MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Alçalış 1-Matta'nın mesajı

Alçalış dönemi 1-Matta 4:1-11
Matta’nın mesajı ne?
Mecazda mesaj
1.Matta’ya göre İsa dağa çıkartılmış ve bütün dünyanın krallıklarını görmesi sağlanmıştır. 
2.Bu bir mecazdır. Bütün krallıkları görebilecek hiç bir yer yoktur elbette. 
3.Mecazla anlatılmak istenilen açlıkta yani bedenle denenmede İsa’nın cevabı, insanın tavrıdır.
4.Yazar İsa’nın yanında olmamıştır ama anlatımda böyle bir örnekle bir mesaj vermek istemektedir.
Denenme
1.Kadim yazılar içinde gizlenmiş mesajları ile bazen anlaşılması zor yazılardır. 
2.İsa’nın vaftizi sonrası Ruh’ça çöle sevki ve kötü ile yüzleşmesinde anlam büyüktür. 
3.Burada işaret edilen bizim İsa ile birlikteliğimizdeki durumumuz ve ilizyonlarımızdır. 
4.Ciddi izleme kararlılığı sınanmaları da beraberinde getirir. 
Yalnızlık ve doğa
1.İsa’nın yalnızlığında, çöl yolculuğunda, önüne konulan çözümlerde seçtiği yol bizim için önemlidir
2.Vaftizci Yahya örneğinde olduğu gibi zaman zaman doğa ile başbaşa tefekkür önemlidir. 
3.İsa tarlalardaki gelinciklerle, gökteki kuşlarla oldukça mana yüklü anlatımlar yapmıştır.
4.Matta ve Markos’un kayda geçtiği bu tarz anlatımlarda belli ki o güne ilişkin işaretler vardır.
5.Matta’dan farklı sıralamada da olsa Luka’da da hemen hemen aynı sınanma örnekleri vardır. 
Güç güçsüzlükte (Bedensel denenme)
1.Bu anlatımlarda İsa’nın cevapları oldukça önemlidir. Bu cevaplarda hizmet yolu çizgisi vardır. 
2.Taşları ekmeğe çevirme doğa üstü bir güç gösterisidir. İsa, bunu yapmayı reddeder. .
3.Bunun yerine “insan Tanrı’nın ağzından çıkan sözle yaşar”der.Musa’nın çöl yürüyüşüne işarettir. 
4.Bu açlık ve zorluğa kayıtsızlık anlamında değil aksine “kelam” dışı güç kullanmama içindir. 
5.Beş bin kişiyi doyurabilme durumunda da bir siyasi güç kazanma amaçlanmamıştır. 
Tanrı’yı sınama (Ruhsal sınanma)
1.İkinci sınanmada bu kez mabedin çatısına çıkarılır İsa bu örnekte 
2.Burada da yine anlatılmak istenilen vardır. Atlaması ve kurtarılışının görülmesi istenir. 
3.Beden sınanmış ve şimdi ruh sınanmaktadır. İnsanlar doğa üstülüğü görecek ve inanacaklardır.
4.Mez.9:11-12’de bu tarz bir kurtarıştan bahsedilir. Ama İsa, böylesi doğa üstülükle inancı istemez. 
5.Hele kutsal yazıların kişilerin kendi güçlerini kanıtlamaları için kullanılmaz.
6.Yazılı metinler çıkar ve kanıtlama olarak kullanılmamalıdır. Kendi içeriğinde değerlendirilmelidir. 
Yüceliği merkeze koymak (Zihnin sınanması)
1.Daha sonra bütün krallıkların yönetimi önerilir ama şart kötüye boyun eğmektir. 
2.İsa’nın cevabı nettir. Yücelik yalnızca Yaratan’adır. Böylesi bir içsel dayanmak iyiyi devreye sokar. 
3.Bütün bu cevaplar İsa’nın yaşam felsefesini, hizmet yolunu ortaya koymaktadır. 
4.Bizlerde onun mesajını sunarken seçtiği yolda durmalıyız. 
Kötü örnekler
1.Kilise tarihinde bir çok önderin İsa’nın reddettiği gücü kullanmak istediklerini görüyoruz. 
2.Papalar mesela bazılar kendilerini neredeyse imparator konumuna koydular. 
3.Hatta savaşlarda ordularını yönlendirdiler. Hiyerarşi, kıyafetler, yetki ile kontrolü üstte tuttular.
4.Katedraller, yapılar hep kilisenin gücünü insanlara göstermek ve etkilemek için kullanılmaktadır. 
5.Hatta bazı iyileştirmeler gibi karizmatik gösterilerde insanları etkilemek içindir. 
6.Oysa İsa Mesih her tür gücü sunabileceği yerde bunu göstermemiştir. 
Ve izleyenler olarak biz
1.Biz kendimizden başlamalıyız. Eğer biz İsa’nın izleyicileri isek sınanmalarda cevaplar vermeliyiz. 
2.İnsanları etkilemeye çalışmakta bir sınanmadır. 
3.Kötünün bizi yönetmesi bizim gücümüzle birşeyler yapma arzumuzla bağlantılıdır. 
4.İbraniler 4:15’de İsa’nın da bizler gibi her yönde sınandığı söylenmektedir. 
5.Bu alçalış döneminde kendimize soru sormalıyız. Yaratanın ne demek istediğini sormalıyız.