, Kendimi inkâr eder, ardın sıra gelirim...

Sudan ve Ruh’tan doğarak hükümranlığı gönenir, Ölüm ve diriliş bilincinde,

Sofranın eşliğinde sonsuzluğu edinirim.

Işıkta ışık olur, tanıklığına soyunur

Ruhta ve gerçekte yalnız Seni yüceltir, önünde eğilirim.

O, bedende göründü, Ruh’ça doğrulandı.

Meleklerce görüldü, milletlere tanıtıldı.

Dünyada O’na iman edildi. Yücelik içinde yukarı alındı. -1.Timoteos 3:16.

SELAMLAMA

ŞÜKRAN  İBADETİ

Ey RAB’bimiz, bütün kâinatın sahibi, Sana şükrederiz, çünkü toprağın ve insan emeğinin ürünü olan bu ekmeği ve

içeceği bize sen verdin. Bu sofrayı Sen’in görkemine ve yüceliğine sunarız. Şimdi ve her zaman RAB’be şükürler olsun. RAB Tanrımız, göklerdeki BABA’mız, MESİH İSA’ya iman eden kulların için hazırlanan bu sofranın üzerine

bereketlerini dök. Bu sofrayı tükenmeyen nimetlerinle zenginleştir. Şimdi ve her zaman RAB’be şükürler olsun.

Halleluya! Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza aittir. Halleluya! O’nun hükümleri doğru ve adildir.

Gücü her şeye yeten Tanrımız hükümranlık sürüyor.

Efendimiz MESİH İSA yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve “Alın, bu benim bedenimdir” diyerek öğrencilerine verdi. –Markos 14:22 Beni anmak için böyle yapın.–Luka 19:22 Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti “Bu benim kanım” dedi. Efendimiz MESİH İSA, “Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.” –Markos 14:24.Beni anmak için böyle yapın. –Luka 19:22. 24

7.

Allah konuşur kendi hallkına, halleluya! Hikmet, yaşam sözleriyle, halleluya! 

Açın fikrinizi, inananlar, Allah mesajlar veriyor. Açın kalbinizi, soylu işçiler, Rabbiniz konuşuyor, Rabbiniz konuşuyor!

Allah konuşur…

İnanan Mesih’e gelsin, kulağı olan işitsin. Hikmet yolunu öğrensin, sonsuz yaşam edinsin, sonsuz yaşam edinsin! 

Allah konuşur…

İnanan Mesih’e koşuyor, onu bulanlar coşuyor, gerçekçi olan kişilerde İsa Mesih yaşıyor, İsa Mesih yaşıyor!

Allah konuşur…

RAB sizi kutsasın ve korusun. 

RAB aydın yüzünü size göstersin ve lütfetsin. 

RAB yüzünü size çevirsin ve esenlik versin. - Çölde Sayım 6:24-26

Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta 

O tek  bir olan Allah’ta 

Lütuf ile bereket olsun, 

Işığın her yere doğsun. 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta, 

O tek bir olan Allah’ta 

Gönüller sevgiyle dolsun. 

Yarınlar aydınlık olsun.